artikel

Certificaat voor duurzaamheid biedt voordelen voor hele keten

Distributie

“Als de overheid mikt op economische groei, moet er worden gekozen voor slim vervoer.” Dat stelt Henk van der Wal, algemeen directeur van het gelijknamige transportbedrijf. Hij bedacht een label dat de deur opent voor een duurzame logistieke keten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 22 februari 2008.

“Al jaren heb ik het idee dat transport veel slimmer kan worden aangepakt; ook vanuit duurzaamheidperspectief”, opent algemeen directeur Henk van der Wal. Toen hij in de zomer van 2007 hoorde dat Connekt het innovatieprogramma Duurzame Logistiek startte, diende hij een voorstel in om mee te werken. “Duurzaamheid is een onderwerp dat zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch eindelijk op tafel ligt. Het programma is een ideaal platform om het onderwerp ook op de logistieke kaart te krijgen”, aldus Van der Wal.

        

Duurzaamheidlabel

Centraal in het voorstel van Van der Wal staat het opstellen en introduceren van het label ‘Duurzame Logistiek = Slim Vervoeren’. Het label, een soort ISO-certificaat voor duurzaamheid, moet resulteren in afspraken die verder gaan dan het materieel dat wordt ingezet, of de brandstoffen die worden gebruikt.

         

Van der Wal: “Door actief, in samenspraak met vervoerders, verladers én overheden, tot een gestandaardiseerde werkwijze te komen, kunnen op heel korte termijn resultaten worden geboekt die resulteren in een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot.”

KPI’s die horen bij duurzame logistiek en het inkopen hiervan vormen een belangrijk ingrediënt voor het label. Van der Wal somt er een paar op: vervoerders maken zoveel mogelijk gebruik van materieel dat schoon en zuinig is, er worden afspraken gemaakt over de opleiding van personeel (bijvoorbeeld als het gaat om zuinig rijden) en het terugdringen van leeg transport. “Dat laatste zal aanpassing van het plannen van ritten vergen. Daarbij zullen ook verladers bereid moeten zijn openheid te geven over hun ladingstromen”, legt hij uit.

       

De directeur erkent dat het verwezenlijken van het plan geen sinecure wordt: “Er moet een compleet andere koers worden gevaren, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan ‘easy in time’ in plaats van ‘just in time’ om transporten makkelijker te combineren en lege ritten te voorkomen.”

       

Ommekeer noodzakelijk

Van der Wal is ervan overtuigd dat er bereidheid is om de ommekeer tot stand te brengen als hij de kans krijgt om goed uit te leggen wat de voordelen zijn. “Ook omdat het vervoer onder de huidige omstandig–heden vele malen duurder en schaarser wordt.”

        

Tot nu toe is meestal de prijs doorslaggevend bij het inkopen van transport. Die financiële benadering is volgens Van der Wal gebaseerd op een korte termijn visie. “In veel gevallen leidt dit niet tot een efficiënt vervoer, maar wellicht wel tot onnodige of extra milieuverontreiniging. Kijk bijvoorbeeld maar naar het hoge percentage leeg transport (ruim 30 procent) in Nederland. Als verladers bij hun inkoop het label verplicht stellen om te mogen vervoeren, zal de introductie zich als een duurzame olievlek over de transportsector verspreiden”, voorspelt Van der Wal.

        

Uit eerste testen blijkt dat het werken volgens de afspraken van het label leidt tot financiële voordelen voor alle partijen. Zo daalde het percentage leeg transport bij een grote verlader tot 20 procent. “En dat kan weer leiden tot een lagere tariefstelling, waardoor de verlader een aanzienlijk financieel voordeel behaalt”, aldus Van der Wal.

       

Kader bij artikel:

CASE

Logistieke Omkoppel Punten (LOP) maken slimmer vervoer mogelijk door logistieke stromen te combineren. Met een aantal klanten, waaronder Rockwool in Roermond, zijn al concrete afspraken gemaakt. Definitieve uitvoering zal echter afhangen van de uitkomst van berekeningen die momenteel worden uitgevoerd door TNO.

Reageer op dit artikel