nieuws

Strengere regels voor rij- en rusttijden

Distributie

Per 11 april gelden nieuwe regels voor rij- en rusttijden. De Europese verordening geldt alleen voor chauffeurs van voertuigen boven de 3.500 kilogram. Echter in Nederland in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer valt ook de categorie van 500 tot 3.500 kilogram onder de nieuwe verordening.

Strengere regels voor rij- en rusttijden
Nieuwe rij- en rusttijdenregels gelden voor chauffeurs van voertuigen boven de 3.500 kilogram

De EU-transportraad (de ministers van verkeer) en het Europees parlement zijn het met elkaar eens geworden. Met als gevolg dat er vanaf 11 april nieuwe rij- en rustregels gelden.

 

De nieuw regels bevatten onder meer een aantal aanpassingen voor de maximale rijtijd en het splitsen van pauze- en rusttijden.

 

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 

  • Wat betreft rijtijd is de invoering van de maximale rijtijd van 56 uur per week een belangrijke aanpassing;

 

  • De 45 minuten pauze na 4,5 uur rijden blijft, maar er mag nu ook gekozen worden om in 5 uur en 15 minuten in minimaal 2 periodes 1x 15 minuten te rusten en 1x 30 minuten. Dit moet dan wel in die volgorde gebeuren;

 

  • Nog steeds is het splitsen van rust toegestaan. Driemaal per week een rustperiode van 9 uur is toegestaan in plaats van 11 uur. Er mag nu ook voor gekozen worden om 12 uren te rusten waarvan één aangesloten periode van 3 uur en één van 9 uur, in die volgorde;

 

  • De verkorte dagelijkse rust van drie keer per week 9 uur hoeft niet meer op een later tijdstip te worden gecompenseerd;

 

  • In de nieuwe situatie mag er nog maar slecht 1x per 2 weken een periode van 24 uur gerust worden. In de andere weken moet er minimaal een periode van 45 uur aaneengesloten gerust zijn;

 

  • Bij dubbele bemanning met twee chauffeurs moet de rusttijd in elke periode van 30 uur minimaal 9 uur bedragen bij een stilstaand voertuig. Voorheen was dit 8 uur.

 

  • De regels voor rust op veerboten en trein zijn soepeler geworden. De rust mag twee keer worden onderbroken zonder dat daar verdere voorwaarden aan worden gesteld. De chauffeur moet wel over een bed of een bank beschikken.

 

Vrijstelling

De vrijstelling voor rijden op eigen terrein geldt alleen nog wanneer er uitsluitend op eigen terrein wordt gereden. Wordt er op de openbare weg gereden, geldt de hele rit onder de verordening. De tijd die nodig om naar de standplaats van de vrachtwagen te reizen kan gerekend worden als overige werkzaamheden.

 

Controlerichtlijn

Tegelijkertijd met de nieuwe rij- en rusttijdenrichtlijn is ook een controlerichtlijn vastgesteld. Deze heeft als doel dat de controle van de rij- en rusttijden en de digitale tachograaf op een uniforme en juiste manier uitgevoerd wordt. Het aantal gecontroleerde dagen gaat opgevoerd worden tot 3 procent in 2010. Bepalingen in de controlerichtlijn moeten voor een groot deel nog verder uitwerkt worden in overkoepelende Europese instanties

 

Bron: Transport en Logistiek

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel