nieuws

Breda wil stadsdistributie via prijsvraag verbeteren

Distributie

De gemeente Breda wil dat er op drukke momenten in de binnenstad minder en bovendien schonere voertuigen aanwezig zijn. De gemeente ziet zichzelf als initiatiefnemer van een betere situatie, bijvoorbeeld via een stadsdistributiecentrum, maar laat ondernemers met plannen komen. De prijsvraag die Breda uitschrijft voor het beste plan is vooral een eervolle prijs, subsidie zit er niet aan verbonden.

Breda wil stadsdistributie via prijsvraag verbeteren
Stadsdistributiecentrum Breda

Het plan van Breda voor een verbetering van het leefklimaat in de binnenstad komt niet uit de lucht vallen. Dit voorjaar al presenteerden twee studenten van de NHTV in het  kader van hun stageopdracht een plan om het aantal vrachtauto’s in de ochtenduren in de binnenstad van Breda te reduceren. De oplossing die Joep Gudde en Gijs van Merode voorstellen is de opzet van een stadsdistributiecentrum dat de bevoorrading van de binnenstad ondernemers bundelt. “De gemeente Breda moet de bestaande logistieke infrastructuur beter benutten.”

Gemeente hoopt op realistische voorstellen duurzamere bevoorrading
Breda heeft de opmerkingen ter harte genomen en een openbare prijsvraag uitgeschreven onder (vervoers-) bedrijven. Daarmee hoopt de gemeente innovatieve en realistische voorstellen te ontvangen voor een efficiënte en duurzamere bevoorrading van de binnenstad. Wat Breda vooral een doorn in het oog is, zijn de voertuigen die tussen 09.30 en 11.00 in het voetgangersdomein aanwezig zijn.

Oprichting stadsdistributiecentrum realistische oplossing
Waar de studenten logistiek al pleitten voor een stadsdistributiecentrum, noemt de gemeente dit idee eveneens een reële kans om het stadsklimaat te verbeteren. De oprichting van een dergelijk centrum  op korte afstand van de binnenstad is nader onderzocht door volgens het ‘Projectplan stedelijke distributie Breda’ van Buck Consultants International en Argusi in samenwerking  met de NHTV.

Plannen indienen tot eind oktober
De aftrap van het initiatief vindt op 4 september plaats. Bedrijven die willen deelnemen aan de prijsvraag kunnen plannen tot eind oktober indienen. In november zal een jury bepalen wie de winnaar is geworden. Het te realiseren project zal vervolgens gefaseerd uitvoerbaar moeten zijn in 2013. 

Reageer op dit artikel