artikel

5.1 kostencomponenten boordcomputers

Distributie

5.1 kostencomponenten boordcomputers
Investeringshandleiding boordcomputers, de kosten

Het maken van een algemene kosten/baten analyse is niet eenvoudig. Dit is echter een opzet om uw kostenberekening te vergemakkelijken. Bedenk dat een implementatie met 100 auto’s als voorbeeld al gauw enkele tonnen kan kosten, exclusief de tijd die u en uw medewerkers in de implementatie moeten investeren. Het is daarom goed een berekening te maken van de eenmalige EN de periodieke kosten te maken. Door dit tegen de beoogde baten te houden kunt u een verantwoorde beslissing nemen.

Eenmalige kosten, per auto:

 • Boordcomputer unit;
 • Bevestigingsmateriaal;
 • Eventueel CAN-bus interface;
 • Eventueel digitale tacho interface;
 • Eventueel interface naar sensoren;
 • Eventueel kosten navigatie;
    

Eenmalige kosten, project:

 • Aanpassen software;
 • Implementatie vragenpad;
 • Implementatie koppeling naar andere software, minimaal TMS;
 • Implementatie koppeling naar urensoftware of aanschaf daarvan;
 • Eventuele aanschaf server(s);
 • Installatie servers
 • Infrastructuur op kantoor;
 • Aanpassen rapportages indien noodzakelijk
 • Projectmanagement kosten leverancier
 • Scholingskosten ICT, planners, administratie

  

Jaarlijkse kosten:

 • Software updates;
 • Onderhoud software
 • Ondersteuning ter plaatse bij calamiteiten
 • Eventueel remote beheer;
 • Backups
 • Updates kaartmateriaal navigatie;
 • Telecom abonnementen
 • Abonnementen overige (bijvoorbeeld ADSL lijn)
 • Huur van servers van de leverancier (dan vervalt aanschaf en implementatie eigen server)

 

Samengevat bent u voor een goede aparte server op kantoor ongeveer 5 mille kwijt (inclusief operating system). Bij implementaties van meer dan 50 auto’s moet u dit bedrag verhogen.

 

Een boordcomputerunit kost per stuk ongeveer 2 mille. Installatie, bekabeling etc. kost ongeveer 500 euro per auto. Navigatie kost meetal per jaar per auto rond de 100-200  euro, inclusief updates van kaartmateriaal.

 

Een CAN-bus interface kost meestal rond de 400 euro, plus eventueel een specifieke koppeling voor uw merk en type vrachtauto.

 

Implemenatie en projectbegeleiding kost minimaal 10 mille (bij een vrijwel standaard implementatie) tot 30-40 mille indien u significante wijzigingen wilt doorvoeren.

 

De communicatiekosten voor GPRS binnen Nederland zijn minimaal 6 euro (niveau 2008) per maand met onbeperkt gebruik (naar redelijkheid). De kosten in het buitenland extra zijn bij een volume van 3 tot 4 Mb (gemiddeld gebruik) per auto zijn ongeveer 6-10 euro per auto per maand. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Denk ook aan een procedure om defecte units om te ruilen (zo mogelijk heeft u zelf units op voorraad) zodat een auto snel weer operationeel is. De herstel procedure en de kosten daarvan moet u vooraf plannen.

Reageer op dit artikel