nieuws

Roadmap Robotics: in 4 stappen aan de slag met robots in het magazijn

Warehousing 4159

Robots rukken op. Wanneer stapt u in? Zo ja: hoe en wanneer? En op basis van welke criteria? Deze roadmap wijst de richting langs diverse afslagen in het beslissingstraject.

Roadmap Robotics: in 4 stappen aan de slag met robots in het magazijn

Volgens sommigen kan het licht in de meeste magazijnen over niet al te lange tijd uit. Robots doen het werk – hier en daar op weg geholpen door een enkele operator. Vanuit technisch oogpunt bekeken is er alle reden om aan te nemen, dat robotisering snel om zich heen zal grijpen in interne logistieke processen.

Robotisering als oplossing

De vraag is echter of robots en andere volautomatische systemen ook vanuit de bedrijfsstrategie het juiste antwoord zijn op de uitdagingen. En als dat inderdaad zo blijkt te zijn, wat zijn dan de mogelijke oplossingen, hoe is dit te vertalen naar een betrouwbare business case en wat is nodig om te komen tot een succesvolle implementatie?

 

 

robots

 

Beslissingscriteria  op een rij

Deze white paper beschrijft een groot aantal van de beslissingscriteria om wel of niet tot investering over te gaan en brengt de verschillende afwegingen met elkaar in verband. De roadmap wijst de richting langs diverse afslagen in het beslissingstraject. Zo is een raamwerk ontstaan om zowel intern in de eigen organisatie als met externe partijen de discussie te stroomlijnen over dit onderwerp, waar niet alleen technische en bedrijfseconomische kanten aan zitten.

 

Lees ook
Robots in dc’s: Limburg en Noord-Brabant koplopers

Robots vervangen tienduizenden banen in dc’s

Rise of the machines (piece picking robots)

 

Sociale uitdagingen van robotisering

Ook sociale aspecten: werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, het creëren van een aantrekkelijke arbeidsomgeving zijn essentieel. Dat is belangrijk om te beseffen. Het voorbereiden van een dergelijke, ingrijpende investeringsbeslissing is complex en niet zonder risico.

 

 

Belangrijkste tip: neem de tijd, wees zorgvuldig, laat emoties niet de boventoon voeren, maar neem alle relevante aspecten in ogenschouw. Hopelijk levert deze white paper een bijdrage aan succesvol besluitvormingstraject.

 

Reageer op dit artikel