artikel

Hoe zit het met de verplichte nascholing van chauffeurs?

carrière & mensen

Chauffeurs zijn vanaf 10 september 2009 verplicht nascholing te volgen, willen zij hun rijbevoegdheid behouden. Maar opleidingen die vanaf 1 maart 2009 gevolgd worden, tellen al mee voor deze nascholing, volgens de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid.

Alle vrachtautochauffeurs moeten vanaf 10 september 2009 een verplicht nascholing volgen om hun vakbekwaamheid te verlengen. Vanaf deze datum is de vakbekwaamheid namelijk nog maar vijf jaar geldig. Opleidingen die vanaf 1 maart 2009 gevolgd worden, tellen echter al mee voor deze nascholing.

   

De nascholing bestaat uit 35 uur en alleen gecertificeerde nascholingscursussen tellen mee voor de verlenging. Ook chauffeurs die al in het bezit zijn van een onbeperkt geldig chauffeursdiploma krijgen te maken met een beperking van de geldigheid.

 

Vrij om te bepalen wanneer

Rubben Willems van de EVO: "Het is niet verplicht is om al in 2009 te starten met de nascholing. Het is voor bedrijven wel verstandig tijdig te beginnen maar het is niet verplicht. Chauffeurs met een c-rijbewijs behaald voor 10 september 2009 moeten voor 10 september 2016 de nascholing gevolgd hebben, men is echter volledig vrij om te bepalen wanneer dit moet. Chauffeurs hebben eigenlijk een deadline waarvoor men de nascholing moet volgen, is men te laat dan zullen daar consequenties aan hangen. Gezien de huidige economische situatie kan het voor bedrijven interessant zijn om chauffeurs over twee a drie jaar pas op cursus te sturen. Bedrijven die het nu financieel zwaar hebben kunnen zo wachten totdat men meer financiële middelen heeft om deze opleidingen te betalen. Hiermee wil ik niet zeggen dat bedrijven verplicht zijn om deze opleidingen te vergoeden. In de CAO beroepsgoederen vervoer worden de opleidingskosten echter wel aan de werkgever toebedeeld."

 

Al als beroepschauffeur werkzaam?

Iedereen die voor 10 september 2009 vrachtautochauffeur is, moet de eerste 35 uur nascholing binnen zeven jaar volgen; tussen maart 2009 en september 2016. Hierna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing per vijf jaar.

Willems: "Gezien het feit dat opleidingen vanaf maart al meetellen hebben deze chauffeurs dus van maart 2009 tot september 2016 de tijd."
    

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

 

Nieuwe chauffeur?

Iedereen die sinds 10 september 2009 geslaagd is of slaagt voor zijn vakbekwaamheid krijgt vijf jaar de tijd om zijn vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet de chauffeur door het volgen van de 35 uur nascholing.

Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt.

Willems: "Dus chauffeurs die hun rijbewijs na 10 september 2009 halen hebben vijf jaar de tijd om de nascholing te volgen."

 

Nascholing: ook nuttig

In de eerste plaats moet nascholing natuurlijk leerzaam zijn en bijdragen aan de doelen van de Richtlijn. Maar het mag ook leuk zijn. CCV heeft samen met de sector geprobeerd om de

nascholing zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van chauffeurs en werkgevers, zodat de nascholing een maximaal rendement oplevert. Dit betekent dat:

 

1. er heel veel keuze is (op dit moment ongeveer 80 cursussen);

2. een aantal praktijktrainingen is opgenomen waarbij de

chauffeur achter het stuur plaatsneemt;

3. de cursussen zeer praktijkgericht zijn.

 

Elke chauffeur kan in overleg met de werkgever zijn eigen programma samenstellen, dat zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is dus niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

 

Verlopen vakbekwaamheid

Stel dat het een chauffeur om een of andere reden niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Zijn vakbekwaamheid is als het ware verlopen. Als hij daarna besluit toch zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Pas na 35 uur nascholing mag hij weer beroepsmatig rijden. Hij hoeft dus niet opnieuw een examen te doen.

 

Zowel vrachtauto- als buschauffeur?

Als een chauffeur in het bezit is van zowel een chauffeursdiploma (code vakbekwaamheid) voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, dan hoeft hij slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

 

Vrijstellingen nascholing

Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Het merendeel van deze vrijstellingen blijft bestaan. Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling. Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen de nascholing volgen op basis van vrijwilligheid. Er zijn nog meer vrijstellingen.

 

Cursussen nascholing

overzicht van soorten cursussen die voor nascholing meetellen (zie onder de kop ‘Nascholing’). http://www.cbr.nl/10514.pp

 

Bron www.cbr.nl  / EVO

Reageer op dit artikel