nieuws

Nieuw veiligheidskeurmerk inzet fusie Vebit en Fedecom

Warehousing

Nieuw veiligheidskeurmerk inzet fusie Vebit en Fedecom
Vebit-voorzitter Hugo W. Janse (foto rechts) zegt over de fusie met Fedecom: “We kunnen nu breder gaan opereren en dat was ook de uitdrukkelijke wens van onze leden."

De brancheverenigingen Vebit en de Fedecom fuseren per 1 januari volgend jaar. De veiligheidskeurmerken van beide organisaties, COM-Keur en Vebit-keur, verdwijnen vanaf die datum en gaan verder onder de nieuwe naam ‘VA-Keur’ die vandaag werd gelanceerd.

Op het hoofdkantoor in Nieuwegein van de Metaalunie, waar beide verenigingen deel van uitmaken, werd de fusie vanochtend tijdens een persconferentie officieel bekend gemaakt evenals het nieuwe veiligheidskeurmerk. De fusie, die per 1 januari 2016 een feit moet zijn, volgt na een intentieverklaring eerder dit jaar waarin de branchevereniging voor mobiel intern transport, Vebit en Fedecom de branchevereniging voor mechanisatiebedrijven hun fusietraject aankondigden.

Landelijk dekkend netwerk

Volgens beide verenigingen ontstaat er  een nieuwe organisatie die de belangen van de leden beter kan behartigen en ook nog eens slagvaardiger is. Ook worden de twee merken van veiligheidskeuringen op arbeidsmiddelen en machines, COM-Keur en VEBIT Keur vanaf 1 januari volgend jaar samen verder onder de nieuwe naam en logo met daarop: VA-Keur (‘Veiligheid Arbeidsmiddelen Keur’). “Met dit keurmerk richten we ons op het keuren van een brede scope aan arbeidsmiddelen en machines, van klein handgereedschap tot aan grote machines en werktuigen. Door het samengaan van beide keurmerken ontstaat een landelijk dekkend netwerk van ruim 240 gecertificeerde keurbedrijven en ruim 1.200 gekwalificeerde keurmeesters die ruim 140.000 machines op jaarbasis keuren en we verwachten daarbinnen nog een sterke groei.”, zegt Jelle Bartlema, branchemanager bij Fedecom, en in die hoedanigheid nauw betrokken bij het fusieproces.

Kwaliteitsborging achteraf

De systematiek van het nieuwe veiligheidskeurmerk is volgens Bartlema grotendeels gebaseerd op de oude keurmerken. “Vebit werkte heel duidelijk met een kwaliteitsborging achteraf door middel van een steekproefcontrole en COM Keur werkte met een kwaliteitsborging vooraf in de zin van dat we van bedrijven eisten die als keurbedrijf willen optreden, dat ze VCA en CUVM gecertificeerd moeten zijn. Die twee elementen zitten ook weer in het nieuwe keurmerk.”

Digitaal keurregistratiesysteem

Ook de registratie van de keuringen zal onder VA-Keur een stuk efficiënter gebeuren. “We maken gebruik van een digitaal webbased keurregistratiesysteem waar alle keuringen in worden gezet. Dat is voor een keurmeester een prettige manier om te werken omdat hij niet aan de gang hoeft met allerlei papieren keurlijsten. Het inspectierapport dat in het systeem terecht komt heeft een uniek nummer dat ook weer correspondeert met het nummer op de sticker met het VA-Keur die uiteindelijk als bewijs van keuring op de machine wordt geplakt. Het is dus altijd weer te herleiden door het keurende bedrijf.”

Breder opereren

Als per 1 januari de fusie definitief is, maken de leden van de Vebit (122 in totaal, red.) deel uit van de afdeling Industrie en Intern Transport van de Fedecom. Vebit-voorzitter Hugo W. Janse, directeur van Vorktrucks Holland, zegt over de op handen zijnde fusie: “We kunnen dankzij de fusie breder gaan opereren. Die wens kwam ook nadrukkelijk naar voren vanuit de leden. Daarnaast hebben we gekeken van wat is er al in de markt en zo zijn de gesprekken begonnen met Fedecom. We willen bijvoorbeeld een betere lobby naar de overheid. Die bestaat al maar niet bij ons. Bovendien willen ons leden digitaal gaan, maar dat betekent dat we moeten investeren en die wensen zorgden ervoor dat we in gesprek zijn gekomen met onze collega’s van Fedecom.”

Vebit-leden unaniem akkoord

Door beide systemen in de markt te zetten onder één keurmerk verwacht Janse dat er een kwalitatief hoogstaand systeem ontstaat dat door de breedte veel beter is te vermarkten. “Fedecom heeft meer middelen achter de hand waardoor we met dit keurmerk onze markt een veel betere smoel kunnen geven. De leden hebben ook allemaal unaniem ingestemd met dit fusieproces. Formeel is het een feit en we verwachten als Vebit veel van deze fusie.”

BMWT is op de hoogte

Janse stelt dat ‘grote broer’ BMWT, die ook een eigen keurmerk heeft voor intern transportmaterieel, op de hoogte is van de fusie van Vebit met Fedecom. “We zijn een toonaangevend keurmerk in de markt en dat gaat uitgebreid worden met een nieuwe naam. Met BMWT hebben we diverse gesprekken gevoerd. De hele fusie is vooraf aangekondigd dus het is geen verrassing voor hen. De contacten met BMWT zijn overigens op dit moment beter dan ooit geweest is.”

Gezamenlijke campagnes

Van een eventuele samenvoeging van beide keurmerken is nooit sprake geweest benadrukt Bartlema. “Waar we wel over hebben gehad met Jan Hommes (directeur van de BMWT, red.) waar we bewustwording kunnen creëren bij de eindgebruikers ten aanzien van het gebruik van hun machines. Op dat gebied zouden we als twee landelijk opererende keurmerken elkaar kunnen vinden met campagnes op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en het opleiden van monteurs. Daar waar het kan willen we activiteiten met elkaar ondernemen.”

Aanwezig op Logistica

De introductie van het VA-Keur vindt voor het grote publiek plaats tijdens de komende Logistica. De stand van VA-Keur is terug te vinden in Hal 10 (standnummer C040).

 

Reageer op dit artikel