artikel

Gondrand wil tweede dc gevaarlijke stoffen

Distributie

Gondrand wil tweede dc gevaarlijke stoffen
Gondrand Traffic

Gondrand Traffic is onderdeel van de Zwitserse logistieke multinational Gondrand. In Moerdijk staat een warehouse voor onder andere de opslag van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf heeft uitbreidingsplannen. Filiaal manager Johan Vliem: “Een warehouse voor gevaarlijke stoffen moet je, ondanks vele beperkingen, zo flexibel mogelijk inrichten.”

Johan Vliem: “Bij de bouw en inrichting van een warehouse
voor gevaarlijke stoffen moet je ongeveer weten
welke stoffen je er in de toekomst zal opslaan”

In Moerdijk slaat Gondrand Traffic diverse gevaarlijke stoffen op voor met name de chemische industrie. In 1997 verhuisde het warehouse naar de huidige locatie aan de A17. “Daarvoor zaten we in Barendrecht,” zegt Vliem. “Maar daar bleek het onmogelijk verder te groeien. Dat had vooral met de omgeving te maken, die minder geschikt was voor de opslag van gevaarlijke stoffen, en met de steeds strenge milieueisen.”

Het warehouse in Moerdijk is 10.000 vierkante meter groot. Gondrand Traffic heeft circa 19.000 palletposities, waarvan de helft gereserveerd is voor ADR-geklassificeerde goederen. Gevaarlijke (chemische) stoffen kunnen onder geconditioneerde omstandigheden worden opgeslagen. Kenmerkend voor het warehouse zijn verder onder meer de afgescheiden, brandwerende ruimtes die wettelijk maximaal 2.500 vierkante meter groot mogen zijn. “Ook moeten vloeren vloeistofdicht zijn en dienen er bluswatervoorzieningen te zijn. Personeel moet getraind zijn en er dient een veiligheidsadviseur in dienst te zijn,” somt Vliem enkele vereisten op waaraan de onderneming moet voldoen.

 

Prognoses

Gondrand Traffic heeft plannen voor een tweede warehouse, dat net als het eerste warehouse geschikt zal moeten zijn voor de opslag van gevaarlijke goederen. De bouw is een langetermijnproject. Alleen al het aanvragen van de benodigde vergunningen en de goedkeuring van de bouwplannen vraagt vele maanden. De totale bouw neemt daardoor zo’n anderhalf tot twee jaar in beslag.

De moeilijkheid is dat er nu al strategische keuzes moeten worden gemaakt op basis van langetermijnprognoses waarvan niet zeker is of ze ook zullen uitkomen. Vliem: “Bij de bouw en inrichting van een warehouse voor gevaarlijke stoffen moet je ongeveer weten welke stoffen je er in de toekomst zal opslaan. Je moet de compartimenten, die veel kleiner zijn dan in een regulier warehouse, voorbereiden op bijvoorbeeld de temperatuur waaronder je bepaalde goederen straks wilt opslaan. Ook met brandinstallaties en andere veiligheidsmaatregelen zul je moeten inspelen op de stoffen die je op termijn wilt opslaan. Het is zeer kostbaar om de inrichting van het warehouse later te veranderen mocht blijken dat de prognoses niet juist waren. De kwaliteit van je prognoses is dus essentieel bij de bouw van een warehouse voor gevaarlijke stoffen. Als bedrijf trekken wij veel tijd uit voor het maken van de juiste strategische keuzes. “

 

Strategisch  

Over de prognoses die Gondrand maakt wil Vliem niet specifiek zijn. In algemene woorden stelt hij wel dat de markt voor de opslag van gevaarlijke stoffen groeit. Dat komt doordat de overheid steeds strengere eisen stelt. Chemische bedrijven kiezen ervoor de opslag uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. Daarnaast wordt de productie van chemische stoffen meer en meer verplaatst naar Azië. Ook dit doet de vraag naar opslag in West-Europa toenemen. “De uitbreiding van onze capaciteit vraagt om aanzienlijke investeringen. Dit is een dure hobby, “ lacht Vliem. “Of we de extra capaciteit straks ook kunnen benutten, is nu nog niet te zeggen. Wij zijn wij afhan­kelijk van de strategische keuzes van opdrachtgevers. Zodra de bouw begint, moeten onze relatiebeheerders aan de slag met het werven van nieuwe opdrachtgevers. Ik moet wel zeggen dat klanten in de chemische industrie over het algemeen vrij trouw zijn. Dat komt mede omdat je de opslag van gevaarlijke stoffen niet zomaar kunt onderbrengen bij een andere partij. Het is immers een zeer specialistische dienst met maar een beperkt aantal aanbieders in Nederland.”

Bij de uitbreiding van capaciteit, spelen strategische keuzes dus een belangrijke rol. Niek van den Akker van innovatienetwerk Syntens adviseert logistieke dienstverleners regelmatig over vastgoedzaken en de strategische keuzes die daarbij van belang zijn. “Je kunt geen keuzes maken als je te weinig inzicht hebt in je kansen op de markt. Ik merk dat die kennis bij veel logistieke bedrijven wel aanwezig is, maar verspreid zit in het bedrijf en weer verdwijnt als sleutelfunctionarissen ontslag nemen. Mijn advies is om het interne overleg over kansen en bedreigingen te formaliseren. Kom eens in de paar weken bij elkaar voor een strategische meeting en notuleer wat er besproken wordt. Zo hou je kennis vast en wordt het makkelijker om strategische keuzes te maken voor de toekomst. Want een warehouse dat grotendeels leeg staat, wil natuurlijk niemand.”

 

 

‘Veiligheid is kans, geen bedreiging’

Ondernemers in de logistiek worden in toenemende mate geconfronteerd met wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid. Hoewel dit onderwerp bij logistieke bedrijven steeds hoger op de agenda staat, merkt Syntens-adviseur Niek van den Akker toch dat ondernemers ‘veiligheid’ vooral benaderen als mogelijke bedreiging voor de bedrijfsvoering. “Op zich is dat begrijpelijk,” zegt Van den Akker, “want veiligheid kost meestal veel geld. Het is echter belangrijk dat logistieke ondernemers op een andere manier naar veiligheid gaan kijken. Je kan het onderwerp ook als kans zien. Wie vooroploopt, kan zich profileren. Zo’n mentaliteit kan ook nieuwe business genereren. Het is bekend dat de Amerikanen strenge veiligheidseisen stellen. Door daar als Nederlandse dienstverlener op te anticiperen, zijn nieuwe markten aan te boren.”

Reageer op dit artikel