artikel

Logistiek heeft meer vrouwen nodig

carrière & mensen

Logistiek heeft meer vrouwen nodig
Mieke Damen over vrouwen in de logistiek: 'Eén vrouw in het topmanagement helpt niet'.

Het wil maar niet echt vlotten met het aantal vrouwen in een leidinggevende logistieke functie. Dat werd nog maar eens bevestigd in een recent onderzoek van Europhia dat onder andere concludeerde dat vrouwen absoluut de capaciteiten hebben voor een leidinggevende logistieke functie, maar dat de mannelijke dominantie hen weerhoudt om deze stap te wagen.

 

Ook blijkt dat met name vrouwen in Nederland niet snel kiezen voor een management functie. Zo concludeerde het statistisch bureau Eurostat recent nog dat het aantal vrouwelijke managers maar langzaam toeneemt. In Nederland is nog geen 28 procent van de managers een vrouw. Nederland zit daarmee volgens Eurostat onder het EU gemiddelde.

 

Ook vrouwen die wel een topfunctie vervullen, maken volgens een onderzoek van de Volkskrant en reputatieonderzoeksbureau Hofkes de belofte van vrouwelijk leiderschap niet waar. Ze scoren slecht op eigenschappen zoals zelfreflectie en bewustzijn op signalen uit de omgeving.

 

Opmerkelijk is dat deze conclusies haaks staan op een recent onderzoek uit Zuid-Afrika waarin staat dat vrouwelijke intuïtie een van de sleutelfactoren is voor het bestaansrecht van veel bedrijven. Dit bewuste Supply Chain Intelligence Report (SCIR) 2009 concludeert dat binnen de logistiek en supply chain, die doordrenkt is van onvoorspelbaarheid, vrouwelijke intuïtie uitermate waardevol is voor een succesvolle bedrijfsvoering.

 

Mieke Damen (49) van Mexx is bestuurslid van de Stichting Nederland is Logistiek, die bezig is met een grootschalige wervingscampagne. "Ik sluit niet uit dat we specifiek op vrouwen activiteiten gaan inzetten. Maar we willen eerst een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Ik verwacht dat we ook daardoor al veel vrouwen kunnen interesseren voor de logistiek. Binnen de overheid – politiecorpsen bijvoorbeeld – zie je grote druk om vooral vrouwen naar voren te schuiven op vooraanstaande posities. Dat kan een versneld effect sorteren. Maar beter is het als bedrijven zelf inzien dat meer diversiteit in de bedrijfstop positief uitwerkt. Dat wordt door alle partijen onderkend. Maar het is aan de sector zelf om daar actief mee aan de gang te gaan, in plaats van passief af te wachten. Overigens, één vrouw in het topmanagement helpt niet, dan is het die ene vrouw. Twee of drie werkt wel. Dan ben je die discussie voorbij."

 

Grootste belemmering is in haar ogen de ingesleten cultuur van parttime werken. "Dat is funest voor doorgroeien ook op dit niveau naar een fifty-fifty verhouding. Want dat zou toch moeten eigenlijk. Eerlijk gezegd denk ik dat er nog niet veel is veranderd de afgelopen jaren. Er is wel meer aandacht in onderzoeken en discussies. Misschien dat het aandeel meisjes op HBO logistiek opleidingen groeit. Daar heb ik geen cijfers over."

 

Yvonne van Mierlo (43) van werving- en selectiebureau DPA Supply Chain beaamt de conclusie van SCIR, maar stelt wel dat vrouwen die in de top van de logistiek werkzaam hun intuïtie en andere goede eigenschappen nog onvoldoende benutten. "Wat je nogal eens ziet is dat de vrouwen in de top zich gaan gedragen als een manwijf. Door zich zo te gedragen, denken ze succesvol te zijn. Met als gevolg dat ze juist daardoor afbranden. Het is zaak als vrouw authentiek te blijven en juist je sterke punten te benutten. Mijn eigen ervaring is dat juist die vrouwelijke eigenschappen je uniek maken. Je mag best je empathie en je passie laten zien."

