artikel

S&OP software wordt volwassen

Supply chain Premium 465

S&OP software wordt volwassen

De wereld van S&OP software is volop in beweging. Goed nieuws, want het ondersteunen van S&OP en IBP met professionele systemen vergroot de effectiviteit enorm. Het toegenomen aantal opties zorgt er wel voor dat het maken van de beste keuze complexer is geworden. Een overzicht.

Sponsored content door Involvation BV

Data en systemen vormen misschien niet de grootste uitdaging binnen S&OP, maar zonder effectieve systeemondersteuning gaat het niet werken. Ieder S&OP-initiatief vereist dan ook een data- en systemen-workstream, die maar al te vaak de bulk van de aandacht en de resources opeist. Een goed begrip van de wereld van S&OP systemen is dan ook absoluut noodzakelijk, omdat je op dit gebied echt geen verkeerde afslagen wilt nemen.

Er zijn verschillende typen systemen waarmee je een S&OP proces kunt ondersteunen. Een vereenvoudigd overzicht:

 • ERP: De meeste ERP systemen hebben demand en supply planning functionaliteit
 • Supply Chain Planning Systemen: Gespecialiseerde systemen met meer planningsfunctionaliteit
 • APS: Bevatten een solver om (mathematisch) optimale oplossingen te genereren
 • “Toolboxes”: Algemene tools waarin bedrijven hun eigen plannings- en rapportagefunctionaliteit kunnen bouwen
 • BI tools: Zeer geschikt voor rapportages en analyses
 • Supply Chain Analytics tools: Geavanceerde tools voor supply chain analytics

In de praktijk passen de meeste bedrijven combinaties hiervan toe, bijvoorbeeld een formeel planningssysteem in combinatie met een BI-tool voor de rapportages en een Supply Chain Analytics tool voor scenario-analyse.

Al deze categorieën zijn de afgelopen jaren volop in beweging geweest en er zijn voor vrijwel alle situaties vele oplossingsmogelijkheden die goed kunnen werken. Naast state-of-the-art demand, supply en capacity planning functionaliteit bieden moderne oplossingen essentiële S&OP ondersteuning zoals aggregatie-disaggregatie, scenarioplanning, product life cycle management, performance management, procesondersteuning, financiële analyses en interne en externe samenwerking.

Dit is uiteraard positief, maar het selecteren van de juiste software is er wel complexer door geworden; eenvoudigweg checken van systeemfunctionaliteit tegen functionele eisen is niet meer voldoende. Dit wordt verder bemoeilijkt doordat er vrijwel geen leverancier bestaat die niet alle gevraagde vakjes in de RFI aanvinkt, om zo de kans op een uitnodiging voor de volgende fase te maximaliseren. Het risico dat je met een niet werkende oplossing eindigt is misschien beperkt, maar de kans dat je belangrijke kansen en opties mist is levensgroot.

Het grote aanbod dwingt leveranciers om zich te onderscheiden, b.v. door ook S&OP advies aan te bieden. Het is uiteraard positief als leveranciers een goed begrip hebben van S&OP, maar het levert ook risico’s. Onder de noemer S&OP gaan n.l. zeer verschillende werelden schuil; hoe een proces wordt ingericht hangt sterk af van de industriesector, de maturiteit van S&OP en de mensen die erin werken, de business drivers achter S&OP, etc. Door deze diverse problematiek steeds te benaderen met dezelfde hamer als oplossing kun je soms misschien toevallig de spijker op zijn kop slaan, maar de kans op een “best fit” is ongetwijfeld groter als je start met een onafhankelijke blik.

Om te bepalen welke S&OP software het beste past is het dus niet meer voldoende om een leverancier de functionaliteiten te laten vinken, maar zul je ook andere aspecten in ogenschouw moeten nemen. Een aantal voorbeelden:

 • Wat is de filosofie achter het systeem en past dit bij het bedrijf en je eigen visie?
 • Hoe worden specifieke functionaliteiten door het systeem ingevuld en wat zijn de consequenties?
 • Hoe goed past de leverancier m.b.t. cultuur, geografie, stabiliteit, implementatiefilosofie, etc.?
 • Hoe complex moet het worden? Je kunt heel snel verleid worden om complexere oplossingen te kiezen dan nodig. Om complexe oplossingen te kunnen verantwoorden moet er een noodzaak zijn en het moet passen bij het niveau van de gebruikers.
 • Eén integraal systeem of een combinatie? Het antwoord op deze vraag hangt o.a. af van de bestaande infrastructuur en in hoeverre het zinvol is om alles of alleen onderdelen te vervangen.
 • Integratie-aspecten: Interfacing speelt altijd een belangrijke rol, maar integratie kan ook breder opgepakt worden richting bijvoorbeeld intensieve interne en externe samenwerking.
 • …en uiteraard Total Cost of Ownership.

Conclusie is dat de markt van S&OP software volwassen is geworden; goed nieuws, maar deze constatering geeft ook nieuwe uitdagingen. Er zijn (combinaties van) systemen beschikbaar om vrijwel ieder S&OP proces professioneel te ondersteunen en in vrijwel alle gevallen zijn er meerdere valide opties. Eén van de gevolgen is dat het selecteren van de meest geschikte software niet eenvoudiger is geworden, dat het focussen op alleen functionaliteit niet meer voldoende is en dat ook andere aspecten serieus in kaart moeten worden gebracht. Personen die bij een selectie betrokken zijn moeten dieper kunnen graven en begrijpen wat de essentiële eisen en onderscheidende aspecten zijn. Het risico om volledig verkeerde beslissingen te nemen is dan misschien niet zo groot meer, maar belangrijke opties en kansen missen is een stuk eenvoudiger geworden!

Reageer op dit artikel