nieuws

Eindgebruiker vindt bestaand logistiek vastgoed onder de maat

Warehousing 2054

Eindgebruiker vindt bestaand logistiek vastgoed onder de maat
De locatie van de Summit Logistieke Hotspots dinsdag 16 mei aanstaande is een distributiecentrum op Dordtse Kil 3 in Dordrecht dat Hercuton begin deze maand opleverde. Foto: Roel Dijkstra/Joep van der Pal

De logistiek vastgoedmarkt beleefde in 2016 wederom een recordjaar. De helft van het opnamevolume bestond uit nieuwe distributiecentra. Deze trend wordt mede veroorzaakt doordat de bestaande voorraad dc’s- een trend die al enige jaren gaande is – niet voldoet aan de huidige kwaliteitseisen, concludeert het rapport Sprekende Cijfers Logistiek van Dynamis.

Gevolg van de groeiende naar nieuw logistiek vastgoed is dat het aanbod wederom is afgenomen. Begin dit jaar was bijna 1,4 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed beschikbaar voor verhuur of verkoop, 13 procent minder dan in 2015.

Sterk opname jaar logistiek vastgoed

In de vijfentwintig logistieke hotspot regio’s is volgens de opstellers van de jaarlijkse marktscan het afgelopen jaar het opnamevolume met 18 procent afgenomen naar een niveau van 907.600 vierkante meter.  Desalniettemin ligt het opnamevolume nog altijd ruim boven het langjarig gemiddelde, waardoor er volgens Dynamis sprake is van een sterk jaar opnamejaar van logistiek vastgoed.

Logistieke hotspot Nijmegen scoort

De meeste nieuwe distributiecentra werden in gebruik genomen in de welbekende logistieke hotspots Nijmegen, Venlo, Rotterdam en Tilburg. Voornamelijk de regio Nijmegen springt er uit met twee grote transacties op het nieuwe bedrijventerrein Park15, zowel Lidl als Nabuurs/Heinz realiseren hier een XXL-distributiecentrum.

Bestaande voorraad is veelal ongeschikt

In navolging van het hoge opnamecijfer in 2015 is volgens ‘Sprekende Cijfers’ (download pdf) ook het aantal nieuwbouwtransacties in 2016 hoog geweest. Opmerkelijk is dat de helft van het opnamevolume het afgelopen jaar de bouw van nieuwe distributiecentra omvatte. Als de vereisten van eindgebruikers worden vergeleken met de bestaande voorraad is er – net als voorgaande jaren – een duidelijk discrepantie zichtbaar constateren de opstellers van de marktscan. “Als alleen al een vergelijk wordt gemaakt op basis van de huidige vereisten op vrije hoogte en draagkracht, dan blijkt slechts 21 procent van al het beschikbare logistiek vastgoed aan beide voorwaarden te voldoen.”

Bestaande aanbod staat in ‘verkeerde regio’

Panden die hier niet aan voldoen zijn niet direct ongeschikt om door de markt te worden opgenomen, maar de kans hierop is aanmerkelijk kleiner. Ook de locatie van het bestaande aanbod sluit niet altijd aan op de vraag, 16 procent van het totale logistiek vastgoed aanbod staat in regio’s waar de afgelopen twee jaar geen enkele transactie heeft plaatsgevonden.

‘Er wordt te weinig geherstructureerd’

“Wat we kunnen vaststellen is dat er tot op heden weinig herstructureringen plaatsvinden van bedrijventerreinen om te kunnen voldoen aan de vraag naar logistiek vastgoed. Door de enorme schaalvergroting bieden verouderde, leegstaande panden onvoldoende ruimte voor de nieuwe moderne distributiecentra. Daarnaast vindt herstructurering van bedrijventerreinen ook geen doorgang door versnippering van het eigendom, verdeelde belangen en de ruime mogelijkheden die nieuwbouw op dit moment biedt”, zegt Frank Verwoerd. Research Manager bij Dynamis.

Congestie legt druk op logistieke hotspots

De sterk toegenomen vraag naar logistiek  vastgoed kent inmiddels ook haar keerzijde. Zo ontstaat er met name op de weg aanzienlijk meer congestie rondom enkele logistieke hotspots. De bereikbaarheid van regio’s als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam is door de verkeersdrukte al enige tijd problematisch. Verwoerd: “Dat geldt ook binnen de regio Venlo ontstaat door de sterke groei ook druk op de infrastructuur. Om niet de negatieve gevolgen van een dergelijke congestie te ondervinden is er een belangrijke taak weggelegd voor de (lagere) overheden. In Venlo verloopt dit bijvoorbeeld succesvol door toegezegde verbeteringen om de multimodale bereikbaarheid van het gebied te garanderen.”

Onvoldoende ruimte voor XXL-dc’s

De trend van XXL-distributiecentra zette ook in 2016 onverminderd door. Door de omvang van deze panden is te zien dat in veel gemeenten geen ruimte meer is voor dergelijke uitbreidingen op direct uit te geven kavels. Ook in de logistieke hotspots in Tilburg en Venlo beginnen de bekende logistieke parken vol te raken.

Andere landen gaan voor hoogbouw

Om toch de toegenomen vraag te faciliteren worden hier nieuwe bedrijventerreinen aangewezen om in de vraag te voorzien. Zodoende is er nog voldoende areaal grond beschikbaar om logistiek vastgoed bij te bouwen. Dit in tegenstelling tot in enkele andere landen waar inmiddels, door schaarste van de grond, wordt gekozen voor hoogbouw van logistieke objecten. In Nederland is dit niet aan de orde, aldus de marktscan van Dynamis.

Summit Logistieke Hotspots: Digitalisering en circulaire economieSummit Logistieke Hotspots E-brochure

De toenemende digitalisering en circulaire economie gaan de komende jaren naar verwachting een ongekende invloed uitoefenen op de logistiek vastgoedmarkt. Wat voor gevolgen heeft dat voor de eindgebruikers, ontwikkelaars, bouwers en makelaars actief binnen het logistiek vastgoed? Vragen waar tijdens de Summit Logistieke Hotspots dinsdag 16 mei aanstaande dieper op wordt ingegaan tijdens paneldiscussies en diverse rondetafeldiscussies. De tweede editie van de summit van Logistiek vindt plaats in een nieuw distributiecentrum dat Hercuton bouwde op bedrijventerrein Dordtse Kil 3 in Dordrecht. Download de e-brochure.

Reageer op dit artikel