nieuws

Hogere lonen zorgen voor lichte stijging faillissementen in logistiek

carrière & mensen 4280

Het aantal faillissementen in de sector transport en logistiek is vorig jaar licht gestegen. In 2017 ging 9,3 op de 1.000 bedrijven in de
sector failliet. Het afgelopen jaar liep de faillissementsgraad op naar 10,5. Ook dit jaar stijgt het aantal faillissementen in de
sector.

Hogere lonen zorgen voor lichte stijging faillissementen in logistiek

Dat stelt het economisch bureau van ABN Amro vast in een woensdag verschenen update over faillissementen in Nederland. In de publicatie concludeert de bank dat de dalende trend de afgelopen jaren van het aantal faillissementen in Nederland sinds de zomer van vorig jaar ten einde is. Consumentgedreven sectoren als de retail en leisure lijden onder de afnemende groei van de particuliere consumptie en het dalende consumentenvertrouwen. Voor sectoren die afhankelijk zijn van de export, zoals de industrie, heeft de teruglopende groei van de wereldhandel negatieve gevolgen. Hierin speelt de toenemende onzekerheid, over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de brexit, een belangrijke rol.

Lichte stijging faillissementen in logistiek

Het aantal faillissementen in de sector transport en logistiek nam het afgelopen jaar licht toe. Inclusief eenmanszaken, waaronder veel zzp’ers vallen, bleef de faillissementsgraad ongeveer constant. Exclusief deze eenmanszaken nam de faillissementsgraad toe. In 2017 ging 9,3 op de 1000 bedrijven in de sector failliet. In 2018 liep de faillissementsgraad op naar 10,5.

 

Aantal faillissementen per 1000 bedrijven. Bron: ABN Amro

Loonstijging niet in verhouding met tarieven

ABN Amro verklaart deze stijging door de hogere loonkosten. De loongroei bleef tot vorig jaar achter bij de economische groei. Sindsdien heeft er echter een versnelling opgetreden; in 2018 namen de lonen in de sector toe met 3,1 procent. Uitzendkrachten werden zelfs 5,9 procent ‘duurder’. Deze stijging stond niet in verhouding met de stijging van de tarieven in de transport en logistieksector, stelt ABN Amro. De tarieven voor logistiek dienstverleners stegen nauwelijks, mede door de beperkte marktmacht tegenover verladers. Dat zette de marges onder druk, wat vermoedelijk heeft geleid tot meer faillissementen.

 

 

Lees ook:

Groei transport en logistiek stagneert in 2019

 

Recordaantal fusies en overnames

Het aantal fusies en overnames in de sector nam in 2018 toe. Opvallend is de toename bij grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers. Daar vond een recordaantal van 15 fusies en overnames plaats. De economen van ABN Amro vermoeden dat deze transporteur en logistiek dienstverleners door schaalvergroting concurrerender proberen te worden.

Update faillissementen

Update faillissementen

Groei faillissementen in 2019

Ook voor dit jaar verwacht ABN Amro een stijging van het aantal faillissementen. Door stijgende salarissen en een stagnatie in de economische groei, neemt het aantal faillissementen toe met 5 tot 10 procent, zo luidt de verwachting. Onder invloed van digitalisering, de kostbare investeringen die dit met zich meebrengt en druk op de marges kan het aantal fusies en overnames toenemen.

Reageer op dit artikel