nieuws

‘Tekort aan bouwgrond dreigt voor distributiecentra

Warehousing

Er dreigt een groot tekort aan grote kavels voor de bouw van nieuwe distributiecentra. Geschikte bouwgrond is lastig te vinden voor bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën zoals industrie, productie en vooral logistiek die het zwaarst wordt getroffen door deze schaarste, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van Archicom en Dura Vermeer naar de beschikbaarheid van bedrijfskavels in de belangrijkste economische regio’s van Nederland.

‘Tekort aan bouwgrond dreigt voor distributiecentra

Bouwbedrijf Dura Vermeer en ingenieursbureau Archicom, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van het Dura Vermeer concern, trekken deze conclusie op basis van een analyse van de eigen actuele database van duizenden beschikbare bouwkavels van meer dan duizend vierkante meter die zijn ondergebracht in een nieuwe online databank getiteld, ‘bouwgrond.nl’.

Uitkomsten onderzoek logistieke kaart

Aan de hand van deze online databank, waar op dit moment rond de 2.100 kavels zijn ondergebracht, hebben Dura en Archicom onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van bedrijfskavels. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de recent gepresenteerde Logistieke Kaart van Nederland 2013. Deze kaart bevat naast een ranking van de logistieke hotspots ook de uitkomsten van een onderzoek onder de beleidsmakers en beslissers in de logistieke wereld.

Aanbod grote kavels is veel te beperkt

De belangrijkste conclusies van bouwgrond.nl zijn dat Venlo over de beste papieren beschikt om ook in de toekomst dé logistieke hotspot van Nederland te blijven. Voor de toekomst voorzien Dura en Archicom verder problemen bij de beschikbaarheid van grotere kavels in Nederland; bijna zeventig procent van de beschikbare kavels heeft een oppervlakte van minder dan één hectare. Minder dan tien procent van het aanbod is groter dan vijf hectare. “Boven de tien hectare is het aanbod nog minder. Kwantitatief is er genoeg grond in Nederland maar als je bijvoorbeeld naar een belangrijke economische regio als Utrecht kijkt, dan hebben we moeten vaststellen in ons onderzoek dat de beschikbaarheid van bouwgrond op dit moment onrustbarend laag is. Je kunt het vergeten als bedrijf als je daar een kavel wilt hebben van acht hectare voor de bouw van een nieuw distributiecentrum”, zegt Tom Horstink, Senior Development Manager bij Archicom.

Green- en brownfields

Naast ‘greenfields’, nieuwe locaties, brengt bouwgrond.nl ook zogeheten ‘brownfield’ locaties in kaart. Bij laatstgenoemde gaat het om oude of bestaande bedrijfslocaties die meestal beschikken over verborgen ontwikkelpotentie. Horstink: “Onze boodschap is dat er meer regionale afstemming moet plaatsvinden bij de herontwikkeling van deze brownfields.”
Volgens Horstink zijn er grote regionale verschillen in de herontwikkeling van oude bedrijfsterreinen. “De regio’s Venlo, Venray, Born en Maastricht zetten de deuren wagenwijd open voor bedrijven die een pand willen bouwen op een nieuwe kavel terwijl herontwikkeling in deze regio’s een stuk moeizamer verloopt. De Randstad daarentegen is weer veel verder met de uitgifte van nieuwe kavels op herontwikkelde bedrijfsterreinen.”

Onderzoeksresultaten komen in twee whitepapers

Met de opzet van de database wil bouwgrond.nl (lees: Archicom en Dura Vermeer) ondernemers helpen bij het vinden van geschikte vestigingslocaties. Bouwgrond.nl publiceert op korte termijn alle uitkomsten van het onderzoek naar de beschikbaarheid van bedrijfskavels in de belangrijkste economische regio’s in Nederland in twee afzonderlijke whitepapers.

Reageer op dit artikel