nieuws

Soepele supply chain begint met ruimte in het magazijn

Warehousing

Extra ruimte in het DC creëert extra flexibiliteit voor de interne organisatie in het dc en voor de supply chain zelf. Door de extra ruimte ontstaan mogelijkheden om interne processen te ontkoppelen en om het transport te optimaliseren. Dit levert vaak meer geld op, dan de kosten van die vierkante meters.

Soepele supply chain begint met ruimte in het magazijn

Supply Chains worden steeds strakker georganiseerd en gestroomlijnd.  Voorraden worden verlaagd en  zendingen moeten volgens strakke afleverschemas worden afgeleverd.  Daar valt veel voor te zetten. Maar tevens  besparen  op ruimte in het distributiecentrum is niet altijd slim.   Natuurlijk kost iedere vierkante meter geld.Maar iets meer lucht kan ook veel opleveren.

De fout ligt al bij  het ontwerpen van magazijnen en distributiecentra, waar vaak veel nadruk wordt gelegd op ruimtebesparing. Hoe lager de ruimtebehoefte, hoe lager  de investeringen of huurpenningen zullen zijn. Tijdelijkepieken moeten elders opgevangen worden. Er moet vaker en in kleinere hoeveelheden worden aangeleverd; de omloopsnelheid van de voorraden wordt  te optimistisch ingeschat waardoor er  te weinig opslagruimte wordt gecreëerd.  De interne processen moeten continu op elkaar worden afgestemd en vrachtwagens moeten op strak geplande uren aankomen of vertrekken.

De vraag is of dit ook altijd de beste oplossing is. Door te bezuinigen op ruimte worden er logistieke knelpunten  gecreëerd; dit kost extra handling en beheerslast. Vooral extra ruimte voor het goederenontvangst- en expeditiegebied biedt  mogelijkheden om processen te ontkoppelen en geeft ruimte voor soeplesse en optimalisatie.

Operationele kosten magazijnen en distributiecentra
Het belang van de kosten van ruimte als onderdeel van de totale Supply Chain kosten wordt meestal  overschat. Het is goed om te weten welk percentage de  kosten van de ruimte  zijn als onderdeel van  de totale Supply chain kosten. Zeker  bij het ontwerp van een nieuw magazijn.

 

De Supply Chain kosten kunnen grofweg in 3 hoofdposten worden ingedeeld:

–          Voorraadkosten:  rente en risico incourrant

–          Transport: transportkosten voor ontvangst goederen en afleveren goederen

–          Handling: kosten voor ruimte en voor handling van de goederen.


De kosten van handling kunnen vervolgens grofweg worden ingedeeld naar de volgende 3 hoofdposten:

–          Personeelskosten

–          Inrichting magazijn en WMS: rente, afschrijving en onderhoud van de stellingen, trucks, conveyors, WMS , RF-equipment enzovoorts.

–          Gebouwkosten: rente, afschrijving, onderhoud en gebruik van het gebouw of de huurkosten


De overige  kosten bedragen in het algemeen 10 % tot 15 % van de totale kosten.


Kostensoorten beïnvloeden elkaar

Deze kostensoorten beïnvloeden elkaar. Door lagere voorraden aan te houden, zullen goederen  vaker  aangeleverd moeten worden en zal de handling van de goederen toenemen. Door vaker kleine zendingen aan klanten te leveren, nemen de transportkosten toe, alsmede de handlingkosten,  maar de voorraadkosten zullen dalen.

De kosten van “ handling”  zijn afhankelijk van het type product en de markt waarop men actief is.  Deze variëren in het algemeen van 10 % tot 40 % van de totale Supply Chain kosten.  De ruimtekosten vormenmaar een klein onderdeel van deze “ handling” kosten. De impact van de ruimtekosten, vaak tussen de  10 % en 35 % van de handlingkosten, op de totale Supply Chain kosten zijn daarom vaak beperkt.

Onderstaande voorbeelden geven een indicatie van de ruimtekosten als onderdeel van de totale Supply Chain kosten.

 

Door te besparen op ruimte,  worden besparingen gerealiseerd op een kostenpost die verantwoordlijk is voor 2 % tot 12 % van de Supply Chain kosten. Stel dat er 20 % op ruimtekosten bespaard kan worden. Dan wordt  er dus 0,4 % tot 2,4 % op de Supply Chain kosten bespaard.

 

 

Laagwaardige producten

Gemiddeld

Hoogwaardige producten

Gebouwkosten

40 % * 30 % * = 12 %

30 % * 20 % = 6 %

20 % * 10 % = 2 %

Besparing 20 % ruimtekosten Besparing op Supply Chain kosten

 

 

20 % * 12 % = 2,4 %

 

 

20 % * 6 % = 1,2 %

 

 

20 % * 2 % = 0,4 %

 

 

Maar wat zijn  de extra kosten  die voortvloeien uit dit gebrek aan ruimte? De volgende knelpunten komen wij vaak tegen die  veroorzaakt worden door ruimtegebrek:

–          Goederen blijven langer in de zeecontainers opgeslagen, omdat de goederenontvangstcapaciteit en/of opslagcapaciteit te beperkt is met als gevolg dat producten niet beschikbaar zijn voor uitlevering naar klanten.

–          Goederenontvangst moet strak gepland worden in de ochtend, omdat de ruimte ’s middags nodig is voor expeditie.

–          Vooruitwerken voor orderverzameling, packing enzovoorts is nauwelijks mogelijk omdat er te weinig vloerruimte beschikbaar is om de reeds verzamelde of verpakte  producten neer te zetten, in afwachting van truckbuilding /  transportplanning.

–          Orderrelease, picking, consolidatie en packing moeten strak gepland worden omdat de shippingruimte meerdere keren per dag voor verschillende zendingen gebruikt moet worden.

–          Nivellering van logistieke processen om leegloop te voorkomen is maar beperkt mogelijk.

–          Zodra er pieken in de opslagbehoefte ontstaan, worden externe ruimtes gehuurd. Pallets moeten continu gependeld worden om de uitlevering van goederen in goede banen te leiden.

–          Door gebrek aan ruimte worden kleinere hoeveelheden ingekocht. Goederen worden vaker aangeleverd in kleinere volumes, wat leidt tot extra transport- en handlingkosten.

–          De mogelijkheden voor VMI worden beperkt, doordat er maar weinig ruimte beschikbaar is om de toeleveranciers meer of minder aan te laten leveren.

–          Strategische inkopen bij prijsfluctuaties leiden direct tot externe ruimtebehoefte, met extra handling- en pendelkosten en irritaties tot gevolg

–          De voordelen om inbound transport te optimaliseren doordat met Factory Gate pricing wordt gewerkt, zijn beperkt omdat er te weinig ruimte zit in de opslagcapaciteit

–          Veiligheidsrisico’s omdat producten in alle hoeken en gaten worden neergezet vanwege ruimtegebrek in de daarvoor aangewezen locaties

De extra kosten die een gevolg zijn van het ruimtegebrek, worden vaak onderschat. De extra kosten zijn vaak aanzienlijk hoger dan de besparingen op ruimtekosten. Zorg daarom voor voldoende ruimte. Dit geeft de operatie voldoende lucht voor een flexibele Supply Chain organisatie!

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Logistiek Magazine: http://abonneren.logistiek.nl/

Reageer op dit artikel