nieuws

“Komst Logistiek Park Moerdijk noodzakelijk”

Warehousing

De realisatie van Logistiek Park Moerdijk is essentieel voor logistiek West Brabant en Nederland in het algemeen. De nieuwe vertraging is dan ook betreurenswaardig

“Komst Logistiek Park Moerdijk noodzakelijk”

Dat stelt Guido van Liefland, hoofd acquisitie bij regionale ontwikkelingsmaatschappij West Brabant (Rewin) naar aanleiding van de nieuwste oponthoud van de realisatie van het logistieke park. De vertraging kwam vorige week aan het licht. De Brabantse politiek wil een nieuw onderzoek naar het nut van het park. Coalitiepartijen CDA en SP vragen zich af of het nieuwe bedrijfsterrein gezien de economische recessie nog wel nodig is. Ze willen daarom een nieuw onafhankelijk onderzoek, met name naar de financiële risico’s.  De SP wil ook weten of het plan wel genoeg werkgelegenheid oplevert. De provincie gaat uit van zo’n 6000 arbeidsplaatsen, maar dat aantal wordt nu in twijfel getrokken.

Aanbod minimaal

Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) was eind juli een belangrijke stap dichter bij realisatie door de goedkeuring van het ontwerp inpassingsplan door Gedeputeerde Staten. Ruim een maand later is er toch weer twijfel over de komst van LPM. Van Liefland kan geen uitspraken doen over het aantal arbeidsplaatsen, maar is duidelijk over de nieuwe politieke twijfel: “Het logistieke aanbod in West Brabant is minimaal en zal ook niet snel verbeteren als LPM er niet komt. Als we in de toekomst nieuwe partijen aan ons willen binden, is de komst van LPM noodzakelijk.”

Heet hangijzer

De ontwikkeling van één van de grootste logistieke parken in Nederland (ruim 140 hectare) is al jaren een heet hangijzer in de Brabantse politiek. Het logistieke centrum is bedoeld voor opslag en distributie, maar ook voor assemblage en verpakken. Het terrein is gepland voor bedrijven met een omvang van minimaal vijf hectare. LPM moet komen te liggen in ‘de oksel’ van de snelwegen A16 en A17, bij knooppunt Klaverpolder.

Toekomst

Van Liefland: “Er is nu weinig beweging, maar als de economie over twee jaar is aangetrokken, moet je iets klaar hebben liggen. Landen om ons heen staan ook niet stil.”
Hans de Bruin van Borchwerf II beaamt de noodzaak van LPM: “We zien vanuit de vraag uit de markt weer wat toenemen na een periode van relatieve stilte. Inmiddels zijn alle bestaande grote distributiecentra in West-Brabant in gebruik en neemt de druk op de realisatie van nieuwbouw toe. Op Bedrijventerrein Borchwerf II is nog circa 42 hectare beschikbaar voor logistiek en distributie en er is verder weinig ruimte beschikbaar in West-Brabant. Op termijn zal het Logistieke Park Moerdijk zeker in een behoefte voorzien.” Logistiekpark Havenschap Moerdijk wilde niet reageren op de kwestie.

Reageer op dit artikel