blog

Is schaalvergroting hét antwoord van versleveranciers?

Distributie

De supermarktoorlog woedt in alle hevigheid en wordt onder andere gevoerd over de rug van de versleveranciers. Maar welk wapen kan David tegen Goliath stellen? Schaalgrootte kan een strategisch middel zijn, zo blijkt uit praktijkcases, zegt expert Caspar Kerkvliet. Bundel of breidt goederenstromen uit.

Het blijft roerig in supermarktland. De boedelverdeling van Laurus heeft geleid tot een sterkere concentratie van supermarktformules. De macht van de grote spelers lijkt groter te zijn geworden. Consumenten hebben bij de NMa aan de bel getrokken. Ze ondervinden het hoge marktaandeel van met name AH aan den lijve, doordat hun oude super dichtbij overgenomen is door Albert Heijn. Tot werkelijke verandering door de NMA of ander overheidsingrijpen heeft dit niet geleid.

 

Strategisch locatiebeleid succesfactor

De markt zelf geeft wel een signaal af. Met name Jumbo Supermarkten gaat voorop in de strijd met nieuwe prijsacties enerzijds en met overname van een substantieel aantal supermarkten van Super de Boer anderzijds. AH en Jumbo zijn spelers die, zo lijkt het, strategisch een succesvol locatiebeleid voeren.
 

Inkoopbeleid tweede succesfactor

Naast het locatiebeleid is een tweede strategische succesfactor waar te nemen. Dit is het inkoopbeleid. De machtstrijd tussen de supermarkten en de A-merkproducenten is duidelijk merkbaar. De botsingen met onder andere Coca-Cola ligt ons allen nog vers in het geheugen. Het onvermijdelijke margeverlies op A-merken moet worden gecompenseerd door de eigen merken en door producten uit andere deelassortimenten. Een van die deelassortimenten is de AGF-afdeling. Dit is een afdeling die wordt gekenmerkt door dagprijzen, veel aanbieders al dan niet gebundeld in verticale of horizontale partnerships.
 

Margesubstitutie AGF

We zouden kunnen spreken van een margesubstitutie van onder andere A-merkenproducten naar AGF-producten. Een consumentenprijsstijging van 10 procent in twee jaar tegen een algemene prijsstijging van 6 procent supermarktbreed1 laat zien dat de prijzen van aardappelen, groente en fruit substantieel harder zijn gestegen dan andere deelassortimenten (bron CBS 2009). Supermarkten trachten de supermarktoorlog deels af te wentelen op de AGF-sector. De levensstijl van een gezonde voeding (2 ons groente en 2 stuks fruit) rijdt de supermarkten in ieder geval niet in de wielen. Welke consument bezuinigt er nu op zijn eigen gezondheid?
 

Antwoord AGF

De huidige nieuwe fase van de prijzenoorlog en de ogenschijnlijke margesubstitutie zetten druk op winstmarges van AGF-leveranciers. In dit artikel wordt beschreven wat een antwoord van de AGF-groothandel op het supermarktgeweld kan zijn. Er worden twee cases beschreven waarin schaalgrootte strategisch worden ingezet.
 

Inzet overcapaciteit

Er zijn dienstverleners die te maken hebben met overcapaciteit van hun productiemiddelen. Dat kunnen bijvoorbeeld een pand en bewerkingsmachines zijn. Deze overcapaciteiten kunnen bewust of onbewust zijn ontstaan. Bewuste overcapaciteiten worden aangewend voor het ondervangen van seizoens- of weekfluctuaties en van verwachte toekomstige groeiontwikkeling. Onbewuste overcapaciteiten zijn veelal historisch gegroeid.

 

Case 1: uitbreiding dienstenpakket

Overcapaciteit van het pand is in de eerste case aanleiding om dedicated activiteiten voor de retailers uit te breiden. Tot dan toe heeft deze dienstverlener voorverpakte groenten, aardappelen en maaltijden gedistribueerd met een eigen wagenpark. In het distributiecentrum is een automatiseringsslag doorgevoerd voor de grote afnamevolumes. Het picken van kleine orders verloopt conventioneel. Mede door deze automatiseringsslag is ruimte ontstaan op de vloer.

 

Serviceverhoging door dikkere stromen

Het toevoegen van de zuivelstroom aan de bestaande goederenstroom heeft de vrijgekomen ruimte opgevuld. Deze ruimte is aangepast voor specifieke zuivelhandling met focus op minimale handling voor roll-in melkcontainers. Het toevoegen van deze zuivelstroom heeft tot een intensiever gebruik van de aanwezige vierkante meters geleid. Daarnaast is de verdikking van de goederenstromen oorzaak geweest om de routeschema’s aan te passen. De dienstverlener is nu in staat om vaker met gecombineerde goederenstromen bij de supermarkt aan de deur te komen. De melk wordt bijvoorbeeld twee maal per dag geleverd waar het voorheen ’s ochtends in een bulk voor de hele dag werd geleverd. Naast kostenvoordelen is de servicegraad van de supermarkten verhoogd.
 

Case 2: schaalgroottebundeling

Bij een andere AGF-groothandel/dienstverlener is schaalgroottebundeling tot een strategisch instrument verworden. Men heeft hier ingezien dat het voordelig is om bestaande operaties van collegabedrijven en eigen operaties onder één dak samen te brengen, zogenaamd het creëren van schaalgrootte door het bundelen van vergelijkbare operaties. Het supermarktprincipe van one-stop-shopping doet hier zijn intrede. De leveranciers/telers hebben één locatie om aan te leveren. De supermarkten hebben één locatie van waaruit goederen worden gedistribueerd. Zowel inboundstromen als outboundstromen zijn hierdoor

volumineuzer. Daarnaast is het mogelijk om in het warehouse gebruik te maken van flexibiliteit van mensen en middelen. De schaalgrootte van vooral de outboundstromen en van het warehouse zijn ingrediënten voor een kostenverlagende operatie.
 

Conclusie: schaalvergroting loont

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat schaalvergroting voor de versleveranciers, in het bijzonder voor de AGF-groothandel, een passend antwoord is op de groeiende macht van de supermarkten. Schaalvergroting is te realiseren door het uitbreiden of bundelen van inkomende en uitgaande goederenstromen en door het intensiveren van het gebruik van het warehouse. Het verlaagt veelal de operationele kosten zonder dat de flexibiliteit in het geding is of hoeft te zijn. Het kan zelfs leiden tot een serviceverhoging!

Reageer op dit artikel