nieuws

Online veiligheidstool krijgt extra managementfunctie

Warehousing

De BMWT introduceerde twee jaar geleden tijdens Dag van het Magazijn een online veiligheidstool. De zogeheten Logistieke Re-Engineering Tool (LoRIET) bleek zo succesvol dat er onlangs een ‘2.0-versie’ is gelanceerd met extra vragen die vooral gericht zijn op de rol van leidinggevenden bij veiligheidsvraagstukken in magazijnen.

Online veiligheidstool krijgt extra managementfunctie

Deze extra ‘managementfunctie’ binnen de benchmark tool is toegevoegd naar aanleiding van de bevindingen uit de afstudeerscriptie van Jelle de Vries, student aan de Erasmus Universiteit.
De Vries zijn scriptie is gebaseerd op basis van een eerste onderzoek van de René de Koster, hoogleraar Logistiek en Operations Management RSM aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarin hij vaststelde dat bij het bepalen van welke factoren meespelen bij ongevallen in magazijnen een belangrijke rol is weggelegd voor leidinggevenden.

Wat doet leiderschap met veiligheid?
Jelle de Vries heeft onder begeleiding van diezelfde De Koster in het kader van zijn afstudeerscriptie dieper onderzoek verricht naar deze stellingname. “Welke leiderschapsstijl wordt er gehanteerd in magazijnen, hoe ervaren medewerkers dat en wat doet het voor de veiligheid in het magazijn, daar draaide het om”, zegt De Vries die voor zijn afstudeerscriptie, Managerial Regulatory Focus and Occupational Safety: Safety Does Not Happen by Accident, een 8,5 als eindcijfer heeft gekregen.

Manager is betere veiligheidsvoorspeller
In totaal 75 bedrijven met een warehouse hebben meegedaan aan het onderzoek van De Vries. “Uitgangspunt was dat ik de eigenschappen van de manager op zowel persoonlijkheid als gedrag aan de hand van een vragenlijst in kaart wilde brengen. De vragenlijst is zowel door het personeel van deelnemende bedrijven als door de managers (1.075 mensen in totaal, red.) zelf ingevuld. De vragenlijst voor de manager is overigens een andere dan die voor het personeel, ieder levert dus input voor een ander deel van de onderzochte variabelen.”
De promovendus stelt dat vooral is gekeken in hoeverre uit de eigenschappen van de manager de veiligheidsprestaties van verschillende magazijnen konden worden voorspeld. “Daaruit blijkt dus dat een manager een betere veiligheidsvoorspeller is dan systemen, denk bij dit laatste aan fysieke factoren zoals markeringen op de vloer of specifieke veiligheidsrekken.”

Tool is uitgebreid met 14 vragen
Deze toch vrij verrassende bevinding was voor De Vries aanleiding om LoRIET samen met Jeroen van den Berg (Jeroen van den Berg Consulting), die aan de wieg stond van deze tool, uit te breiden met veertien extra vragen. De Vries: “Waarom? De eerste versie van LoRIET is vooral een tool waarmee een manager van een magazijn een Risico Inventarisatie (RI&E) kan uitvoeren maar daar hoort mijns inziens ook ‘management’ bij aangezien dat aspect, zo blijkt ook uit mijn afstudeerscriptie, een belangrijke factor is in de veiligheidscore van magazijnen.”

Data verzamelen voor vervolgonderzoek
Volgens De Vries snijdt het mes dan ook aan twee kanten. “Aan de ene kant is het essentieel voor managers om te weten wat voor een invloed zij hebben op de veiligheidscore van hun magazijn en of daar nog wat aan valt verbeteren. Aan de andere kant is het voor ons weer een manier om data te verzamelen voor een vervolgonderzoek. We willen die extra data uit LoRIET vooral gebruiken als achtergrondinformatie voor de publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Daarvoor hebben we echter meer data nodig. Dus we hopen dat veel managers deze tool op de BMWT-site ook gaan invullen.”
Voor bedrijven is het volgens de Erasmus-student vooral interessant om mee te doen omdat ze een benchmark krijgen met informatie over hoe zij scoren ten opzichte van andere bedrijven en waar specifiek nog verbeteringen nodig zijn op het gebied van veiligheid.”

Productiviteit en kwaliteit in relatie tot ongevallen
Ook heeft De Vries samen met Jeroen van den Berg vragen toegevoegd waarin leidinggevenden onder andere iets meer moeten zeggen over het aantal ongevallen op jaarbasis. “Dat is wel een lastiger aspect voor bedrijven, het vrijgeven van ongevalcijfers. Laat onverlet dat we met deze vragen willen achterhalen hoe persoonlijkheidskenmerken van een manager overeenkomen met het aantal ongevallen in een magazijn.”

De online LoRIEt webtool met ‘managementfunctie’ op de BMWT-website wordt officieel gelanceerd tijdens de Dag van het Magazijn die plaatsvindt op woensdag 31 oktober aanstaande.

Reageer op dit artikel