nieuws

Dienstverlener wil strategisch sterk staan met WMS

Warehousing 1517

VCK Group wil graag als een ‘gewaardeerde partner’ aan tafel zitten bij opdrachtgevers. Daarom investeerde de logistiek dienstverlener in een geïntegreerde softwareoplossing, die altijd up-to-date is.

Dienstverlener wil strategisch sterk staan met WMS

Het WMS is voor VCK Group het belangrijkste softwaredeel binnen de nieuwe suite. Boltrics neemt binnen de divisie VCK Logistics de implementatie op zich. De overstap naar de nieuwe omgeving is niet eenvoudig, met name omdat meerdere divisies moeten kunnen werken met hetzelfde pakket. “Daarom zochten we geen losse best-of-breed-applicaties, omdat we een teveel aan koppelingen en maatwerk wilden voorkomen”, stelt managing director Brennus van der Klaauw. Hiermee sloot hij ook het risico uit dat hij bij het wijzigen van een applicatie – door een update – ook de interface zou moeten aanpassen.
“En door de opzet van de Navision-software – het is in de basis een ERP met een nieuw geïntegreerde 3PL Suite – kunnen we onze klanten blijven bedienen. We zijn een middelgrote logistieke speler en werken voor multinationals die binnen hun supply chain tegelijkertijd flexibiliteit, schaalvoordelen en verdere integratie zoeken. Voor ons gevoel moeten we eigenlijk altijd net iets meer ons best doen om nieuwe klanten te overtuigen, iets waar overigens niets mis mee is. Dat soort bedrijven stelt hogere eisen op het gebied van connecties zoals EDI. Aan die eisen kunnen we met dit pakket voldoen.”

Doel: strategisch opereren

Klanten een aangepaste manier van administreren of een korte time-to-market bieden bij een te lanceren product: daarmee kan VCK Logistics zich onderscheiden van de big five in de logistiek, zegt Van der Klaauw. “Daarnaast willen we toe naar een eigen rol als 4PL- of misschien wel 5PL-dienstverlener. Het doel is om steeds strategischer te gaan opereren, en bij die transitie spelen IT en data een heel belangrijke rol.”

Brennus van der Klaauw

Meer complexiteit

Vooral zorgen over toekomstige complexiteit van de bedrijfsvoering leidde tot de zoektocht naar een ERP voor een 3PL-omgeving. “De applicatie heeft in de basis alles wat we wensen en de software is continu up-to-date. We wilden immers niet binnen enkele jaren over een legacy omgeving, dus met veel maatwerk, beschikken. We werken nu on-premise, maar kunnen als we willen zo overstappen naar de cloud”, aldus Van der Klaauw

Behoefte aan meer functionaliteit luchtvracht

Ondanks de goede basis bleek er toch behoefte aan iets meer functionaliteit op luchtvrachtgebied. Deze Air Freight module werd samen met Boltrics ontwikkeld. Opvallend genoeg ging VCK als eerste live met deze verrijkte luchtvrachtapplicatie. De overstap duurde ongeveer zes maanden. “De licentie liep af, en het was dus vooral een praktische beslissing om hiermee te starten.” Vestigingen in Duitsland, waar VCK vooral contractlogistieke activiteiten uitvoert, volgen. Ook daar kost de uitrol ongeveer zes maanden. De 3PL-implementatie in Nederland loopt. Eind februari, begin maart moet de Ocean Freight module live zijn. De applicatie is onder andere gekoppeld aan Portbase.

Voorraad optimaliseren voor T-Mobile

De Supply Chain Solutions divisie in Nederland is deels al live. Van der Klaauw: “Voor T-Mobile, onze pilotklant, werken we met het nieuwe systeem. We bedienen zowel B2C- als B2B-verkoopkanalen. Nadruk ligt er op datadeling met behulp van EDI van en naar T-Mobile, het plannen en regelen van last-mile vervoer, retourlogistiek en serienummeradministratie voor de telefoons die horen bij een contract.” Tot op heden berekent VCK de replenishmentstroom voor de verkoopkanalen met een eigen IT-tool, maar een implementatie van voorraadoptimalisatiesoftware van Slimstock staat op de rol. “Vanaf dat moment laten we data die we door T-Mobile vanuit SAP Retail ontvangen in de voorraadoptimalisatietool lopen. Deze wijze van voorraad managen is één van de meer strategische stappen die we gaan zetten. Sowieso willen we meer grip op het aspect voorraad hebben. We streven ernaar om altijd te weten welke verplaatsingen er zijn en hoeveel voorraad er ligt in de keten, zowel binnen als buiten het magazijn. Excel is voor een replenishmentvoorstel absoluut niet meer toereikend.
“3PL-dienstverleners kunnen veel baat hebben bij slimmere tools.”

