nieuws

Forse dip in nieuw opgeleverde dc’s in 2014

Warehousing

Het aantal opgeleverde nieuwe distributiecentra in Nederland is in 2014 fors gedaald met 38 procent. In totaal werd circa 475.000 vierkante meter aan nieuwe distributieruimte opgeleverd, in 2013 ging het nog om circa 760.000 vierkante meter, blijkt uit onderzoek van DO Research.

Forse dip in nieuw opgeleverde dc’s in 2014

Het grootste deel van de afgelopen jaar opgeleverde nieuwe distributiecentra is, zo blijkt uit de donderdag gepresenteerde cijfers van DO Research, te vinden in de regio Rotterdam (115.000 vierkante meter) en de logistieke hotspots Noord- en Midden-Limburg (80.000 vierkante meter), Oss-Eindhoven (75.000 vierkante meter), de regio Tilburg-Waalwijk (75.000 vierkante meter) en de regio Rivierenland (50.000 vierkante meter).

Producenten realiseerden meeste nieuwbouw

Ruim een derde van de nieuwbouw is volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau het afgelopen jaar gerealiseerd voor producenten (165.000 vierkante meter), gevolgd door logistiek dienstverleners (140.000 vierkante meter) en retailers (115.000 vierkante meter). Circa 55.000 vierkante meter werd gebouwd op risico dat wil zeggen dat er vooraf geen huurder bekend was.

Toename op risico bouwen

De hoeveelheid nieuw in aanbouw genomen logistiek vastgoed in 2014 is daarentegen juist iets toegenomen ten opzichte van 2013. Per 1 januari was daarvan nog circa 290.000 vierkante meter in aanbouw. Naar verwachting zal de nieuwbouw van dc’s dit jaar weer hoger uitkomen dan het afgelopen jaar. Daarbij zullen er ook meer ontwikkelingen op risico worden gestart. In onder meer Almere, Amsterdam, Rotterdam en Venlo bestaan hiervoor al concrete plannen.

CBRE noteert bijna zelfde percentage

Machiel Wolters, directeur Research en Consulting bij CBRE in Amsterdam, bevestigt in een reactie de conclusies van DO Research. “In onze cijfers over 2014 zien wij ook een overeenkomstige daling van ongeveer 36 procent in opgeleverde vierkante metrage. Wij noteerden twee jaar geleden overigens 590.000 vierkante meter aan opgeleverd nieuw logistiek vastgoed. Vorig jaar was dat 375.000 vierkante meter. Het verschil in cijfers tussen DO en ons wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat onze definitie van logistiek vastgoed wat strakker afgesteld staat.”

Geen neerwaartse trend

Wolters benadrukt dat er voor gewaakt moet worden om gelijk te spreken over een ‘neerwaartse trend’. “De behoefte aan nieuwbouw is onverminderd groot en zal naar verwachting alleen maar toenemen, zeker als het economisch herstel doorzet.”

Toevallige omstandigheden beïnvloeden cijfers

De jaarlijkse variatie in opleveringen wordt volgens Wolters sterk beïnvloed door toevallige omstandigheden. “Zo werd in 2013 het distributiecentrum van Edco in Deurne opgeleverd van meer dan 100.000 vierkante meter. Dat hakt natuurlijk flink in de jaarcijfers.”

Lees ook de blog van Eelco van Loenen uit mei 2014 over ‘de haperende vastgoedmarkt‘.

Discussieer ook mee op Logistiek Link: Ligt de gebruikersmarkt van logistiek vastgoed stil?

Reageer op dit artikel