nieuws

Rijk: ‘Wildgroei van distributiecentra is ongewenst’

Warehousing 2119

Het Rijk wil de wildgroei aan distributiecentra in Nederland een halt toe roepen. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarom afspraken maken met gemeenten en provincies over de bouw van nieuwe distributiecentra,

Rijk: ‘Wildgroei van distributiecentra is ongewenst’

“Een aaneenschakeling van grootschalige, eenvormige opslag- en distributiecentra lang rijkswegen moet zoveel mogelijk worden voorkomen”, schrijft Ollongren in het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat zij donderdag naar de Kamer heeft gestuurd. Volgens de minister is – wat zij noemt ‘verloodsing’ – ongewenst want het zet de ‘landschappelijke kwaliteit onder druk’.

‘Tegengaan verrommeling en versnippering’

Ollongren constateert in het document dat de wildgroei aan distributiecentra (ook wel verdozing genoemd, red.) alleen maar zorgt voor ‘verrommeling en versnippering’ van het landschap. “Dat is ongewenst en moet worden tegengegaan”, aldus de D66-minister, die hieraan toevoegt dat het aan banden leggen van de ‘verloodsing’ een van de aandachtspunten moet worden van het toekomstige ruimtelijke beleid in Nederland.

Vraag naar XXL-dc’s enorm groot

Rondom het thema verdozing is op dit moment veel te doen. De laatste jaren worden in Nederland met name in de belangrijkste logistieke hotspots van ons land, regio Venlo en West- en Midden-Brabant en de regio Rotterdam veel nieuwe distributiecentra gebouwd. De vraag naar distributiecentra is op dit moment enorm groot. Zo werd het afgelopen jaar een recordhoeveelheid van 2,3 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed in gebruik genomen, 9 procent meer dan in 2017.

Onderzoek naar gevolgen verdozing

Het College van Rijksadviseurs is in april gestart met nader onderzoek naar de gevolgen van de toenemende verdozing van het landschap. In dit onderzoekstraject wil het college nagaan wat nu concreet de ruimtelijke impact is van de explosieve groei van met name XXL-distributiecentra in de afgelopen jaren. “Met oppervlaktes van zo’n veertigduizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap. En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als (internationale) vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw”, stelt het college dat aan het eind van deze zomer haar definitieve advies uitbrengt aan de regering.

 

Verbod op bouw EDC’s greenfields

Berno Strootman, lid van het College van Rijksadviseurs, nam begin deze maand al een voorschot op het advies door te pleiten voor een verbod op de bouw van nieuwe Europese distributiecentra op greenfields. Die uitspraak – tijdens een paneldiscussie op vastgoedbeurs Provada – schoot in het verkeerde keelgat van de logistiek vastgoedsector die zo’n verbod er nooit ziet komen omdat de vraag nog altijd enorm is.

Toekomst ruimtelijke ordening

Het donderdag gepresenteerde Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie vormt de basis voor een maatschappelijk debat over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland en de kwaliteit van leefomgeving. Aan het eind van het jaar wordt de definitieve visie vastgesteld.

Lees ookBouwer breekt lans voor realisatie meer circulaire distributiecentra

Reageer op dit artikel