nieuws

Automatisch magazijn – of meer aandacht voor mensen?

Warehousing

Automatisering van logistieke processen – intern en extern – is dit jaar behoorlijk ter discussie komen te staan. Met dank aan minister Lodewijk Asscher. Hij voorziet een tweedeling in de maatschappij als de sector de gevolgen van moderne technologie onvoldoende pareert.

Automatisch magazijn – of meer aandacht voor mensen?

Magazijnmedewerkers – en dat geldt ook voor andere beroepsgroepen – komen aan de kant te staan als automatisering en robotisering alsmaar de overhand krijgen. De minister riep niet op om technologie te dwarsbomen, maar om de invloed van automatische systemen op de arbeidsmarkt onder ogen te zien. Hij wil bijvoorbeeld fiscale aanpassingen als blijkt dat laagbetaald werk door robots wordt overgenomen. “Als robotisering de balans tussen arbeid en kapitaal verstoort, dan moeten we dat herstellen door werknemers mee te laten praten en door effectieve winstbelastingen.” Hij wil ook dat mensen van-werk-naar-werk-begeleiding krijgen ook over de grenzen van sectoren heen en dat jongeren worden opgeleid niet voor routinematig werk, maar voor creatief analyseren.

Vanuit de logistieke sector kreeg de minister niet veel bijval. Automatisering is onontkoombaar, maar levert bovendien ook nieuwe banen op. Zowel bij de fabrikanten van systemen als ook door de groei van activiteiten, die juist mogelijk wordt wanneer we in Nederland voorop lopen in het afhandelen van goederenstromen. Tijdens de Material Handling dag op 13 november in Den Bosch ging het tijdens de discussies veel over de arbeidsmarkt en met name de onderkant daarvan.

Mensen en veranderen

Verladers zien het als hun plicht om mensen mee te nemen in veranderingen die technologie met zich mee brengt. Maar dan moeten medewerkers ook zelf willen veranderen en bereid zijn om ondanks alle onzekerheid toch samen het avontuur aan te gaan. Timberland in Almelo heeft daar ervaring mee, net als Valeant Pharmaceuticals op Schiphol-Rijk. Op hetzelfde event sprak ook Fulfilment Solutions, een dienstverlener in de webwinkellogistiek, die in dezelfde periode een prijs kreeg van het ministerie van Sociale Zaken voor goed sociaal ondernemerschap. Dit ondanks de forse investering in het Autostore systeem, waarin tientallen kleine robots bakken opslaan en tevoorschijn halen.

Toch is er ook kritiek op het niveau van sociale innovatie in de logistiek. De Erasmus Universiteit kwam een rapport, waaruit bleek dat de technologische innovatie weer aan het groeien is, maar op sociaal vlak de vernieuwing achter blijft. Het onderzoek toont aan dat innovatie snel dreigt te mislukken als medewerkers geen ruimte krijgen om mee te denken hierover.

Dit item kwam ook tijdens het VLM jaarcongres aan de orde. Thema was volatiliteit – hoe maak je logistieke organisaties meer wendbaar. De conclusie was dat het goed is als managers proberen de inzetbaarheid van hun medewerkers te vergroten.

Vanuit de vakbond FNV klonk het verwijt, dat bedrijven vooral proberen wendbaar te zijn door het aandeel flexwerk te vergroten. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee bij medewerkers, die om die reden weinig bereid zullen zijn om mee te denken in het belang van het bedrijf.


Bekijk ook ons digitale magazine ‘Beste van Logistiek 2014’

Reageer op dit artikel