artikel

Spel creëert begrip bij aanpak stedelijke distributie

Distributie

Spel creëert begrip bij aanpak stedelijke distributie
Spel TNT

Bij de aanpak van de bevoorradingsproblematiek van binnensteden staan de belanghebbenden meestal lijnrecht tegenover elkaar. Om meer begrip over en weer te kweken heeft TNT het City Logistics managementspel ontwikkeld waarin partijen in een fictieve stad zij aan zij moeten werken aan een efficiëntere en schone stadsdistributie.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 15 april 2011.

Het City Logistics spel werd onlangs geïntroduceerd bij Connekt in Delft tijdens de bijeenkomst Duurzame Stedelijke Distributie in de praktijk. Perry Heijne, project director City Logistics TNT en Frans Cruijssen van ArgusI, informeerden de aanwezige logistiek dienstverleners, verladers en provincie-, en gemeenteambtenaren en -bestuurders over het nut en het doel van dit spel. Heijne zegt hierover: “Efficiënte en schone stadsdistributie is vooral een kwestie van samenwerken. Daarom hebben we dit spel ontwikkeld, want in de praktijk merkten we dat vooral bij een heikel onderwerp als stadsdistributie de belangen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan.”

 

Om toch enig begrip te creëren heeft ArgusI samen met TNT dit stadsdistributie managementspel ontwikkeld dat deel uitmaakt van het project City Logistics. Achterliggend doel hiervan is dat TNT op termijn onder andere elektrische vrachtfietsen wil inzetten voor de bezorging van pakjes in de Europese binnensteden als onderdeel van het Planet Me Programma waarmee TNT haar CO2-uitstoot in 2020 met 45 procent terug wil dringen.

 

Fictieve stad

In het managementspel komt het erop neer dat ambtenaren van een gemeente in de huid kruipen van de diverse partijen die bij de ontwikkeling van stadsdistributie betrokken zijn. Wethouders voor economie en milieu en logistieke dienstverleners zitten zij aan zij met winkelketens en een projectontwikkelaar. Alle deelnemers krijgen gedurende dit bordspel te maken met de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van stadsdistributie in een gemodelleerde stad genaamd ‘Innoville’. Op het bord is een fictieve stad onderverdeeld in vijf gebieden: de binnenstad, een kantoorgebied, het winkelgebied, het woongebied en een recreatiegebied. Frans Cruijsssen: “Je kunt Innoville vergelijken met een willekeurige middelgrote historische stad in Nederland. De stad is de laatste tijd gegroeid, met alle problemen van dien. De spelers wordt gevraagd om de stadsdistributieproblematiek die daarbij komt kijken aan te pakken.” Het spel wordt gespeeld door zes spelers: een wethouder economische zaken, een wethouder milieu, een projectontwikkelaar en de winkeliersvereniging. “Ook doen er twee vervoerders mee: een internationale netwerkvervoerder en een lokale speler die de mensen in Innoville goed kent, maar een minder dicht netwerk heeft. Die mensen werken in het spel met elkaar of langs elkaar al naar gelang de gekozen strategie”, aldus Cruijssen.

 

Actiekaarten

Het spel vindt niet alleen plaats op het bord maar ook op een interactief dashboard waar de resultaten worden geregistreerd in een model op basis van de acties op het bord. “In feite wil je als speler zo goed mogelijk je kpi’s, dus het doel dat je nastreeft, ontwikkelen. Het gebied waarin je actief bent wil je zo groen mogelijk maken, want dat betekent dat je veel Eco’s verdient, de munteenheid van Innoville. Ieder speler afzonderlijk wil dus zijn gebied zo groen mogelijk proberen te maken.”

  

Het spel telt ook een dertigtal zogenoemde actiekaarten. Cruijssen: “Je kunt met zo’n kaart als wethouder economische zaken met de grote vervoerder nachtdistributie uitvoeren. De actiekaarten zijn tot stand gekomen op basis van de input van de partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van dit spel, zoals de gemeente Utrecht, Delft en ook Berlijn. Alle kaarten kunnen ingezet worden tijdens het spel. Je kunt maatregelen in je eentje nemen, maar interessanter zijn de beslissingen die je gezamenlijk neemt. Je krijgt meer interactie en spelers voelen elkaars belangen meer aan op het gebied van bijvoorbeeld nachtdistributie, milieuzonering en venstertijden.”

Reageer op dit artikel