artikel

Tips en sites over douaneregels

Distributie

Er zijn veel regels als het gaat om importeren en exporteren van goederen. Wat moet je eigenlijk allemaal weten, welke informatie is nodig en waar kun je het vinden? Dit artikel biedt wegwijs op dit gebied en geeft een aantal handige tips.

Wat is een Certificaat van Oorsprong (CvO)?

Een CvO is een officieel document waarin wordt verklaard in welk land of groep van landen een product is vervaardigd. Veel landen buiten de Europese Unie eisen dat bij de invoer van goederen een certificaat van oorsprong meegestuurd wordt.

 

De spelregels van de CvO’s zijn vastgelegd in wetgeving van de Europese Unie en de Nederlandse wetgeving. In die wetgeving is precies bepaald onder welke voorwaarden de oorsprong van goederen wordt vastgesteld. De kamers van koophandel hebben de taak de aanvragen van CvO’s te behandelen en af te geven.

 

De noodzaak van een CvO is afhankelijk van het land van bestemming. Vaak is het een importeis bij Arabische landen en landen die te maken hebben met quota’s van bepaalde producten.

 

Wat is een Harmonised Statistic (HS) code?

 

Als goederen in het vrije verkeer worden gebracht moeten rechten bij invoer worden betaald. Rechten bij invoer zijn bijvoorbeeld douanerechten, antidumpingheffingen, maar ook omzetbelasting of accijns. Om te bepalen welk tarief van toepassing is, moet worden vastgesteld welk product het betreft, ofwel het classificeren van de goederen in de nomenclatuur (naamlijst van goederen). Er wordt dan een goederencode vastgesteld. Goederencodes zijn ook van belang voor diverse andere formaliteiten. De meeste maatregelen zijn namelijk gekoppeld aan een goederencode. Bijvoorbeeld strategische goederen of uitvoerrestituties. In wereldwijd verband is het Geharmoniseerde Systeem (GS) van toepassing. Met de GS-post (4 cijfers) of GS-code (6 cijfers) kan grof worden vastgesteld welk product het betreft. In de EU is meer detail aangebracht en bestaat de 8-cijferige GN-code (Gecombineerde Nomenclatuur) en een nadere onderverdeling in de TARIC-code. Een juiste indeling is van groot belang. Het kan het verschil betekenen tussen bijvoorbeeld 0% of 22%. Of wel of geen vergunningplicht of invoerverbod. Die indeling is meestal niet eenvoudig. Er bestaan namelijk vele duizenden goederencodes en vele toelichtingen, aanwijzingen en uitspraken van rechters. Voorts bestaan er nog indelingsregels die niet altijd even duidelijk zijn. Wanneer u gaat handelen in nieuwe producten is het dan ook van belang om zeker te zijn van de juiste goederencode en de bijbehorende formaliteiten. U kunt deze goederencode eventueel zelf vaststellen, maar beter is het om een specialist in te schakelen. Om helemaal zeker te zijn kan bij de Douane een Bindende Tarief Inlichting worden aangevraagd voor een specifiek product. Zo’n Bindende Tarief Inlichting (BTI) is in de hele EU van toepassing. Wel moet het gaan om een identiek product.

 

Zoeken op HS code

Weet u niet aan welke eisen voldaan moeten worden om naar een bepaald land te kunnen exporteren. Op deze site kan er gezocht worden op HS code om te kijken welke documenten per land nodig zijn.

 

Douane

 

Kamer van Koophandel

 

Europese regels en internationaal samenwerken

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel