blog

De waan van de dag overheerst nog te veel

carrière & mensen 818

Gebrek aan innovatiedrang en te afwachtend, Na 15 jaar Duitsland is Wim Eringfeld terug in Nederland. Als ‘nieuwkomer’ laat hij zijn licht schijnen over de Nederlandse logistieke wereld. Zijn mening is niet mals.

De waan van de dag overheerst nog te veel

Sinds augustus ben ik als directeur van Stec Groep terug in Nederland, na bijna vijftien  jaar in Duitsland gewerkt te hebben. Dan is het belangrijk je netwerk op te krikken. Ik heb veel gesprekken gevoerd met overheden, investeerders, logistiek dienstverleners en verladers. Mij valt op dat bij iedereen dezelfde thema’s spelen, waarvan krapte op de arbeidsmarkt het belangrijkste is. Verder zie ik dat overheden een enorm uitdagende agenda hebben, uiteenlopend van ruimtelijke vraagstukken tot klimaatdoelen en de circulaire economie. Daarvoor moeten zij beleid ontwikkelen en wel nu; veel moet op korte termijn gebeuren.

Robotisering

In de logistiek zie ik drie aandachtspunten: minder afhankelijk worden van menskracht, ofwel: de zoektocht naar de robot met vijf poten, het vinden van stille reserves en het werven en huisvesten van arbeidsmigranten. Om met innovatie te beginnen: ik ben bang dat Nederland de boot gaat missen. Als bij DHL nieuwe innovaties getoond werden, zag ik vooral Indiase, Duitse en Amerikaanse producten. Waar waren de Nederlandse? Nederlandse ontwikkelaars zijn teveel bezig met concepten en te weinig met concrete producten, terwijl de tijd dringt. Je moet nú meedoen en inspringen, want de markt is er nú.

Oplossingen arbeidskrapte

Dan het aanboren van stille reserves. Ik zie veel heat maps aantonen dát de arbeidsmarkt krap is, maar ik zie weinig structurele oplossingen. Analyses met cijfers op Corop-niveau zijn echt niet relevant. Waar het om gaat, is maatwerk. Laaggeschoolde werknemers zijn niet bereid om ver te reizen voor hun werk. Dus moet je dichtbij de werkplek zoeken en de cijfers kennen. Ook ontbreekt de echte actie: welk uitzendbureau benadert actief mogelijke stille reserves?

Teveel waan van de dag

Tot slot huisvesting van arbeidsmigranten. Dit is een thema waarbij iedereen in de ‘nimby’-modus schiet (not in my back yard), maar niemand kijkt vooruit. Lost het probleem zich op bij de volgende economische crisis of is het structureel? Vanuit mijn ervaring in de logistiek en als directeur Stec Groep zie ik dat managers bij het zoeken naar oplossingen gedreven worden door de waan van de dag: ik heb nú mensen nodig en dat moet ik nú oplossen. Begrijpelijk, maar hierdoor komt het probleem als een boemerang terug. Zolang niet alle aspecten opgelost zijn, is het succes van ieder deelinitiatief beperkt. Daarom zeg ik: we moeten de diepte in en écht samenwerken om deze problemen integraal, structureel en duurzaam op te lossen.

Mijn handen jeuken dan ook. Samenwerking is nodig op bovengenoemde thema’s. Een verdiepingsslag, meer focus op en energie in het realiseren van een geïntegreerde aanpak en de wil werkelijk het verschil te maken. Mijn voornemen voor 2019 is met mijn verbindende kracht en het vertrouwen dat ik heb bij besluitvormers in de logistiek en bij de overheden, deze verdiepingsslag te realiseren. Doet u mee?

 

Reageer op dit artikel