blog

Wegvervoer werkt stevig aan minder uitstoot

Distributie

Wegvervoer werkt stevig aan minder uitstoot
klik op de afbeelding voor een vergroting

Het CBS kwam in mei 2007 met goed nieuws op het milieufront. De uitstoot van koolstoffen, oftewel CO2, door het verkeer in Nederland is in de periode 1995-2005 gedaald met ruim 40 procent. In 2005 werd er 278 miljoen kilo CO2 uitgestoten, dit betekende een vermindering van 185 miljoen kilo CO2 in tien jaar.

Ja, zult u wellicht zeggen, leuke feiten, maar de huidige milieudiscussie in Nederland gaat over de PM10, oftewel het fijn stof.

 

Levert het wegvervoer hier ook dezelfde prestaties? Het CBS heeft dit ook in kaart gebracht, en het antwoord is deels ja, deels nee. In 2005 werd in Nederland 6,21 miljoen kilo fijn stof uitgestoten door het verkeer, een vermindering van 37 procent ten opzichte van 1995.

Conclusie: Bijna net zo’n forse besparing als bij de uitstoot van koolstoffen.

 

Het aandeel van het wegvervoer in de fijn stof uitstoot was in 1995 55 procent en in 2005 57 procent, 2 procent hoger dus. Deze verhoging zit trouwens vooral bij de bestelauto’s, bij de vrachtauto’s is er juist een flinke daling van het aandeel in de fijn stof zichtbaar (van 31 procent naar 23 procent in 1995-2005).

 

Deze cijfers over de emissies van het wegvervoer laten één zaak duidelijk zien: het wegvervoer is over het algemeen actief bezig met verbeteringen in de techniek en het rijgedrag om de uitstoot van emissies duurzaam terug te dringen. Zeker de ontwikkeling van Euro 4 en Euro 5 motoren draagt hier aan bij, en de meeste grotere logistieke dienstverleners voeren een actief beleid om deze motoren voor stedelijke distributie versneld in te voeren.

 

DHL, de grootste logistieke dienstverlener van Europa, gaat echter nog een stap verder. Het bedrijf heeft sinds november 2006 voor business klanten in geheel Europa die via internet bestellen de Gogreen pakketdienst ingevoerd, en het idee hierachter is simpel maar opmerkelijk. Tegen een extra prijs van 10 eurocent voor het pakket compenseert DHL de CO2  effecten van het pakketvervoer via een reeks van maatregelen. Op deze wijze bereikt DHL voor de Gogreen-klanten een carbon neutrale footprint van het pakketvervoer. De Gogreen-pakketservice is volgens de eerste berichten een succes en DHL wil het concept dan ook verder gaan uitrollen. Een initiatief dat in Nederland navolging verdient!

 

 

Reageer op dit artikel