artikel

Wat is Safefficient?

Distributie

Wat is Safefficient?
Het Safefficient-project is bedoeld om de diverse schakels in de logistieke keten zoals zeehaven, inlandterminal, logistieke dienstverlener en verlader beter op elkaar te laten aansluiten.

Het Safefficient-project is bedoeld om de diverse schakels in de logistieke keten zoals zeehaven, inlandterminal, logistieke dienstverlener en verlader beter op elkaar te laten aansluiten. Uiteindelijk doel is om wachttijden te verminderen en de veiligheid te laten toenemen door het creëren van zogenaamde ‘green lanes’ vanuit douane en veiligheidsoptiek.

Nederland in het algemeen, en Zuidwest Nederland in het bijzonder, heeft een belangrijke functie bij het afwikkelen van Europese goederenstromen. Deze positie komt in gevaar door concurrentie, andere distributiestructuren en overnames bij logistieke dienstverleners. Beslissingen hierover worden meestal buiten Nederland genomen.

  

Regionale regiefunctie

Douane-expertise en wetgeving bieden (Zuidwest) Nederland volgens de initiatiefnemers van Safefficient een goede kans om de regiefunctie vanuit de regio op internationale goederenstromen te versterken. Door het creëren van zogenaamde ‘green lanes’ vanuit douane en veiligheidsoptiek worden deze goederenketens beter en efficiënter geïntegreerd. Zo kunnen diverse schakels in de keten zoals zeehaven, inlandterminal, logistieke dienstverlener en verlader beter op elkaar aansluiten.

   

Kortere wachttijd = meer efficiëntie

De goederenstroom kan ongehinderd vanuit de regio naar de mainports (export) gaan en vice versa (import). Dat betekent kortere wachttijden in de mainports die vervolgens zorgen voor een meer efficiënte link tussen Rotterdam en het achterland in Zuidwest Nederland. Bovendien wordt dankzij Safefficient veiligheid gewaarborgd. De overdracht en de behandeling van goederen van de ene partner naar de andere ketenpartner zijn betrouwbaar en veilig. Dit kan een belangrijke impact hebben op het terugdringen van onder andere ladingdiefstal. Daarom heeft het project dan ook niet voor niets de naam Safefficient meegekregen.

 

 

  

Pilotprojecten Safefficient

Het Safefficient projectteam is bezig met het uitwerken van een visie op regie voor douane/veiligheid en financiën. Via pilotprojecten wil zij de regie verankeren en een zogeheten Center of Excellence realiseren. Zuidwest Nederland vormt het startpunt. De volgende bedrijven doen mee met pilots: OCT, Döhler, Bavaria, VOS, OOC, Partylight, Sony, Mars, K&N, Hermex, Omron en VT.

 

Ondersteuning

Het project Safefficient wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het programma Pieken in de Delta. Vitale Logistiek is het programma waar Safefficient is ondergebracht. In Vitale Logistiek dragen partijen bij als Provincie Noord-Brabant, BOM, De Ideale Connectie, REWIN, KvK West-Brabant, Hogeschool Zeeland, TLN, EVO, ROC West-Brabant en Syntens. Overige partners binnen Safefficient zijn EIZ en de douane.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de programma manager Albert Mandemakers (Mandemakers.A@nhtv.nl) of de projectleiders Bas Holland (bas.holland@tjek.nl) en Edgar Kasteel (ekasteel@arcusplus.com).

 

Reageer op dit artikel