nieuws

Logistiek Park Moerdijk niet definitief van tafel

Warehousing

Logistiek Park Moerdijk niet definitief van tafel

Het besluit van de Raad van State om het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk te vernietigen, betekent volgens de provincie Brabant niet dat het bedrijventerrein er definitief niet komt. In een reactie zegt het provinciebestuur dat er sprake is van uitstel omdat een vormfout zit in de Crisis- en herstelwet.

Het inpassingsplan, zoals dat van Logistiek Park Moerdijk, mag volgens de provincie Brabant voor een periode van tien jaar worden vastgesteld. “In de Crisis- en herstelwet wordt een periode van twintig jaar mogelijk gemaakt. Provinciale Staten wilden van die mogelijkheid gebruik maken. Door een vormfout in de Crisis- en herstelwet blijkt dat volgens de Raad van State niet te kunnen”, stelt de provincie nu vast.

Vormfout in wet herstellen

De provincie wil dan ook contact opnemen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om deze vormfout, waar naar nu blijkt meerdere investeringsvoorstellen in Nederland nadeel van ondervinden, op de kortst mogelijke termijn wordt hersteld.

RvS wees overige beroepen af

De provincie Brabant stelt verder in zijn reactie vandaag op de uitspraak van de Raad van State, dat de overige beroepen van de vier bezwaar makende partijen tegen het inpassingsplan van het logistieke bedrijvenpark zijn afgewezen.

Werkgelegenheid stimuleren

Met de Havenstrategie Moerdijk, waar LPM een belangrijk onderdeel van is, wil de provincie de economische structuur van logistieke hotspot West-Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio.

Ruimte voor VAL-activiteiten

Alleen al bij het LPM gaat het volgens de provincie Brabant naar verwachting om zo’n 6.000 arbeidsplaatsen. Het bedrijvenpark biedt ruimte aan grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL) die zich naast reguliere opslag en distributie ook richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren.

Logistiek park moet er komen

De provincie en de gemeente Moerdijk benadrukken vandaag dat, ondanks de uitspraak van de Raad van State, de inzet onverminderd blijft om de havenstrategie te realiseren, met zoals de bestuurders het noemen ‘een evenwichtige aandacht voor people, planet en profit’. Juridisch zal er dan een en ander moeten worden aangepast, waardoor het Logistiek Park Moerdijk alsnog gerealiseerd kan worden.

Reageer op dit artikel