nieuws

Twente wil in top-3 van logistieke hotspotregio’s

Warehousing

Twente wil in top-3 van logistieke hotspotregio’s

De regio Twente moet in 2020 tot de top‐3 van logistieke hotspots van Nederland behoren. Deze ambitie werd gisteren geuit tijdens het’ Twente Diner’ in Nieuwspoort in Den Haag. Belangrijke aanjagers van de Twentse ambities zijn het nieuwe initiatief Port of Twente en Combi Terminal Twente (CTT). “We kunnen meer maken van de logistieke sector in Twente”, was de centrale boodschap van Gerco Linthorst, directeur van Combi Terminal Twente.

Een grote delegatie van zestig Twentse topbestuurders uit politiek en bedrijfsleven was gisteren naar het internationale perscentrum Nieuwspoort afgereisd om de positie en belangen van de regio te bespreken met leden van de Eerste en Tweede Kamer. De Kamerleden werden op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen in Twente binnen zowel de logistieke als zorgsector in het afgelopen jaar. Ook werd de bijeenkomst aangegrepen om de plannen presenteren voor de verdere ontwikkeling van de logistieke sector in Twente en het nieuwe initiatief Port of Twente.

CTT zorgt voor groei

Gerco Linthorst, directeur van Combi Terminal Twente (CTT), gaf in zijn openingstoespraak aan dat de logistieke sector in Twente, mede door de groei van zijn containerterminal, floreert. “Het afgelopen jaar hebben we de uitbreiding van onze terminal afgerond. De kade is verlengd naar vierhonderd meter, het terrein is vergroot tot acht hectare, er is een tweede portaalkraan geïnstalleerd en de overslagcapaciteit is daarmee gegroeid van  100.000 naar 300.000 TEU per jaar.”

Profiteren van Tweede Maasvlakte

Twente wil als potentiële logistieke hotspotregio volgens Linthorst vooral profiteren van de Tweede Maasvlakte die in 2014 operationeel is. “De Tweede Maasvlakte zorgt er voor dat Rotterdam nog meer grote containerstromen naar zich toe zal trekken, ongeacht de ontwikkelingen in de wereldhandel. Die doorvoer moet zoveel mogelijk over water en spoor gebeuren en daarvoor is een bundeling van goederenstromen naar logistieke clusters in het binnenland nodig.”

Meer halen uit logistieke sector

De CTT-directeur stelde dat inlandterminals ‘de condensatiekernen zijn voor die logistieke clusters. “De regio’s met de beste inlandterminals zullen ook de belangrijkste logistieke clusters voortbrengen. De voorspoedige ontwikkeling van onze terminal heeft ons het zelfvertrouwen gegeven dat we meer kunnen maken van de logistieke sector in Twente.”

Mark van Onna is ambassadeur

Om de logistieke potentie van Twente nog meer onder de aandacht te brengen is in de zomer van 2012 het initiatief Port of Twente ontstaan, waar Mark van Onna, voormalig directeur van Timberland Europe in Almelo, sinds begin dit jaar het boegbeeld van is. Port of Twente, een vereniging waarbinnen ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen nauw samenwerken, wil de logistieke sector in Twente ontwikkelen tot een nieuwe pijler onder de regionale economie door het aanwezige logistieke potentieel in deze regio beter te benutten.

Positie achter Venlo en Brabant

Linthorst: “De ambitie van Port of Twente is om in 2020 tot de top-3 van logistieke regio’s in Nederland te behoren, na West-Brabant en Venlo. Hierdoor worden veel nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, vooral voor groepen waar de werkloosheid in onze regio het hoogst is.”

Rotterdam en Twente versterken elkaar

‘Twente’, dat het afgelopen jaar met Enschede-Hengelo de elfde hotspotpositie bereikte op de Logistieke Kaart van Nederland, moet volgens Linthorst vooral een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor logistieke bedrijven die nu nog sterk leunen op de havens van Hamburg en Bremen. “Door het aanbieden van een snelle en efficiënte route ‘binnendoor’ kunnen Twente en Rotterdam elkaar helpen in het behalen van ieders ambities.”

Achterstand inhalen

De CTT-directeur erkende gisteren in zijn toespraak dat het niet eenvoudig zal zijn om de doelstelling van Port of Twente te bereiken. “Er is veel concurrentie van andere regio’s en Twente heeft tot op heden geen noemenswaardige acquisitie‐inspanning geleverd naar logistieke bedrijven omdat logistiek in deze regio niet als topsector werd erkend. Daardoor is een achterstand ontstaan, maar die kunnen we met de juiste aanpak weer goedmaken.”

Reageer op dit artikel