artikel

Chauffeurs kunnen meer dan ze denken

carrière & mensen

Chauffeurs kunnen meer dan ze denken
Teddy Damen

Als onderdeel van een continu verbeterproces legt Bavaria-teamleider Teddy Damen steeds meer verantwoordelijkheden neer bij zijn heftruckchauffeurs. Terwijl de chauffeurs nieuwe kwaliteiten kunnen ontwikkelen, kan de teamleider zich richten op structurele veranderingen. Voor de bierbrouwer snijdt het mes zo aan twee kanten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Heftrucks op 1 februari 2009.

Na een grootschalige reorganisatie, drie jaar geleden, werd Teddy Damen (foto) teamleider intern transport bij Bavaria in Lieshout. Als meewerkend voorman van een stuwadoorsbedrijf had hij de nodige ervaring opgedaan in operationeel leidinggeven. “Maar binnen een grote organisatie als Bavaria komt er toch meer bij kijken”, weet Damen inmiddels. “Ik werk nu met vier andere teamleiders samen en heb veel meer contact met andere afdelingen binnen het bedrijf. Als teamleider ben ik hier meer gefocust geraakt op structurele verbeteringen. De dagelijkse beslommeringen komen zodoende meer en meer op het bordje van de chauffeurs.”

De Bavaria-teamleiders hebben het werk verdeeld in twee categorieën: de export enerzijds en alle andere logistieke activiteiten anderzijds. Teddy Damen is verantwoordelijk voor de export.
 

Eén aanspreekpunt

Anderhalf jaar geleden kreeg Damen de mogelijkheid om de export-operatie van de bierbrouwer onder de loep te nemen. In die tijd werkte Bavaria met zes teamleiders, verdeeld over drie ploegen. Er waren dus constant twee teamleiders aanwezig.

“Elk aspect van de totale logistieke operatie kreeg even veel, of even weinig aandacht, terwijl juist de export om meer specialistische kennis vraagt”, vertelt Damen. Als voorbeeld noemt hij de manier waarop de containers beladen worden en het wel of niet gebruiken van stuwzakken. “De kennis over dat soort dagelijkse zaken zat bij de chauffeurs in het hoofd, maar stond nergens duidelijk op papier”, aldus de teamleider.
 

Damen heeft de verschillende werkwijzen en procedures in kaart gebracht en tegelijkertijd het voorstel geopperd om voor de export-operatie met één vaste teamleider in dagdienst te werken. “Zo krijgt de afdeling meer aandacht en kunnen problemen sneller en effectiever worden aangepakt. Bovendien werkt het voor de chauffeurs prettiger als ze één vast aanspreekpunt hebben”, legt hij uit.

De wijzigingen hebben inmiddels hun vruchten afgeworpen. Klachten van afnemers, die in het verleden nooit structureel waren opgelost, worden nu daadkrachtig opgepakt en verholpen.
 

Feeling met werkvloer

Om daadkracht te kunnen waarborgen, moet een teamleider op de hoogte blijven van de dagelijkse problematiek en regelmatig op de werkvloer te vinden zijn. “Je moet met de chauffeurs praten, maar ook – en dat is eigenlijk nóg belangrijker – goed luisteren”, weet Damen. Tot afgelopen voorjaar sprong hij daarom regelmatig bij. Als gevolg van de nieuwe structuur is daarvoor tegenwoordig echter minder tijd.

Steeds meer afdelingen weten Teddy Damen te vinden. Het contact met bijvoorbeeld de kwaliteitsdienst, de afdeling exportplanning en de verkopers is toegenomen, en er blijft minder ruimte over om operationeel bezig te zijn op de werkvloer. Damen: “Ik moet nu echt tijd vrijmaken om de werkvloer op te gaan, want die feeling wil en mag ik absoluut niet kwijtraken.”
 

Zelfwerkzaamheid

Het feit dat de teamleider zich meer bezighoudt met structurele veranderingen in de logistieke processen vraagt ook van de heftruckchauffeurs bij Bavaria een andere instelling. Zij hebben in de nieuwe structuur een grotere zelfstandigheid gekregen. “We willen de zelfwerkzaamheid van de chauffeurs naar een hoger niveau tillen. Dat betekent niet dat ze meer taken krijgen, maar wel dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen”, verduidelijkt Damen. Hij is ervan overtuigd dat het hechte team heftruckchauffeurs op zijn afdeling die verantwoordelijkheid aankan, maar realiseert zich dat een grotere zelfwerkzaamheid ook risico’s met zich meebrengt. “Er zal altijd een vrachtwagenchauffeur of verkoper zijn die probeert om bijvoorbeeld een afgekeurde wagen tóch weg te laten rijden. Als werkprocedures en regels niet duidelijk zijn omschreven, ben je als heftruckchauffeur wellicht eerder geneigd om aan die wens toe te geven. Doordat wij onze regels en werkwijzen nu op papier hebben gezet, hebben de jongens altijd iets om op terug te vallen. De knowhow en ervaring zijn er. Nu moeten de jongens nog de durf ontwikkelen om zelf meer beslissingen te nemen”, stelt hij.
 

Kwaliteiten ontwikkelen

De volgende stap is het vergroten van het aandeel ‘zelfladingen’ door vrachtwagenchauffeurs. Van de 150 auto’s die Bavaria op een drukke dag laadt, wordt ongeveer 25 tot 30 procent door vrachtwagenchauffeurs zelf geladen. Het doel is om dat aandeel dit jaar te vergroten naar ongeveer 70 procent.

Ook dat vraagt weer nieuwe kwaliteiten van de heftruckchauffeurs, die dan meer de rol van controleur krijgen. Ze moeten vrachtwagenchauffeurs duidelijk leren instrueren en durven aanspreken als er iets fout gaat. Bij het ontwikkelen van die kwaliteiten ziet Damen ook een rol weggelegd voor de teamleiders. “Ik kan me goed voorstellen dat een teamleider de eerste tijd meeloopt en dingen voordoet. Beetje bij beetje kan hij daarna het stokje aan de heftruckchauffeur overhandigen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is daarna wellicht een cursus communicatieve vaardigheden een goede optie.” De teamleider verwacht overigens niet dat zo’n cursus nodig is. “Heftruckchauffeurs kunnen heel veel; veel meer dan ze gewend zijn om te doen. Je moet ze alleen op de juiste wijze weten te prikkelen om eruit te halen wat erin zit. Als daarbij fouten worden gemaakt, is dat helemaal niet erg. Zolang je maar leert van die fouten”, stelt hij.
 

Bewezen resultaat

Heftruckchauffeurs van Bavaria hebben in het verleden eerder laten zien dat ze tot meer in staat zijn, onder andere bij het opleiden van nieuwe uitzendkrachten.

Tot twee jaar geleden werd zo’n nieuwe uitzendkracht met een willekeurige chauffeur meegestuurd, die hem of haar vervolgens een week lang begeleidde.

Om de kwaliteiten van de vaste chauffeurs meer te stimuleren en het opleidingsniveau te verbeteren, werd samen met EVO een cursus ontwikkeld. Via die cursus werden zes chauffeurs opgeleid tot mentor. Inmiddels is een deel van hen verder opgeleid tot instructeur. “Zo kunnen we ook uitzendkrachten zonder certificaat en ervaring opleiden en is de kwaliteit van onze operatie beduidend gestegen”, licht Damen toe.

Reageer op dit artikel