nieuws

Merendeel grote logistieke bedrijven wil uitbreiden

Warehousing

Iets meer dan de helft (55 procent) van de grote logistiek dienstverleners en verladers in Nederland wil zijn vestigingslocatie uitbreiden, fysiek groeien of verhuizen. Daarnaast geven bedrijven hun vestigingslocatie een gemiddeld rapportcijfer van 7,8, blijkt uit onderzoek van de Stec Groep.

Merendeel grote logistieke bedrijven wil uitbreiden
Helft grote logistieke bedrijven wil uitbreiden

De belangrijkste redenen voor deze grote dynamiek onder verladers en logistiek dienstverleners in Nederland zijn groei, aanpassing van de supply chain of efficiencyvergroting van het netwerk.

Marktsentiment is goed

Stec Groep trekt deze conclusie op basis van een vandaag verschenen grootschalig onderzoek onder tweehonderd verladers en logistiek dienstverleners die een notering hebben in de Top 100 Logistiek dienstverleners. “Het percentage van 55 procent betekent dat bij de ondervraagden het plan speelt om in het kader van groei iets te doen dat varieert dus van het bijhuren van een magazijn, het uitbreiden op de huidige locatie of een relocatie elders in het land. Wat vooral belangrijk is dat we in dit rapport vaststellen dat het marktsentiment op dit moment goed is”, verklaart Hub Ploem die samen met Peter van Geffen auteur is van het Stec-onderzoek: ‘Logistiek in Beeld’.

Groei in bovenregionale vestigingslocaties

Ploem signaleert ook trend dat bijna de helft van de dynamische groep een bovenregionale vestigingslocatie zoekt. “Goed voorbeeld is een van de deelnemers die eerst alleen nationaal opereerde maar zich nu ook op de Duitse markt wil oriënteren. Dit bedrijf overweegt een verhuizing van de logistieke operatie naar het zuidoosten van Nederland dicht bij Duitsland.”

Zuid-Nederland populairste vestigingslocatie

De deelnemers aan het onderzoek noemen vaak ‘spontaan’ Zuid-Nederland (ruim vijftig procent), de Randstad (35 procent) en Oost-Nederland als voorkeursregio. Overigens blijkt uit het onderzoek dat de helft van de bedrijven – indien geholpen – interesse heeft in nieuwe logistieke vestigingslocaties, buiten de erkende logistieke hotspots die zij nu in hun hoofd hebben.

Belangrijkste locatiefactor zijn transportkosten

Top drie van de belangrijkste locatiefactoren zijn: transportkosten, beschikbaarheid personeel en kosten personeel. Bijna een kwart van de bedrijven geeft daarnaast aan niet over alle feiten te beschikken voor een rationele locatieafweging 75 procent doet dat wel.

Locatiekeuze niet altijd even rationeel

Opvallend is dat daarbinnen een grote groep (43 procent) aangeeft toch niet alle feiten te hebben over de verschillende alternatieven die men heeft. Daarmee is een grote groep bedrijven beïnvloedbaar in haar locatiekeuze, is de conclusie van Stec Groep. Ploem: “We zien dat ieder zo zijn voorkeuren heeft die niet altijd even rationeel zijn en waarbij de invloed op de uiteindelijke vestigingslocatiekeuze vooral wordt beïnvloed door een ontwikkelaar of adviseur. Zo wil bijvoorbeeld helemaal niet zeggen dat Venlo per definitie de logistieke hotspot is voor alle logistiek dienstverleners en verladers. Goed voorbeeld is Nieuwegein, een relatief onontgonnen gebied, maar voor veel logistieke bedrijven absoluut een heel aantrekkelijke vestigingslocatie voor een distributiecentrum.”

Dikke voldoende huidige vestigingslocatie

Veel verladers en logistiek dienstverleners geven hun huidige locatie een goed rapportcijfer: gemiddeld een 7,8. De grote dynamiek komt zo stellen Van Geffen en Ploem niet doordat bedrijven ontevreden zijn, maar door de al eerder genoemde groei en verbetering van netwerken van de bedrijven.

Grootste klacht: inefficiëntie van het netwerk

Een kwart van de bedrijven geeft de huidige locatie overigens een rapportcijfer zeven of lager. Ploem legt uit: “Een zeven is laag. Een acht is in onze ogen pas echt een voldoende. Een zeven betekent dat er toch iets schort aan de huidige vestigingslocatie. Grootste klachten zijn inefficiëntie van het netwerk met andere woorden vrachtwagens staan te lang stil bij een dc, verouderde huisvesting, teveel magazijnlocaties of het huidige pand kan de groei niet aan.”

Grote salarisverschillen per regio

In de top drie bij de uiteindelijke locatiekeuze staat aan kop volgens het onderzoek: transportkosten. Opvallend, zo concludeert het onderzoek, zijn daarna op plaats twee en drie beschikbaarheid personeel en personeelskosten. Ploem: “Logistieke bedrijven zijn ervan doordrongen dat de arbeidsmarkt een steeds belangrijkere factor voor hun succes is. Daarnaast zien we globale salarisverschillen op alle logistieke functieniveaus tussen de Randstad, logistieke hotspots en de regio’s die daarbuiten vallen. In de Randstad ligt het salarisverschil ten opzichte van de andere regio’s al gauw op een paar honderd euro. In de regio’s net buiten logistiek hotspots als Venlo en Tilburg is dat een paar tientjes. In een vervolgonderzoek willen we de salarisverschillen tussen regio’s verder uitdiepen.”

Lees ook de whitepaper: ‘Tevredenheidsonderzoek logistieke locaties’ die Logistiek Magazine vorig jaar juni presenteerde.

Reageer op dit artikel