blog

CO2 belasting op diesel: best betaalbaar?

Distributie

Klimaatneutraal rijden, het is en blijft een hot issue voor 2008, ook voor logistieke ondernemers. De laatste twee jaar zijn de praktische mogelijkheden om de CO2-uitstoot van logistieke activiteiten te compenseren fors toegenomen. Ik heb vorig jaar het voorbeeld van Boekhout Distributie, een mkb-dienstverlener uit Gelderland, al aan- gehaald.

CO2 belasting op diesel: best betaalbaar?
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Dit bedrijf heeft maatregelen genomen om de totale CO2-emissie van haar activiteiten te compenseren. Boekhout heeft de uitstoot van haar wagenpark berekend per vervoerde pallet. Vervolgens is in een driejarig contract geregeld dat de gehele CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met investeringen in bosaanplant en energieprojecten. Daarmee is Boekhout een van de eerste klimaatneutrale mkb-vervoerders in Nederland.

 

Er is anno 2008 weinig wat individuele vervoerders weerhoudt om dit ook zo te regelen, maar de vraag die me onlangs per e-mail werd voorgelegd is wat vervoerders de komende jaren op dit gebied vanuit Brussel kunnen verwachten. Zit er een CO2-belasting voor het wegvervoer aan te komen, en hoe hoog zal deze zijn?

 

Een recent onderzoek (december 2007) van een aantal samenwerkende milieuadviesbureaus voor de Europese Commissie, waaronder het Delftse bureau CE, biedt een kijkje in de keuken. Zij hebben berekend dat de diesel per liter in 2010 gemiddeld bijna 8 eurocent duurder zou moeten zijn om alle negatieve gevolgen van CO2-uitstoot door vrachtwagens in Europa geheel te compenseren. Dit bedrag zal in de toekomst verder oplopen naar zo’n 26,5 eurocent in 2050, ruim een verdriedubbeling dus. Alternatieve brandstoffen als LPG en aardgas zorgen voor minder CO2-uitstoot, maar ook hier moet tussen de 5 (in 2010) en 15 (in 2050) eurocent betaald worden om de schadelijke uitstoot te compenseren. Gezien de klimaatafspraken in Bali en het beleid van Brussel om in 2020 de CO2-uitstoot in Europa met 20 procent te verlagen, lijkt het me onvermijdelijk dat dit soort belastingen onderwerp van discussie in Europa gaan worden.

 

U bent dus bij deze gewaarschuwd, maar het is nog volstrekt onduidelijk hoe deze belasting uit gaat pakken. Het wegtransport heeft op dit moment al te maken met zo’n 40 eurocent aan belasting per liter diesel, dus die 7,5 tot 15 eurocent extra in de komende 15 jaar lijkt er nog wel bij te kunnen. Bovendien is de CO2-uitstoot fors verschillend per type vrachtwagen, en het lijkt eerlijk om een eventuele CO2-belasting hiernaar te differentiëren. Zeker koelwagens kennen een fors hogere uitstoot dan standaard vrachtwagens. Daarnaast is er de vraag of ook andere transportmodaliteiten als spoor, binnenvaart en luchtvracht een toeslag per verbruikte liter brandstof moet gaan betalen, dit lijkt mij in ieder geval essentieel voor een effectief Europees CO2-reductiebeleid.

 

Tenslotte verwacht ik persoonlijk veel van technologische ontwikkelingen, waardoor de gemiddelde CO2-uitstoot per vrachtwagen de komende vijftien jaar sterk zal verminderen. Kortom, een Europese CO2-belasting zit de komende jaren in de pen, maar biedt volgens mij eerder mogelijkheden dan problemen voor het Nederlandse wegvervoer.

Reageer op dit artikel