artikel

Wat is ‘Bekende en Vaste afzender luchtvracht’?

Distributie Premium

In de luchtvaartwet staat omschreven dat bij elke luchtvrachtzending een veiligheidsverklaring van de afzender én een veiligheidsverklaring van de agent dient te worden toegevoegd. Dit is om aan te tonen dat u een ‘veilige’ afzender bent en dus geen ‘verdachte’ pakketjes verstuurt. Mocht u dus regelmatig luchtvracht vervoeren, dan kunt u zich laten registreren als erkend agent, bekende afzender of een vaste afzender, aldus Harold Jansen van Pincvision.

Als uw bedrijf regelmatig vracht via de lucht laat vervoeren, gaat er mogelijk voor u één en ander veranderen vanaf 29 april, door aanpassingen in de Europese wetgeving op het terrein van de beveiliging van de luchtvracht. Belangrijkste wijzigingen per 29 april 2010 zijn dat alle vracht wordt onderworpen aan een beveiligingsonderzoek voordat deze in het luchtvaartuig wordt geladen, tenzij de vracht afkomstig is van een erkend agent, bekende afzender of een vaste afzender, die de daarvoor vastgestelde beveiligingscontroles heeft toegepast. Vooral de eisen voor een bekende afzender worden in de nieuwe regelgeving aanzienlijk
aangescherpt.

De EU heeft gekozen om zendingen door erkende partners te laten beveiligen, dus niet voor het screenen van alle zendingen. De bekende afzender voorkomt dat verboden voorwerpen worden toegevoegd aan identificeerbare luchtvracht en draagt de zending veilig over. Het "bekende afzender" regime is strenger dan AEO maar de twee regimes zijn wel op elkaar afgestemd. Wie AEO gecertificeerd is zal weinig moeite hebben om ook als "bekende afzender" goedgekeurd te worden.

 

Het niet-registreren heeft als gevolg dat de screening van de luchtvrachtzendingen dienen worden uitgevoerd door een erkende expediteur. Hieraan zijn natuurlijk extra tijd en kosten verbonden.

   
Veel voorkomende vragen / FAQ:  

   
Wat is een Bekende Afzender (Known Consignor)?
Een Bekende Afzender is een afzender die, voor eigen rekening, vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en -normen (deze is gebaseerd op EU verordening 2320/2002) voldoen om deze vracht of post met welk luchtvaartuig dan ook te vervoeren.

Wat is een Vaste Afzender (Account Consignor)?
Een Vaste Afzender is een verzender van wie zendingen met zekerheid kunnen worden aangemerkt voor vervoer uitsluitend via vrachtvliegtuigen. Vaste Afzenders worden aangewezen door een ‘erkend agent’ en dienen zich te houden aan de door hun erkende agent voorgeschreven voorwaarden.

Wat is het verschil tussen een ‘Vaste Afzender’ en een ‘Bekende Afzender’?
Het belangrijkste verschil tussen een ‘vaste afzender’ en een ‘bekende afzender’ is dat een ‘vaste afzender’ aangewezen is door hun ‘erkend agent’ en hierdoor onder verantwoording van hun agent opereren. Terwijl de ‘bekende afzender’ algemeen geregistreerd en erkend is en hierdoor onder haar eigen verantwoording zendingen gereed maakt en verstuurt.

Wat houdt EU Verordening 2320/2002 in?
EU verordening 2320/2002 is de wetgeving die de beveiliging van de burgerluchtvaart in de Europese Unie reguleert. Deze is van kracht sinds 2003 en regelt onder andere de beveiligingsmaatregelen voor luchtvervoerders en erkende agenten die cargo, koerier- en expreszendingen via de lucht vervoeren.
   

Wat is EU Verordening 831/2006?
Om de beveiligingsmaatregelen voor vracht die via de lucht vervoerd wordt te verbeteren, voerde de Europese Unie verordening EU 831/2006 in. Dit is een wijziging op verordening EU 2320/2002 en is van kracht sinds januari 2007. EU verordening 831/2006 introduceert de ‘Account Consignor’ (Vaste Afzender) en biedt klanten de mogelijkheid zich als Vaste Afzender te registreren bij luchtvrachtvervoerders en erkende agenten.

Als ik AEO-gecertificeerd ben voldoe ik dan aan de normen?
Nee, de eisen in het AEO self-assessment passen zich aan aan de soort onderneming, het soort goederen en het daarbij horende risico. De luchtvrachtbeveiligingseisen zijn zo specifiek dat deze vaak niet worden
meegenomen tijdens een AEO-onderzoek. Hierdoor wordt niet automatisch aan beide eisen voldaan.

  

Bron: PincVision

Reageer op dit artikel