 

Wat Van Mierlo opmerkelijk genoeg opvalt, is dat de door mannen gedomineerde verkiezing van Logistiek Manager winnaars voortbrengt die juist beschikken over vrouwelijke eigenschappen. "Kenmerkend is dat dat toch types zijn die niet zozeer denken aan winnen, maar juist in hun dagelijkse werk streven naar het creëren van draagvlak, terwijl dat toch een eigenschap is die vrouwen van nature meer in zich hebben."

 

In de ogen van Van Mierlo zijn vrouwen over het algemeen beter in staat om in te schatten wat de gevolgen kunnen zijn in de supply chain als er harde maatregelen genomen worden. "Omgevingsbewustzijn is doorgaans sterker ontwikkeld bij vrouwen. Maar ik zie ook dat vrouwen vaak hun eigen carrière in de weg staan. Je moet zelf de ambitie hebben om aan de top te komen. Dat heeft niet iedereen. Wat meer daadkracht en nog beter worden in netwerken. Daar komt het op aan."

 

Janneke van den Broek (43) heeft een eigen bureau Moving Chains en trekt voor de VLM het Vrouwennetwerk. Ze is benieuwd naar de gevolgen van de economische recessie. "Tot voor kort dacht ik wel dat vrouwen wat gemakkelijker doorstromen. Maar in crisistijd zie je al gauw een verschuiving naar een soort ‘aanwezigheidscultuur’. Je moet er zijn, mouwen opstropen, meer geldingsdrang. Dan komen vrouwen meer op de achtergrond. Zeker als ze – zoals vaak het geval is – ook zorgtaken moeten vervullen.

 

Maar op termijn is er een tekort aan logistiek managers, zo is de verwachting. Dan moet het toch mogelijk zijn om binnen dit brede vakgebied te komen tot een kwart aandeel aan vrouwelijke managers. Vooral als je kijkt naar sectoren als mode, zorginstellingen en evenementen."

 

Logistiek is erg geschikt voor vrouwen, volgens Van den Broek. "Het is veel regelwerk, met steeds meer aandacht voor HR en communicatie. Ook relatiebeheer speelt een steeds grotere rol en daar zijn vrouwen doorgaans goed in. Bovendien zijn ze vaak praktisch ingesteld. In een mannencultuur zie je vaak dat iedereen zijn plasje er over gedaan moet hebben voordat er een besluit volgt."

 

Barbara van de Putte (37), hoofd proces control in het opslag- en distributiecentrum bij ECI, zegt zich in haar dagelijkse werkzaamheden niet echt bezig te houden met vrouwelijke eigenschappen die haar onderscheidend zouden maken ten opzichte van haar mannelijke collega’s. Desondanks signaleert ze verschillen. "In projecten bijvoorbeeld houden mannen zich heel erg bezig met zaken als techniek en kosten. Terwijl ik ook kijk naar de organisatorische kant en mij bijvoorbeeld vooraf al afvraag van hoe ga je de mensen opleiden die straks met de nieuwe techniek moeten werken."

 

Ook in de communicatie naar mannen formuleert ze anders dan met haar seksegenoten. "Ik weet inmiddels dat je bij mannen niet moet aankomen met woorden als ‘misschien’ of ‘dat moet ik even uitzoeken’. Dat is bij vrouwencommunicatie heel normaal, maar mannen gaan dan juist denken dat je onzeker bent en dat dingen niet gaan lukken."

 

Het gegeven dat vrouwen niet zouden overlopen van ambities is ook niet echt besteed aan Van de Putte. "Ik ben nu in verwachting van ons tweede kindje en als dat geboren is en het kind is gezond dan ambieer ik zeker een zwaardere fulltime functie binnen operationeel management."

Reageer op dit artikel