nieuws

Logistiek Park Moerdijk stap dichter bij realisatie

Warehousing

Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen door de goedkeuring van het ontwerp inpassingsplan door Gedeputeerde Staten eind vorige week. Na vijftien jaar van voorbereiding komt de besluitvorming rond het LPM nu eindelijk in een afrondende fase.

Logistiek Park Moerdijk stap dichter bij realisatie

De eerste uitgifte van bedrijfspercelen kan in 2015 beginnen bij positieve besluitvorming door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant over de randvoorwaarden en het definitieve inpassingplan.

Park is omstreden

Het LPM, waartegen in het verleden veel protest was, wordt één van de grootste logistieke parken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage.

Groei logistieke hotspot West-Brabant

Vanwege de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk, moet dit logistieke park volgens de provincie Brabant een sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de logistieke hotspot West-Brabant en de provincie als geheel. Zo is de verwachting dat het LPM rond de zesduizend arbeidsplaatsen oplevert.

Havenschap wordt beheerder

Het Havenschap Moerdijk is de beoogde ontwikkelaar en beheerder van het LPM. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in een overeenkomst met het Havenschap en de gemeente Moerdijk. In september besluiten de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten hierover.

LPM komt bij Klaverpolder

Het Logistiek Park Moerdijk wordt ontwikkeld bij het knooppunt Kalverpolder, in de oksel van de A16 en A17. Via een eigen weg zal het LPM verbonden worden met de haven van Moerdijk.

Reageer op dit artikel