nieuws

Rivierenland maakt werk van logistieke hotspot ambities

Warehousing

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs zitten vol ambitie om van Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) een succes te maken, zo bleek eind vorige week tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in Tiel waar de toekomstplannen en de organisatiestructuur van de nieuwe Betuwse logistieke hotspot organisatie werden ontvouwd. “We hebben een lijst van 35 Chinese bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze regio.”

Rivierenland maakt werk van logistieke hotspot ambities

Logistieke hotspot Rivierenland (regio Tiel-Geldermalsen) heeft al jaren een vaste top-10 notering in de ranking van de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. De afgelopen twee edities bivakkeerde Rivierenland in de onderste regionen van de top-10 op respectievelijk plaats negen in 2012 en acht het afgelopen jaar. “Qua mogelijkheden en voorzieningen zitten we hier op hetzelfde niveau als Venlo-Venray, maar we moeten wel realistisch zijn dus ik verwacht dat we de komende jaren nog wel op net boven deze positie zullen eindigen”, stelde Jan Loman programma manager Logistieke Hotspot Rivierenland, direct na afloop van de bijeenkomst.

Nauwe samenwerking drie O’s

Tijdens bijeenkomst donderdag in restaurant De Betuwe in Tiel werd bekend gemaakt dat dit jaar de Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) wordt gelanceerd, een stichting waarbinnen de aandeelhouders, overheid, onderwijs en bedrijfsleven nauw moeten gaan samenwerken. Aan deze stichting is een bv verbonden die actief moet zorgen voor de acquisitie van internationale bedrijven die voor zowel Rivierenland als de bedrijven in deze regio interessant zijn. Daarnaast initieert en faciliteert de LHR bv, waar de deelnemers binnen de stichting aandeelhouder van zijn, projecten om de Logistieke Hotspot Rivierenland sterker voor de dag te laten komen: van railterminal tot LNG-vulpunten en van een zogeheten administratief vliegveld tot wharehouse-sharing.

Breed draagvlak

De stichting dient daarnaast als matchmaker voor regionale bedrijven bij de totstandkoming van onderlinge zakenrelaties. “Het verbinden van de drie O’s was een verdraaid moeilijk proces maar desondanks is het ons toch samen met VNO-NCW gelukt om in amper 2,5 jaar een breed draagvlak te creëren voor LHR. Bovendien hebben, op een gemeente na, alle gemeentebesturen in de regio Rivierenland zich achter dit initiatief geschaard. We hebben dus een breed draagvlak voor het verder ontwikkelen van de logistieke sector in deze sterke regio, waarbij samenwerking tussen de drie O’s als uitgangspunt dient “, stelde Jos Huizinga (foto), voorzitter van de stuurgroep LHR, die de weg plaveide voor de stichting en de daaraan gelieerde bv.

Chinese interesse

Huizinga beloofde donderdag het aanwezige publiek voornamelijk vertegenwoordigers vanuit het regionale bedrijfsleven, overheid en onderwijs, dat LHR de boer op gaat “We zijn al in China geweest en hebben een lijst van 35 bedrijven die geïnteresseerd zijn in Rivierenland. Niet verwonderlijk want de ruggengraat van de Nederlandse logistiek vind je hier.” Daarnaast benadrukte Huizinga dat LHR ook toenadering zoekt met andere logistieke regio’s in Gelderland en daarbuiten waar soortelijke initiatieven als in Rivierenland zijn opgestart.

Certificaten vormen kapitaal van bv

De bijeenkomst was vooral ook bedoeld om de deelnemers aan te sporen tot een voorinschrijving voor de uiteindelijke aankoop van certificaten die recht geven om deel te nemen aan de stichting LHR. De bewuste certificaten, waarvan er in totaal honderdduizend van worden uitgegeven, vormen het kapitaal om de bv op te richten die de ambities van LHR moet verwezenlijken. Een certificaat kost een euro maar voor deelname moet een geïnteresseerde partij minimaal 75 certificaten aanschaffen. Het kapitaal dat vrijkomt uit de aangeschafte certificaten geeft de bv vervolgens de ruimte om zijn doelstellingen te realiseren.

Zwarte cijfers in 2015

“We hebben een doel en dat is nieuwe bedrijven naar dit gebied te halen en dat lukt alleen met acquisitie en promotie door LHR”, stelde Bart Kennis namens de Regio Rivierenland. Volgens Kennis is in dit eerste jaar voor LHR bv tweehonderdduizend euro begroot die kan oplopen tot vierhonderdduizend euro de jaren daarna. “Dit jaar wordt de begroting sluitend en in 2015 verwacht ik dat we in de zwarte cijfers terecht komen.”

Geld uit grondverkopen

Volgens Kennis is dit mogelijk omdat er gekozen is voor een flexibele kosten- en organisatiestructuur. “De organisatie kost zelf weinig geld. Die kost geld als we projecten gaan ontwikkelen. We voeren alleen projecten uit als er voldoende dekking is. Daarnaast is het zo dat als een deelnemende gemeente grond verkoopt dan gaat er een deel van het geld naar de logistieke hotspot organisatie. Deze inkomsten geven ons weer de ruimte voor investering in projecten Het slagen van LHR hangt echter wel af van wat de ondernemer wil.”

‘We hebben goud in handen’

Als alle procedures omtrent de aanschaf van de certificaten zijn afgerond dan is de verwachting dat de formele oprichting van de LHR bv zal plaatsvinden eind april. LHR-stuurgroepvoorzitter Jos Huizinga liet tijdens de bijeenkomst de deelnemers weten dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het logistieke hotspot initiatief in ‘zijn’ Rivierenland een groot succes zal worden. “Met de goede noord-zuid verbindingen en de aansluiting op de Betuweroute hebben we als regio goud in handen en zijn we de poort naar Europa.”

Reageer op dit artikel