nieuws

Logistiek innoveert onvoldoende op energiegebied

Warehousing 549

De energietransitie vraagt forse inspanningen van het bedrijfsleven, ook in de logistieke sector. Bedrijven zullen moeten innoveren en veranderen, maar juist de logistieke sector blijft achter als het gaat om innovatie. Dat blijkt uit onderzoek van Total Gas & Power onder 256 grootverbruikers van elektriciteit en gas.

Logistiek innoveert onvoldoende op energiegebied

Het Nederlandse bedrijfsleven staat aan de vooravond van een grote energietransitie. De gaskraan in Groningen gaat dicht, terwijl het klimaatakkoord oproept om de uitstoot van broeikasgassen in de jaren tot 2030 bijna te halveren. Ook een sector als transport en logistiek ontkomt niet aan maatregelen. Maar hoe schakelen we onze warehouses van het gas af?

Gaan we zelf energie opwekken door nog meer zonnepanelen op de daken van warehouses te plaatsen? Of bouwen we windmolens om waterstof voor onze heftrucks en vrachtauto’s te produceren? Gaan we die energie ook opslaan of zelfs verhandelen?

De Nationale Benchmark Smart Energy Management, een onderzoek onder 265 bedrijven op initiatief van Total Gas & Power, geeft inzicht in het energievraagstuk.

Logistiek blijft achter

De belangrijkste boodschap is dat het energievraagstuk om een andere aanpak vraagt. Lange tijd was elektriciteit en gas een commodity: het werd in bulk geleverd, had een uniforme kwaliteit, werd in grote hoeveelheden gebruikt en had een prijs die door vraag en aanbod tot stand kwam. Maar elektriciteit en gas zijn steeds minder een commodity.

De energietransitie vraagt om strategische beslissingen en grote investeringen. Het merendeel van het bedrijfsleven lijkt zich daarvan bewust, gezien het feit dat het energievraagstuk bij 75 procent op het bordje ligt van de algemeen directeur. Slechts 11 procent heeft het energievraagstuk niet op de agenda van de directie staan, terwijl 10 procent van de ondervraagden dat niet weet.

Het energievraagstuk vraagt ook om innovatie. Maar de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven is op dit punt beperkt. Niet meer dan 17 procent van de ondervraagde bedrijven beschouwt zichzelf als innovator of ‘early adopter’. Dat zijn vooral bedrijven uit de land- en tuinbouw, horeca en zakelijke dienstverlening, die veel waarde hechten aan zaken als het verlagen van de kosten, verhogen van de zelfproductie en elektrificatie. Ook kiezen deze innovators vaker voor uitbesteding van energiemanagement aan een externe specialist. De logistieke sector blijft echter sterk achter qua innovatiekracht.

Beperkt verandervermogen

Energie is dus een vraagstuk waarmee logistieke bedrijven ‘smart’ mee moeten omgaan. Maar wat is smart energie management? Vijf elementen zijn daarvoor van belang:

  1. Directiefocus: heeft de directie een visie op energie voor de komende vijf tot tien jaar?
  2. Team & knowhow: hoe is het met de kennis en vaardigheden bij medewerkers?
  3. Agile infrastructuur: hoe flexibel is de energie-infrastructuur in geval van onverwachte veranderingen?
  4. Data intelligence: in welke mate is het energiebeleid gebaseerd op data uit verbruikssystemen en -bronnen?
  5. Energiekosten: heeft het bedrijf inzicht in de total cost of ownership en prijsrisico’s?

De ondervraagde bedrijven hechten vooral belang aan de energiekosten, gevolgd door directiefocus en team & knowhow. Maar de vraag is in hoeverre deze bedrijven daadwerkelijk invulling kunnen geven aan dat belang. Dan blijkt dat het bedrijfsleven een onvoldoende scoort op vrijwel alle aspecten. Met andere woorden: het verandervermogen is beperkt. Alleen als het gaat om energiekosten, denken bedrijven voldoende in staat te zijn om zelf inzicht in kosten en prijsrisico’s te krijgen en op basis daarvan de energiekosten te verlagen.

Op alle andere vlakken moet het bedrijfsleven flink aan de slag om bij de energietransitie niet de boot te missen. Dat geldt ook voor bedrijven uit de logistieke sector.

Meer info in de gratis whitepaper: Inzichten uit de Benchmark Smart Energy Management

Dit artikel is gesponsord door Total. 

Reageer op dit artikel