nieuws

Let op de omgeving bij automatisering magazijnen

Warehousing 1881

Hoge output is vaak leidend bij de aanschaf van een geautomatiseerde magazijnsystemen. Wat meestal wordt vergeten, is dat zo’n systeem een flinke impact heeft op de omgeving en de facilitaire aspecten van een warehouse. Dan dreigt het gevaar van tunnelvisie.

Let op de omgeving bij automatisering magazijnen

Centraal tijdens de Material Handling Dag – 3 oktober in Den Bosch staat de vraag: Welke impact hebben material handling systemen op het warehouse? Want als het goed is staan naast de systeemeisen ook bouwtechnische aspecten, energiemanagement, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden op het lijstje aandachtspunten. Niet zelden staan tijdens de implementatie en zelfs de ingebruikname nog een paar lastige verrassingen te wachten. Systemen als shuttles, Autostore, pocketsorters en andere vormen van gemechaniseerde (hoogbouw) magazijnen moeten onderdeel gaan uitmaken van een groter geheel, waar ook de facilitaire aspecten belangrijk in zijn. En het welzijn van medewerkers.

Checklist bij systeemkeuzes

Samen met experts bespreken de deelnemers aan de Material Handling Dag wat de gevolgen en impact zijn van een vaak ingrijpende implementatie. Het gesprek in de plenaire sessie gaat aan de hand van drie subthema’s. Per subthema worden de belangrijkste aandachtspunten vastgelegd. Denk daarbij aan aspecten als: hoe zit het met de maximale vloerbelasting? Waar moet de sprinklerinstallatie aan voldoen? Hoe hoog is het geluidsniveau? Wat betekent een dergelijk systeem voor het energieverbruik en de duurzaamheidsdoelstellingen? De antwoorden op deze vragen moeten uiteindelijk resulteren in een checklist voor de bezoeker vol met tips en aanbevelingen die toegepast kunnen worden bij systeemkeuzes.

 

 

 

Praktijkervaringen van Kramp en Boston Scientific

Tijdens het plenaire programma zal Jan Frans Berends van Kramp ingaan op de gevolgen van het omvangrijke shuttlesysteem van Knapp dat de technische groothandel uit Varsseveld begin deze zomer in gebruik nam. Frank van Kempen, Boston Scientific, deelt zijn ervaringen die het medische technologiebedrijf tot op heden heeft opgedaan bij het grootscheepse meerjarige investeringsprogramma om de logistieke processen in het bestaande dc in Kerkrade vergaand te automatiseren. Een belangrijk onderdeel van dit programma is een Autostore-installatie die Boston Scientific in 2016 in gebruik nam en nu op punt staat van uitbreiden.

Houd focus op het totale project

Ewout Raap

Zelfstandig material handling expert Ewout Raap deelt tijdens het plenaire gedeelte diverse tips en ervaringen ten aanzien van valkuilen die rond een material handling project kunnen opdoemen. In het zojuist verschenen septembernummer van Logistiek waarschuwt Raap voor tunnelvisie.
“Veel bedrijven zien over het hoofd, dat een project groter moet worden gedefinieerd dan alleen het material handling systeem. Houd focus op het totale project, ondanks dat het systeem zelf  in de conceptfase de meeste aandacht vraagt, omdat dat nu eenmaal bepalend is voor wat er omheen zoal nodig is.” Er komt volgens Raap echter een punt in het project, dat ook moet worden gekeken wat de invloed is van een systeem op de omgeving.
Hiervoor geeft de expert vooruitlopend op zijn bijdrage aan de Material Handling Dag alvast zes handige tips:

  • Maak in de ontwerpfase gebruik van 3D-ontwerp, simulatie en emulatiesoftware
  • Bepaal nauwkeurig de dynamische vloerbelasting voor een shuttle systeem met liften
  • Wees op tijd met extra stroomaansluitingen; energieleveranciers zijn hier traag mee
  • Maak in de voorbereiding alvast een inschatting van de hitteproductie
  • Stel vooraf hoge eisen bij de decibelproductie van een systeem
  • Stel een demarcatielijst op met onderdelen die voor rekening zijn van de leverancier of van de opdrachtgever

Schema biedt inzicht in mechaniseringstraject

Raap heeft als handvat ook zelf een stroomschema ontwikkeld, dat opdrachtgevers een beeld geeft van zowel het equipmenttraject als van het totale project, waar het equipment deel van uitmaakt. “Als dat wordt uitgetekend, krijgt de eindgebruiker meer een gevoel van waar op gelet moet worden en waar meer de diepte in moet worden gegaan.” Daarnaast biedt het schema meer inzicht in de impact van de mechanisering.
“Bedrijven kun je er op deze manier voor behoeden dat ze te scherp gaan zitten op hoe het interne logistieke deel valt te verbeteren en de (hoge) output. Door alleen hier op te focussen kan in het slechtste geval een hele businesscase om zeep worden geholpen door de invloed van externe factoren die niet of onvoldoende zijn meegenomen”, zo luidt het advies van Raap.

Lees ook: verslag Material Handling Dag 2017 over robotisering

Reageer op dit artikel