nieuws

Prestatie van compacte opslag kan veel hoger

Warehousing

Compacte opslagsystemen zijn nog lang niet aan het einde van hun mogelijkheden. Door beter ontwerp en door slimmere toepassing ligt in sommige gevallen een halvering van de responstijd voor het oprapen. Nieuw promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit geeft meer inzicht.

Prestatie van compacte opslag kan veel hoger

Volgende maand promoveert de Iraniër Nima Zaerpour op een proefschrift over compacte opslagsystemen, waaronder AS/RS systemen met ganggebonden kranen en systemen die worden toegepast in vrieshuizen. Voor het proefschrift ontwikkelde hij rekenmodellen, die helpen om de inzet te vergroten. Dimensionering is een belangrijk aspect, maar dat geldt ook voor het toewijzen van producten aan opslaglocaties.

Twee opslagklassen beter dan random

Volgens Zaerpour zijn tactische beslissingen en operationele uitwerking beide van groot belang. Hij constateert bijvoorbeeld, dat het beter is om een opslagkanaal te vullen met zowel een snelloper als een langzaamloper, dan een geheel random opslagmethodiek. Locaties in de buurt van het inslag-uitslagpunt moeten niet bezet worden door langzaam lopende artikelen. “Het opnieuw verplaatsen van reeds opgeslagen producten is in principe niet wenselijk. Toch geef ik warehousemanagers het advies om diepe opslagkanalen te vullen met een zekere mix van producten. Gemiddeld genomen kun je hiermee 16 procent reductie van responstijden realiseren.”

Separate modellering nodig per systeem

Wat betreft de systemen zelf constateert Zaerpour, dat het zeker de moeite loont om goed na te denken over de optimale afmetingen. Zeker bij de kubusachtige 3D opslagsystemen, waarin veel shuttlebewegingen plaats vinden, is het van belang om overloopcapaciteit te creëren om te kunnen schuiven met goederen. Per systeem is separate modellering nodig om de juiste ontwerpgegevens boven tafel te krijgen. In een vervolgonderzoek komen naar verwachting ook meer recente systemen aan bod, zoals Autostore en i-Collector.

Efficient management

Zaerpour (1983) kwam in 2008 naar de Erasmus Universiteit, na een studie industrial engineering in Teheran. Hij heeft zich gespecialiseerd in innovatieve opslagsystemen, e-fulfilment systemen, duurzame magazijnoperaties en containeropslag. Als wetenschappelijk medewerker is hij verbonden aan de RSM (Rotterdam School of Management), onderdeel van de Erasmus Universiteit. Zijn promotor is prof. René de Koster. De titel van zijn proefschrift luidt ‘Efficient Management of Compact Storage Systems’. De promotie is op 22 februari tijdens een gratis toegankelijk seminar.

 

Download hier het proefschrift

Verslag bijeenkomst Material Handling Forum

Reageer op dit artikel