nieuws

Lichte stijging containeroverslag haven Rotterdam

Distributie 1146

De goederenoverslag van de haven in Rotterdam is afgelopen jaar iets achtergebleven bij die van het recordjaar 2015. De containeroverslag liet in het tweede halfjaar van 2016 een klein herstel zien met een stijging van 4,9 procent.

Lichte stijging containeroverslag haven Rotterdam

Over de eerste zes maanden van het afgelopen jaar was er nog sprake van een daling van de containeroverslag met 2,3 procent, blijkt uit de definitieve overslagcijfers die Havenbedrijf Rotterdam (HbR) vandaag bekend maakte.

Grote concurrentie Antwerpen

In een toelichting op de cijfers zegt de haven bij monde van CEO Allard Castelein verder dat het te kampen heeft met grote uitdagingen, zoals digitalisering, de energietransitie en grote concurrentie van andere havens, zoals die van Antwerpen die de afgelopen twee jaar marktaandeel heeft veroverd op Rotterdam.

Daling overslag droge massagoederen

De daling in 2016 kwam vooral op het conto van zogenoemde droge massagoederen als kolen en ertsen. De overslag van ruwe olie en andere natte massagoederen bleef ongeveer gelijk op het hoge niveau van een jaar geleden. De totale goederenoverslag daalde met 1,1 procent tot 461,2 miljoen ton.

Kolenoverslag staat onder druk

De lagere vraag naar ijzererts kwam onder meer doordat de wereldmarkt werd overspoeld met goedkoop Chinees staal. De kolenoverslag staat onder druk door de sluiting van kolencentrales in Nederland vanwege de overgang naar schonere energiebronnen.

Profijt van nieuwe terminals

De containeroverslag, gemeten in zeecontainers van 20 voet (teu), steeg afgelopen jaar met in totaal 1,2 procent tot 12,4 miljoen teu. In 2015 was nog sprake van een daling van 0,5 procent. Daarbij werd onder meer geprofiteerd van de twee nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte, die in de tweede helft van jaar volgens het HbR op stoom kwamen. In het eerste halfjaar behandelden de containerterminals samen nog 0,6 miljoen TEU, in het tweede halfjaar 1,1 miljoen TEU.

Gunstige vaarschema’s voor Rotterdam

Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range bedraagt volgens HbR, net als de afgelopen jaren, ongeveer 30 procent. In de samenwerkingsverbanden van de grote containerrederijen hebben dit jaar nogal wat verschuivingen plaatsgevonden. Vanaf 1 april hanteren de allianties nieuwe vaarschema’s. Deze zien er voor Rotterdam gunstig uit, meldt HbR vandaag.
Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag van containers in 2017 de ‘opwaartse trend’ zal doorzetten, maar of de andere sectoren het resultaat van 2016 zullen evenaren is ‘ongewis’ .

Omzet Havenbedrijf stabiel

De omzet van het Havenbedrijf bleef stabiel op 675,4 miljoen euro. De winst steeg onder meer door kostenbesparingen met 5 procent tot 222,2 miljoen euro.

Reageer op dit artikel