Verladers waarderen meedenken

Volgens Van der Klaauw vinden de klanten het interessant dat het bedrijf investeert in keten- en voorraadmanagementtools. “Zij waarderen het dat we de voorraad in de keten kunnen verlagen. In het verleden was onze rol vooral die van uitvoerder die een product op- en oversloeg en het vervolgens afleverde. Nu zitten we meer als een gewaardeerde partner aan tafel. Ik zie ook dat onze klanten steeds meer openstaan voor nieuwe mogelijkheden, het biedt hen de kans om zich te richten op die zaken waarin ze goed zijn. Wel willen ze gevoel houden bij wat wij doen.”
De managing director stelt dat logistiek dienstverleners vandaag de dag niet altijd voldoende informatie delen met verladers. “Dat is een belangrijke reden voor de groeiende informatiebehoefte bij verladers. Je moet ze geen black box willen voorschotelen. Gaat er iets fout, dan moet je ermee aan de slag. Een proactieve houding is gewenst van LDV’ers, inclusief het delen van data.”

Effect campagne op goederenstromen

All-in-control houdt onder andere in dat VCK werkt met serienummer/IMEI-registratie. Hiermee volgt de LDV’er orders tijdens het logistieke proces, inclusief de diverse orderpickwijzen. “De info die we verzamelen is niet alleen voor onszelf, maar ook voor de klant en de klant van de klant.” Het serienummer staat bij het tracken centraal. T-Mobile deelt ook campagne-info. De verzamelde data geeft inmiddels een beeld van welk effect een campagne heeft op de logistieke stromen. “Die info is voor ons als control tower onmisbaar, zeker richting last-mile vervoerders”, constateert Van der Klaauw.

Meer flexibiliteit, minder maatwerk

Hij stelt verder, dat de nieuwe behoorlijk gestandaardiseerde IT-omgeving VCK meer flexibiliteit biedt dan het oude maatwerksysteem. “Een voorbeeld daarvan is dat we aan sommige bestaande velden meer gegevens kunnen toevoegen. Bij de registratie van producten kunnen we veel meer kenmerken toevoegen.” Ook beschikt de dienstverlener volgens de managing director over meer validatiemogelijkheden tijdens een proces.
Verder is het WMS ook direct gekoppeld aan de mechanisering op de magazijnvloer. “We maken geen gebruik van middleware, dus een ‘handshake’ blijft achterwege, inclusief de koppeling, die voor problemen kan zorgen.”

Meten zorgt voor handvatten

De tijdregistratiemogelijkheden zijn een grote plus, meent Van der Klaauw. “Elke milestone valideren we, van locatie naar locatie, van de juiste verpakkingseenheid tot aan het koppelen van de locatie aan het serienummer. We willen weten hoeveel tijd een product onderweg is, hoe lang het verpakken duurt, en hoeveel tijd de reis naar de bulkpallet kost. Alles is duidelijk, tot de aflevering. Willen we iets toevoegen, dan vragen we dit aan Boltrics en zij zetten het direct als standaard in de nieuwe versie. Win of verlies je ergens tien seconden, dan kan dat op jaarbasis best kostbaar zijn. Het meten geeft ons de handvatten om een verbeterproject te starten.”

TMS volgt later in 2018

Aanvullend aan de ophanden zijnde WMS-livegang zit ook de TMS-livegang, eveneens als onderdeel van de suite, in de pijplijn. Bij Air Freight is het al in gebruik, medio 2018 ook bij de Supply Chain-divisie. Van der Klaauw: “Zoals gezegd, eenvoudig was dit project niet, nodig wel. Je moet immers vooruit blijven kijken en inspelen op waar de markt behoefte aan heeft. Flexibiliteit en inzicht in data geven zijn daarbij extreem belangrijk.”

Reageer op dit artikel