nieuws

Second opinion zeer kritisch over plan Moerdijk

Warehousing

Second opinion zeer kritisch over plan Moerdijk

De second opinion over het nut en de noodzaak van Logistiek Park Moerdijk laat weinig heel van het prestigieuze project. De commissie noemt het plan ‘erg optimistisch en ‘niet waarschijnlijk.

De Stec Groep, die het oorspronkelijke plan Logistiek Park Moerdijk (LPM) heeft ontwikkeld, is uitgegaan van erg optimistische scenario’s’. Zo stelt de commissie die het nut en de noodzaak van Logistiek Park Moerdijk heeft onderworpen aan een second opinion.  De second opinion is opgesteld nadat CDA en SP afgelopen september aangaven in Provinciale Staten dat er een nieuw onderzoek moest komen naar het nut van het LPM. Beide partijen vragen zich af of het nieuwe bedrijfsterrein gezien de economische recessie nog wel nodig is.

Onzekerheid

Hoewel de commissie  onderschrijft dat Brabant een sterke positie en potentie in de logistiek heeft, laten de vijf experts die de second opinion hebben opgesteld, geen spaan heel van het plan Logistiek Park Moerdijk.  Volgens de commissie wordt er onvoldoende rekening gehouden met de onzekerheid die intrinsiek verbonden is aan lange termijn economische & ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor is de commissie zeer sceptisch over de veronderstelde potentie van LPM als VAL/VAS hub met een terreingrootte groter dan vijf hectare. De onderzoekers concluderen dat de plannen in de oksel van A16 en A59 ‘meer lijken te passen bij de jaren ’90 dan bij 2013’.

Twijfel over groei

De commissie stelt in hetzelfde rapport dat LPM (te) laat wordt ontwikkeld, met het risico van een forse uitbreiding van het aanbod in een minder snel groeiende markt.  De commissie twijfelt sterk of de  groei die in de afgelopen 20 jaar heeft plaatsgevonden (in werkgelegenheidsgroei en nieuwe investeringen) zich de komende decennia zal herhalen met ongeveer gelijkblijvende locatievoorkeuren.

Werkloosheid

De commissie is van mening dat LPM zeker positieve effecten zal genereren, maar dat de veronderstelde positieve economische effecten, zoals afnemende werkeloosheid,  overschat zijn. Het geschetste positieve scenario uit de STEC rapporten (het originele plan) ‘is wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk.’

Heet hangijzer

De ontwikkeling van één van de grootste logistieke parken in Nederland (ruim 140 hectare) is al jaren een heet hangijzer in de Brabantse politiek. Het logistieke centrum is bedoeld voor opslag en distributie, maar ook voor assemblage en verpakken. Het terrein is gepland voor bedrijven met een omvang van minimaal vijf hectare. LPM moet komen te liggen in ‘de oksel’ van de snelwegen A16 en A17, bij knooppunt Klaverpolder.

Reageer op dit artikel