blog

De crisis voor de havens is voorbij, maar, zijn we daar wel klaar voor?

Distributie

De crisis voor de havens is voorbij, maar, zijn we daar wel klaar voor?
De crisis voor de havens is voorbij, maar, zijn we daar wel klaar voor? Walther Ploos van Amstel blogt...

De havens van Rotterdam en Amsterdam kunnen voor het afgelopen halfjaar goede cijfers laten zien. De havens profiteren flink van de opbloeiende wereldhandel. Maar, zijn we wel klaar voor de snelle groei van het transport?

De cijfers liegen er niet om!

 • De export uit de haven steeg met 15 procent en er werden 14,7 procent meer goederen ingevoerd.
 • De overslag steeg met 14,8 procent, goed voor 213 miljoen ton aan goederen. 
 • Er werden 18 procent meer containers verwerkt, vooral vanuit en naar China en Zuid-Amerika.
 • De overslag van ijzererts groeide explosief, met 150 procent.

Rotterdam doet dienst als belangrijk doorgeefluik voor steenkool en ijzererts uit Zuid-Amerika. Deze worden in Duitsland gebruikt om staal te maken voor de auto-industrie, die weer aantrekt. China is ook een belangrijke motor voor de haven van Rotterdam.

 

"Het gaat uitstekend"

Het Rotterdamse Havenbedrijf is na de sterke groei vanaf het begin van 2010 ook positief over het tweede deel van het jaar en spreekt optimistisch over ‘het einde van de crisis’. De Rotterdamse havendirecteur Hans Smits is optimistisch: "Het gaat uitstekend. Er is een snel en breed herstel met een goede groei, mede dankzij China en Duitsland".

 

De goederenoverslag van Zeehavens Amsterdam is in de eerste helft van het jaar – ten opzichte van 2009 – met een voorzichtige 4 procent gegroeid tot bijna 45 miljoen ton.

 

Mooie cijfers, maar…

Allemaal mooie cijfers, waarmee we blij mogen zijn. Maar onze achterlandverbindingen over de weg, water en rail zijn een schaars goed. Nu de economie weer aantrekt, lopen onze achterlandverbindingen in ‘no time’ weer helemaal vol en Er is alle redenen om ons zorgen te maken over het achterlandtransport. Anders keert de wal het schip over een of twee jaar.

 

De Gateway Holland is tot ontwikkeling gekomen dankzij klassieke succesfactoren zoals

 • de gunstige ligging aan zee en rivieren
 • ligging tussen welvarende, relatief makkelijk bereikbare, Noordwest-Europese landen
 • op- en overslagcapaciteit
 • achterlandverbindingen
 • schaalvoordelen
 • ondernemersklimaat en een
 • goede inbedding in lokale en regionale overheden.

Samen met een lange ervaring in handel en logistiek en de internationale oriëntatie van de Nederlandse samenleving, liggen deze factoren aan de basis van het succes van de zeehavens,  luchthaven Schiphol, knooppunten als Flora Holland en ICT-hubs zoals het internetknooppunt in Watergraafsmeer en Brainport Eindhoven.

Deze mainports en greenports hebben ieder voor zichzelf een krachtige positie verworven in de internationale goederen- en informatiestromen. Die succesfactoren blijven ook in de toekomst belangrijk voor het succes van de Gateway Holland.

 

De, na de economische crisis, toenemende goederenstromen betekenen een extra belasting voor de achterlandverbindingen. De mogelijkheden om de capaciteit daarvan uit te breiden zijn beperkt, omdat de financiële en fysieke ruimte daarvoor niet beschikbaar is en besluitvorming en aanleg lange tijd vraagt.

Zonder adequate achterlandverbindingen zullen de mogelijkheden voor de wedergeboren Gateway Holland om effectief op de volumetoename in te spelen en te concurreren met andere regio’s beperkt zijn.

 

Innovatie is nodig
Om de positie van Gateway Holland te behouden is innovatie nodig. Niet alleen in de samenwerking tussen havens, maar ook op de achterlandverbindingen. Uiteraard, op sommige plaatsen zijn zeker wat extra spoorrails of asfalt nodig. Maar, de schaarse infrastructuur wordt eigenlijk niet optimaal benut. Wie ’s nachts over de lege snelwegen rijdt begrijpt dit.

 

 

Robuuste wegennetwerken, intelligente transportsystemen, dynamisch verkeersmanagement en het anders betalen voor mobiliteit moeten gaan zorgen voor een hogere beschikbaarheid en een betere benutting van infrastructuur. Daarnaast moeten we goederenstromen bundelen, andere modaliteiten inzetten, waar dat zinvol is. Kortom, meer lading, met minder transportmiddelen (zie de recente discussie over de beladingsgraad op de Logistiek.nl Linkedin groep).

 

Mooie cijfers van de havens, maar er is alle reden om ons zorgen te maken over het achterlandtransport. Anders staat met transport alles straks stil! Ook de van transport zo afhankelijke sectoren als onze land- en tuinbouw, chemie, bouwproducten en staalindustrie.

 

Nu aanpakken dus!

 

 

Starre achterlandverbindingen beknotten groei havenlogistiek?

Geef uw mening in de opiniepoll.

 

Reageer op dit artikel