nieuws

MH forum – het moet gaan over mens en robot

Warehousing 557

Wat is nodig om synergie tussen mensen en robots te creëren? Dat is de centrale vraag, waar vanuit nieuw onderzoek aan de TU Eindhoven een antwoord op moet komen. “Met name het aspect wat medewerkers zelf willen, wordt gemakkelijk vergeten.”

MH forum – het moet gaan over mens en robot

Ook in een grotendeels gerobotiseerd magazijn blijven mensen nodig. De vraag is hoe die mensen en de robots optimaal kunnen samenwerken. Pascale Le Blanc en Sonja Rispens van de Human Performance Management Group aan de Technische Universiteit Eindhoven pleiten tijdens het seminar ‘Warehouse Cobotics’ van het Material Handling Forum op 8 november voor een meer mensgerichte aanpak bij het ontwerp en de implementatie van robotsystemen. De bijeenkomst is tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek.

Organisatiepsychologen gaan op onderzoek

Arbeids- en organisatiepsycholoog Pascale Le Blanc doet samen met Sonja Rispens, van huis uit sociaal- en organisatiepsycholoog, onderzoek vanuit de TU Eindhoven naar de wisselwerking tussen mens en technologie. “Wij werken beide aan de faculteit Technische Bedrijfskunde die allerlei fantastische technologische systemen voor logistiek en supply chain management bedenken. Als we bij het ontwerp hiervan geen rekening houden met de mens, zullen we het potentieel van een (nieuwe) technologie nooit volledig kunnen benutten. Het gebeurt regelmatig dat een nieuw systeem bij medewerkers niet in goede aarde valt, juist omdat het systeem taken overneemt die voor hen motiverend werken.”

Controle, competenties en community

De onderzoekers zijn vorige maand gestart met een omvangrijk, anderhalf jaar durend onderzoek naar de impact van robotisering op de medewerkers in magazijnen. “Het is zaak om bij de inzet van robots rekening te houden met wat mensen kunnen en willen. Met name over datgene wat mensen willen wordt gemakkelijk heen gestapt. Het is fijn dat ze zich geen blaren meer op de voeten hoeven te lopen, maar we moeten wel opletten dat er voldoende motiverend elementen in hun werkzaamheden ingebouwd blijven”, legt Le Blanc uit.
Maar wat is het dat mensen motiveert in hun werk? “Dat zijn de drie C’s”, antwoordt Le Blanc. “De C’s van controle, competentie en community. Mensen vinden het fijn als ze controle kunnen uitoefenen op hun eigen taken en planning. Ze willen daarnaast laten zien over welke competenties ze beschikken en die vaardigheden graag in hun werk benutten. Tot slot willen ze onderdeel van een community vormen, ergens bij horen. Als aan drie basisbehoeften is voldaan, is de kans groot dat het werk motiverend is.”

Synergie tussen mens en robot

De vraag is of in gerobotiseerde magazijnen aan de drie basisbehoeften wordt voldaan. “Wat we niet moeten willen, is een terugkeer naar de tijd waarin de lopende band het tempo van de handelingen bepaalde. Het is belangrijk dat mensen controle kunnen blijven uitoefenen op het tempo. Daarnaast kunnen we door robotisering wellicht een beroep gaan doen op andere competenties van mensen. Misschien kunnen zij bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de zorg voor een goed functionerend technisch systeem. En vergeet niet dat het sociale aspect, het contact met collega’s, voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het werk is.”
Le Blanc en Rispens spreken tijdens het seminar ‘Warehouse Cobotics’ van het Material Handling Forum over de relatie tussen mens en robot. De toekomst ligt volgens hen in de samenwerking tussen mensen en robots, niet in de vervanging van mensen door robots. De vraag is echter hoe die samenwerking kan worden geoptimaliseerd. Wat is nodig om synergie tussen mensen en robots te creëren? Le Blanc licht alvast een tipje van de sluier op. “We zullen bij het ontwerp en de implementatie van robotsystemen de mens centraal moeten stellen. Nu gebeurt dat nog onvoldoende.”

Reageer op dit artikel