blog

Transportschade? Hoe zijn uw transportafspraken geregeld?

Distributie

Er komen veel problemen voor bij de afwikkeling van transportschades. De hamvraag is vaak: wie is verantwoordelijk voor de lading? Maak duidelijke afspraken adviseert Ruud Rooker van HBR Branche verzekeringen. Hij zet in dit artikel de verschillende transportafspraken overzichtelijk op een rij.

 

De aansprakelijkheid van een transportbedrijf is vastgelegd in de AVC- en CMR-afspraken. AVC is voor binnenlands vervoer en CMR is voor grensoverschrijdend vervoer. De maximale aansprakelijkheid AVC bedraagt 3,40 euro per kilo en voor CMR bedraagt dit ongeveer 11 euro per kilo.

 

Transportverzekeraars hebben geen problemen om een schade te betalen, maar willen wel graag dat één en ander controleerbaar blijft. Omdat verzekeraars vaak vanachter hun bureau schades afwikkelen, gaan ze uit van de aangeleverde documenten.

 

Vrachtbrief belangrijkste

Het belangrijkste document voor het erkennen van een schade is de vrachtbrief.  Als de ontvangende partij geen aantekenen heeft gemaakt over een beschadigde ontvangst, kan de verzekeraar de schade afwijzen. Er is namelijk getekend voor een goede ontvangst en de schade kan daarom later zijn ontstaan door een eigen fout.

Wij adviseren bedrijven om dit duidelijk met hun relaties te communiceren. Dit voorkomt veel problemen.

 

Transportafspraken

Ten aanzien van transport is men vaak onwetend wie verantwoordelijk is voor de kosten en het verliesrisico tijdens een transport. Onderstaand geven wij een uitleg over de transportafspraken:

 

* Free on Board (FOB) – Vrij aan boord 

De verkoper is verantwoordelijk om de goederen te transporteren naar en te laden op het zeeschip aan de uitvoerhaven en vrij te maken in het land van uitvoer.

Zodra de goederen de scheepsdrempel overschrijden, wordt het verliesrisico aan de koper overgedragen. Hierna moet de koper alle transport- en verzekeringskosten op zich nemen en moet hij de goederen aan de douane van het invoerland inklaren.

 

* Cost and Freight (CFR) – Kost en vracht

De verkoper is verantwoordelijk om de goederen vrij te maken voor uitvoer en te leveren voorbij de scheepsdrempel aan de uitvoerhaven en om het internationale vrachtgeld te betalen. De koper neemt het verliesrisico op zich zodra de goederen de scheepsdrempel hebben overschreden en hij is verantwoordelijk voor de verzekering, het lossen, het inklaren van de goederen en het betalen van de transportkosten naar het bestemmingsland.

 

* Cost, Insurance and Fright (CIF) – kost, verzekering en vracht

De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van de goederen op het zeeschip en het uitklaren van de goederen in het uitvoerland. Vervolgens is hij ook verantwoordelijk voor de aanschaf van een verzekering met de verkoper als begunstigde. Het verliesrisico wordt overgedragen aan de koper zodra de goederen de scheepsdrempel overschrijden. Indien deze goederen worden beschadigd of gestolen tijdens het internationaal vervoer, is de koper eigenaar van de goederen en moet hij een vordering indienen bij de verzekering, die door de verkoper werd aangeschaft. De koper moet de goederen inklaren en draagt de transport- en verzekeringskosten in het invoerland.

 

* Carriage Paid to (CPT) – Vrachtvervoer betaald aan

De verkoper maakt de goederen vrij voor uitvoer, levert ze aan de vervoerder en is verantwoordelijk voor de transportkosten tot aan de bestemmingsplaats. Als de goederen aan de vervoerder zijn geleverd wordt het verliesrisico overgedragen aan de koper, die hierna de goederen moet verzekeren.

 

* Carriage and insurance paid to (CIP) Vrachtvervoer en verzekering betaald aan

De verkoper transporteert de goederen naar de uitvoerhaven, klaart ze uit en levert ze aan de vervoerder. Hierna wordt het verliesrisico overgedragen aan de verkoper.

De verkoper is verantwoordelijk voor alle transport- en verzekeringskosten tot aan de bestemmingsplaats, waarna de koper alle kosten en het verliesrisico draagt.

 

* Delivered at frontier (DAF) – Geleverd aan grens

De verkoper draagt alle kosten aangaande de levering van de goederen naar de genoemde grensplaats. Het verliesrisico wordt overgedragen aan de grens.

De koper betaalt de kosten en draagt het risico om de goederen te lossen, uit te klaren en te vervoeren naar de eindbestemming.

 

* Delivered ex-ship (DES) – Geleverd per schip

De verkoper draagt alle kosten aangaande de levering van de goederen naar de genoemde bestemmingshaven. Op de aankomst worden de goederen beschikbaar gemaakt voor de koper aan boord van het schip. Dus de verkoper is verantwoordelijk voor de kosten en het verliesrisico tot op het tijdstip van het lossen aan de bestemmingshaven. De koper moet de goederen lossen en inklaren, douanerechten betalen en het inlandse vervoer en de verzekering aanschaffen.

 

* Delivered ex-quay (DEQ) – Geleverd aan kade

De verkoper draagt alle kosten aangaande het goederenvervoer naar de kade van de bestemmingshaven. Hierna moet de koper de douanerechten betalen, de goederen inklaren en de verlieskosten alsook het verliesrisico dragen.

 

* Delivered Duty Unpaid (DDU) Geleverd onbetaalde douanerechten

De verkoper betaalt voor de levering van de goederen naar de genoemde bestemmingsplaats alwaar ze ter beschikking worden gesteld van de koper.

Hierna draagt de koper het verliesrisico en moet hij de goederen inklaren, de douanerechten, het inlandse vervoer betalen en een verzekering aanschaffen.

 

* Delivered Duty Paid (DDP) Geleverd betaalde douanerechten

De verkoper is verantwoordelijk voor alle kosten aangaande de levering van de goederen naar de bestemmingsplaats en het inklaren aan de douane van het invoerland. In het geval van een DDP Incoterm verschaft de verkoper letterlijk

Deur-aan-deur levering, inclusief douane uit en inklaring aan de uit- en invoerhaven.

Dus de verkoper draagt het volledige verliesrisico tot de goederen aan de verkoper zijn geleverd. Een DDP transactie wordt met de vermelding "DDP, bestemmingsplaats" aangewezen.

 

Tekst komt uit het blad Signalement van de FHI, federatie voor technologiebranches, door Roy Vervoort, redacteur en bedrijfsjournalist FHI 

 

Lees ook:

Doorbreken CMR-limiet is haalbaar (expertartikel)

Verzekering voor schades tijdens intern transport (expertartikel)

Reageer op dit artikel