nieuws

Kleine winst voor Eurindustrial

Warehousing

De onafhankelijke beleggingsmaatschappij in logistiek vastgoed, Eurindustrial, heeft in de eerste helft van dit jaar een beleggingsresultaat behaald van 423.000 euro tegen 451.000 euro in dezelfde periode van vorig jaar. Het directe beleggingsresultaat daalde van 2.317.000 euro naar 1.956.000 euro. De bezettingsgraad van de panden in portefeuille daalde dit eerste halfjaar van 90 naar 84 procent.

Kleine winst voor Eurindustrial

Daartegenover stond een verbetering van het indirecte beleggingsresultaat, waarin de waardeveranderingen meetellen. Die steeg van -1.866.000 euro in de eerste helft van 2011 naar -1.533.000 euro in dezelfde periode van dit jaar.

Daling belegd vermogen
Door de negatieve herwaarderingen op de portefeuille daalde het belegd vermogen van 109.143.000 euro eind vorig jaar naar 107.610.000 euro op 30 juni van dit jaar. Het eigen vermogen, inclusief direct beleggingsresultaat en na dividenduitkering, daalde in de verslagperiode van 66.240.000 euro naar 63.001.000 euro.

Daling bezettingsgraad
De bezettingsgraad daalde in de eerste helft van dit jaar van 90 naar 84 procent door het aflopen van een huurcontract in Almere. Wel verlengde Eurindustrial kort na de verslagperiode het huurcontract met Westerman in Nieuwleusen (foto links) tussentijds met vijf jaar.

Nieuw kapitaal
Eurindustrial kondigt verder aan dat het op zoek gaat naar nieuw kapitaal om zijn groeidoelstelling te kunnen verwezenlijken. Het fonds verwacht dat de belegger over het lopende jaar een direct rendement van 6 à 7 procent kan verwachten.

Reageer op dit artikel