blog

Wat maakt het verschil 
in masteropleidingen?

carrière & mensen

Wat maakt het verschil 
in masteropleidingen?

Goed zijn is één, goed blijven is iets anders. Na de forse groei in de instroom van studenten is dat een uitdaging. Docenten moeten voldoende tijd kunnen besteden aan hun studenten. De voortdurende bezuinigingen eisen hun tol om dat mogelijk te blijven maken.


Uit: Logistiek Magazine, november 2013

De Elsevier weer in de bus met de jaarlijkse oordelen over de opleidingen in het hoger onderwijs. Als programmadirecteur van de Masteropleiding Operations Management & Logistics van de Technische Universiteit Eindhoven toch weer spannend. “We” staan al jaren ruim op de eerste plaats in de Keuzegids Hoger Onderwijs en (iets minder ruim) in de Elsevier. Verder omhoog kan dus niet. De concurrent-collega’s zitten gelukkig ook niet stil, dus altijd is er de vraag of er niet een andere opleiding is die ons is gepasseerd. Dat bleek niet het geval. Ons totale oordeel zag er prima uit, ondanks een bijzonder slechte score op de faciliteiten. Ons oude gebouw “Paviljoen” wordt door de studenten steeds minder gewaardeerd…

Kwaliteit docenten

Uiteindelijk gaat het maar om twee zaken die een opleiding goed maken: de kwaliteit van de docenten en van de studenten. Een goede docent kun je je na vele jaren nog herinneren. Een docent heeft impact op wat je weet en kunt, en mogelijk ook op wie je bent. In een Masteropleiding is een goede docent altijd ook een goede onderzoeker en maakt deel uit van een internationale onderzoeksgemeenschap. In een ingenieursopleiding als de onze is bovendien nog van groot belang dat studenten niet alleen leren over iets, maar ook leren hoe ze de aangereikte theorieën en modellen zelf kunnen toepassen en verder ontwikkelen. Wij hebben er daarom voor gekozen om elke student gedurende driekwart van de opleiding met een vaste mentor te laten werken: anderhalf jaar samen optrekkend leert de student van de docent niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden, maar leert hij ook de twijfels, vragen, houding, en oordeelsvorming van zijn docent.

Kwaliteit studenten

De tweede belangrijke component van een goede opleiding is de kwaliteit van de studenten. Studenten werken met elkaar, leren van elkaar en maken elkaar beter. Studenten moeten dus deel uitmaken van een collegiale omgeving die tegelijkertijd competitief is, waarin zij elkaar uitdagen om beter te presteren. In Eindhoven hebben we het voorrecht met een dergelijke studentenpopulatie te mogen werken. Niks zesjescultuur van studenten die met 25 uur in de week studeren een diploma komen ophalen. Onze studenten willen goede cijfers halen, en besteden gemiddeld 45 uur per week aan de studie.

Om nóg meer van elkaar te leren is diversiteit belangrijk. Daarin kunnen we nog een sprong maken. Van onze masterstudenten heeft het overgrote deel een bachelor industrial engineering / technische bedrijfskunde gedaan; dat mag diverser. We hebben minder dan een kwart vrouwen; dat moet diverser. En met een internationale instroom die net onder de 20 procent ligt, hebben we ook daar onze diversiteitsdoelstelling nog niet behaald. Er blijven uitdagingen, ook voor een opleiding die al jaren goed scoort in de ranglijsten.

Bekijk hier het complete overzicht ‘Opleidingen in Logistiek’…

Reageer op dit artikel