nieuws

Studenten logistiek pleiten voor stadsdistributiecentrum in Breda

Distributie

Derdejaars NHTV-studenten Logistiek Joep Gudde en Gijs van Merode hebben in het kader van hun stageopdracht onlangs een plan gepresenteerd om het aantal vrachtauto’s in de ochtenduren in de binnenstad van Breda te reduceren. De oplossing die Gudde en Merode voorstellen is de opzet van een stadsdistributiecentrum dat de bevoorrading van de binnenstad ondernemers bundelt. “De gemeente Breda moet de bestaande logistieke infrastructuur beter benutten.”

Studenten logistiek pleiten voor stadsdistributiecentrum in Breda
NHTV-studenten pleiten voor een centraal stadsdistributiecentrum in Breda

Als bezoeker is het namelijk, net als in veel andere binnensteden, niet bepaald een pretje om voor elf uur ‘s ochtends rond te lopen in de Bredase binnenstad. Het bevoorradende verkeer van de winkels zorgt dan voor veel zichtbare overlast en komt de luchtkwaliteit en het algemene verblijfsklimaat niet te goede.

 

Workshops

Na diverse voorbereidende onderzoeken om de binnenstedelijke bevoorrading te verbeteren besloot de gemeente Breda samen met NHTV, Buck Consultants uit Nijmegen en ArgusI de handen uit de mouwen te steken. Van Merode zegt hierover: "In samenwerking met deze partijen zijn we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de stadsdistributie in Breda. We zijn voor ons onderzoek zelf metingen gaan verrichtingen in de binnenstad en we hebben workshop georganiseerd waarin we met alle belanghebbenden, de gemeente, vertegenwoordigers van TLN en EVO, winkeliers en bewonersvereniging, hebben gediscussieerd over de mogelijkheden voor een efficiëntere stedelijke distributie."

 

Selectief toegangsysteem

Een van de ideeën was om naast de venstertijden een selectief toegangsysteem in te stellen. "Dat idee was er omdat vervoerders zich niet altijd houden aan de venstertijden. Dat plan van een toegangsysteem kon geen doorgang vinden omdat het toch erg kostbaar bleek."

 

Meer samenwerking

Op basis van de workshops en het veldonderzoek stelden Gudde en Merode samen met hun begeleiders vanuit Buck en ArgusI vast dat de gemeente Breda zich meer moet manifesteren als regisseur en bovendien kan de bestaande logistieke infrastructuur beter benut worden door vervoerders. Bovendien kwamen we tot de conclusie dat je veel meer samenhang kunt creëren in de stedelijke distributie in Breda als alle stakeholders beter samenwerken."

 

Amsterdam als referentie

Uit het onderzoek dat volgde kwamen Merode en Gudde met een viertal mogelijke concepten om de stadsdistributie in Breda efficiënter te laten verlopen. "Van die vier mogelijke oplossingen gaat onze voorkeur uit naar een stadsdistributiecentrum buiten de binnenstad van Breda. Waar vervoerders goederen afleveren die vervolgens optimaal gebundeld vervoerd worden naar de binnenstad. Dat laatste gedeelte kan dan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door partijen als Binnenstadservice, Cargohopper of Green City Distribution (GCD)." Bij het voorstel van een centraal stadsdistributiecentrum hebben de studenten zich laten inspireren door het Foodcentre in Amsterdam. "Duncker bundelt op die locatie horeca-, diepvriesproducten en producten bestemd voor supermarkten. Dat is een goed voorbeeld van een stadsdc waar Breda ook van kan profiteren."

 

Tal van voordelen

Volgens Gijs van Merode levert de instelling van een stadsdc de nodigde voordelen op. "De vervoersstromen in de binnenstad worden drastisch verminderd. De winkeliers ontvangen hun pakketen in één keer zonder extra kosten. De vervoerders hebben daarneest alleen de rit naar het stadsdistributiecentrum waardoor ze geen onnodige vertragingen oplopen in de binnenstad van Breda.

 

Andere concepten

Het instellen van een dropbox-systeem waar toeleveranciers de goederen afleveren die de winkeliers dan zelf ophalen en het zogeheten ‘staddistributiecentrum-plus’ waren andere concepten uit de koker van Merode en Gudde. "De dropbox ligt juridisch lastig want wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk voor een pakketje en het staddistributiecentrum plus is een verdere uitwerking van het stadsdc waarbij we de last mile ook volledig duurzaam willen laten. Dat is een erg interessante optie voor verdere uitwerking in de toekomst."

 

Start pilot eind 2012

De stap na het rapport, waar beide NHTV-studenten een acht voor hebben gekregen, is het opzetten van een pilot voor de realisatie van een stadsdistributiecentrum die verantwoordelijk wordt voor in eerste instantie de distributie van een deel van de Bredase binnenstad. Van Merode: "De gemeente gaat er werk van maken en we verwachten dat er eind dit jaar een pilot zal worden gestart."

Reageer op dit artikel