blog

De nieuwe privacyregelgeving, moet ik daar als transportbedrijf iets mee?

carrière & mensen 3704

De nieuwe privacyregelgeving, moet ik daar als transportbedrijf iets mee?

Per 25 mei 2018 moeten alle ondernemingen hun privacybeleid hebben aangepast. Het gaat om alle ondernemingen in Europa, oftewel ook je buitenlandse vestiging moet aan de nieuwe wetgeving voldoen. Er staan zware boetes op overtredingen van de nieuwe Verordening.

Ook binnen het transportbedrijf moet je per bedrijfsactiviteit verantwoorden welke persoonsgegevens je verzamelt, waarom, en hoe lang je die gegevens bewaart. Juist binnen het vervoer heb je continu te maken met allerlei persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt aan ondernemingen een “verantwoordingsplicht” op. Deze verantwoordingsplicht houdt in, dat ondernemingen moeten aantonen dat zij voldoen aan de privacyregels wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij, in de aanloop naar 25 mei 2018, de processen in hun bedrijf die verband houden met het verwerken van persoonsgegevens, inventariseren en waar nodig aanpassen. Ondernemingen zullen over het algemeen hun verwerkingsactiviteiten en datalekken moeten bijhouden in een register.

 

Lees ook de blog
Expediteur of vervoerder: een juridische wereld van verschil

 

Daarnaast moeten zij een “data protection impact assessment” uitvoeren voor gegevensverwerkingen met een hoog privacy-risico. Ondernemingen moeten ook kunnen aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking, indien de onderneming voor een verwerking toestemming nodig heeft. Tot slot wordt een onderneming verplicht om te voldoen aan een ‘informatieplicht’. Dit houdt in dat ondernemingen hun klanten duidelijk moeten informeren over wat zij met de verzamelde persoonsgegevens doen, bijvoorbeeld in een online privacy-statement.

Auteur: Marsha Vallenduuk, advocaat, partner Vallenduuk Advocaten 

Reageer op dit artikel