nieuws

Praat mee: “Logistieke kosten van technische systemen zijn onacceptabel hoog!”

Supply chain

“Ondanks doordachte ontwerpen en onderhoudsvriendelijke concepten zijn de (service)logistieke kosten van ‘state-of-the-art’ systemen toch nog onacceptabel hoog.” Dat is de overtuiging van Maart Gommers, voorzitter van het Service Logistics Forum. Wie gaat er met Gommers in discussie en reageert op deze stelling?

Gommers licht de stelling toe: “Nog niet zo lang geleden acteerden de ontwerp- en onderhoudsafdelingen als volstrekt gescheiden zuilen. Het resultaat daarvan was dat gedurende exploitatie bleek dat de instandhouding van technische systemen niet effectief en niet efficiënt was. Defecte onderdelen bleken bijvoorbeeld moeilijk te identificeren en bovendien moeilijk te demonteren.
De laatste tien jaar heeft hierin een forse aardverschuiving plaatsgevonden. Het concept ‘design for service, service for design’ is in toenemende mate geïmplementeerd. Dit blijkt onder andere uit de toenemende modulariteit in productontwerp. Het lijkt er echter op dat met deze ontwikkeling vooral vooruitgang is geboekt in zogenaamde maintainability, vrij vertaald de onderhoudbaarheid.
De uiteindelijke slag naar een totaal effectief en efficiënt instandhoudingsproces, met als resultaat minimale lifecycle-kosten, is nog zeker niet gemaakt. De brug naar de logistiek is immers nog zeker niet goed geslagen.”

Klik hier en reageer nu op de stelling

Uw reactie verschijnt dan hieronder.

Het Service Logistics Forum houdt op donderdag 17 april zijn jaarcongres in De Heerlickheijd van Ermelo. Meer informatie over het congres: www.servicelogisticsforum.nl

24-3-’03: Herman Groot Beumer, Content Asset Support, Almere 

"Ik ben het eens met de stelling, echter niet met de formulering omdat deze niet aanzet tot actie. Kosten te hoog wat nu? Het gaat natuurlijk om de onderwerpen, zoals trouwens ook aangegeven in de stelling, die hierop van invloed zijn. Hierbij valt te denken aan:
1. Voorkomen:
-Redundancy inbouwen;
-Remote sensing in combinatie met condition monitoring (nauwelijks ontwikkeld) als middel om over te gaan tot nauwkeurige preventieve vervanging.
2. ‘Genezen’:
-Vergroten modulariteit van systemen verhoogt service graad;
-Standaardisatie leidt tot minder kosten over de installed base;
-Integratie onderhoud en design."

Reageer op dit artikel