artikel

1.1 Wat moet u met een TMS?

Distributie

1.1 Wat moet u met een TMS?

Een bijzonder aspect binnen de tarievenmodule zijn de aanvullende tarieven.

 

  • Diesel Olie Toeslag (DOT). De mooiste oplossing is werken met een DOT-tabel. Dit is feitelijk de staffel die u met uw opdrachtgever afspreekt. Door per periode aan te geven welke trede u uit de staffel berekent en dit automatisch op basis van de laad- of losdatum te laten berekenen, kunt u snel de DOT verwerken. Vaak zijn er meerdere DOT-tabellen en deze moeten in de tarievenmodule in te voeren zijn. Door centraal de tredes per periode in te voeren kunt u deze toeslagen gemakkelijk en automatisch verwerken.
  • MAUT. Maut of tol zijn soms percentages over de totale afstand en soms specifiek berekend over de trajecten waarover u MAUT betaalt. Een koppeling met een externe bron is dan nodig. Controleer of dit voor u van toepassing is.
  • Extra kosten. Soms mag u extra kosten doorbelasten. Dit moet makkelijk en duidelijk mogelijk zijn. De klant moet dit gespecificeerd op de factuur terugvinden. De planners moeten snel kunnen zien of het al ingegeven is. En het moet meetellen in de kosten/batenstaat van de rit. Het makkelijk kunnen verwerken van extra kosten is van groot belang. Zijn er zaken uit de rit van toepassing, dan is het vaak wenselijk om gegevens uit de boordcomputer direct toe te voegen aan de extra kosten. Vraag hiernaar, als dit gewenst is! Ook kunnen extra kosten uit een staffel of tarieftabel komen.
Reageer op dit artikel