nieuws

Bouw moet voordelen logistieke hubs beter benutten

Warehousing

Door een toename van binnenstedelijke bouw wordt bouwlogistiek de komende jaren veel belangrijker. Een bouwlogistieke hub, in de vorm van een consolidatiecentrum, biedt voordelen bij het terugbrengen van vervoersstormen en leidt tot minder overlast voor omwonenden, constateert het Economisch Bureau van ING in een vrijdag verschenen themavisie over bouwlogistiek.

Bouw moet voordelen logistieke hubs beter benutten
Bouw moet voordelen logistieke hubs beter benutten’ - bouwlogistiek

De opstellers van deze visie stellen daarnaast vast dat door zo’n hub het bouwproces verduurzaamt omdat het energieverbruik minder wordt door een afname van het aantal transportbewegingen.

Inzet logistiek dienstverleners

Niet alleen groothandels maar ook aannemers of logistiek dienstverleners van buiten de bouwkolom kunnen de rol van bouwlogistieke hub gaan vervullen aldus ING. De afgelopen jaren heeft zich bij bouwmaterialengroothandels een proces van schaalvergroting voorgedaan door margedruk en noodzakelijke investeringen in ICT. Groothandels zijn daarbij meer ‘niet’ groothandelsactiviteiten, zoals assemblage, gaan leveren.

Inzet groot aantal bestelbusjes

Het wegtransport van de bouw is vooral klein transport. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal bestelbusjes dat in het bezit is van bouwbedrijven. Vooral bij de afwerking van gebouwen en de installatiebranche is het aantal groot. Dit komt onder meer doordat bedrijven in deze branche vaak ook klein zijn (of zzp’er) en een bestelbus dan geschikt is voor de transportactiviteiten.

Extra parkeerdruk

Door de versnippering van het bouwproces zorgen bestelbusjes volgens ING bij een bouwproject in een woonwijk (tijdelijk) voor extra parkeerdruk en verhoogt het uiteraard het aantal transportbewegingen. Zo komt vaak ook iedere bouwvakker met zijn eigen voertuig waarin hij zijn materiaal meeneemt.

Just in time door hubs

Om dit proces van versnippering te verminderen zou de bouwlogistiek verbeterd kunnen worden door verschillende partijen beter te laten samenwerken. Een methode om vervoersstromen van bouwprojecten te bundelen is door middel van een zogenaamde ‘hub’ (consolidatiecentrum) waarbij bouwmaterialen door de leveranciers geleverd naar een opslaglocatie (de hub) worden gebracht. Daar worden de materialen gebundeld zoals ze in het bouwproces gebruikt worden en just in time geleverd.

De logistieke hub zorgt ervoor dat de leveringen van de toeleveranciers ‘push’ gestuurd zijn en de leveringen vanuit de hub aan de bouwplaats ‘pull’ gestuurd zijn op basis van de bouwprojectplanning.

Meer toegevoegde waarde groothandels

Net als de andere toeleveranciers is ook de bouwmaterialengroothandel volgens ING in de afgelopen jaren meer ‘toegevoegde waarde’ aan de bouw gaan leveren. Steeds vaker worden op de bouwplaats geleverde materialen ook gemonteerd door de groothandel. Zo lag in 2012 het aantal geleverde diensten (niet handel en vervoer) van de groothandel aan de bouw ruim twintig procent hoger dan in 2004 terwijl de productie van de gehele bouw in 2012 met bijna vijftien procent is gedaald, aldus ING.

Bouw ziet waarde in logistiek dienstverleners

De bouw laat niet alleen meer assembleren door de groothandel, ook neemt de groothandel steeds meer vervoers- en groothandelsactiviteiten op zich. Bouwbedrijven erkennen de meerwaarde van gespecialiseerde logistieke dienstverleners en besteden deze activiteiten deels uit.

 

Bouw vervoert meer dan de industrie

Ondanks dat de bouw de afgelopen jaren meer vervoers- en handelsactiviteiten is gaan inkopen zijn de eigen vervoersstromen nog steeds aanzienlijk, blijkt uit de vrijdag verschenen ING-sectorvisie over de bouwlogistiek. Dit blijkt volgens de bank uit onder meer het motorbrandstofverbruik. Die ligt in de bouw veel hoger dan in de industrie ondanks dat de industriële productie meer dan vier keer zo groot is als de bouwproductie. Per 1 miljard euro productie verbruikt de bouw zelfs meer brandstof voor wegverkeer dan de handel (groot- en detailhandel).

Reageer op dit artikel