nieuws

Twente moet positie van logistieke hotspot versterken

Warehousing

“Verbetering van de logistieke sector kan Twente duizenden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren”, concludeert een onlangs door Buck Consultants gepubliceerd adviesrapport. De opstellers van de publicatie stellen ook dat Twente in potentie een logistieke hotspot is als het de bereikbaarheid verbetert en meer investeert in de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Twente moet positie van logistieke hotspot versterken
“Verbetering van de logistieke sector kan Twente duizenden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren”, concludeert een onlangs door Buck Consultants gepubliceerd adviesrapport.

Twente staat, zo stelt Buck Consultants in het adviesrapport, al jaren in de top-10 van logistieke regio’s in Nederland. De regio, die dit jaar in de logistieke hotspotverkiezing als elfde eindigde, fungeert voor diverse bedrijven, clusters en sectoren als een logistiek centrum. De strategische ligging aan internationale vervoerscorridors speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Veel nieuwe arbeidsplaatsen

Voor de toekomst liggen er zo stelt het adviesrapport ‘Logistieke draaischijf Twente, de regio als concurrerende hotspot’ nieuwe kansen en uitdagingen. Volgens de opstellers van het rapport kan verbetering van de logistieke sector in Twente duizenden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

 

Centrale ligging

In het adviesrapport van Buck worden verschillende factoren genoemd waardoor Twente haar positie als logistiek centrum kan versterken, waardoor het een fors aantal extra arbeidsplaatsen kan realiseren. Zo ligt Twente centraal op de as van Rotterdam naar Berlijn, Polen, Rusland en Scandinavië.

 

Diverse transportmodaliteiten

De regio beschikt daarnaast over verschillende transportmodaliteiten zoals vervoer over water (Twentekanalen), weg (A1), spoor en mogelijk straks door de lucht.

 

1,5 miljard toegevoegde waarde

Twente heeft bovendien goede overslagvoorzieningen, ruime faciliteiten op bedrijventerreinen en een goede arbeidsmarkt. In 2008 is in Twente 37,5 miljoen ton goederen overgeslagen en waren 22.200 personen in de logistieke sector aan het werk. De toegevoegde waarde was 1,5 miljard euro.

 

Meer samenwerking ‘3 O’s’

Het Twentse bedrijfsleven en de kennisinstellingen spelen, zo stellers de researchers van Buck, een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de regio tot logistieke draaischijf. Naast het verder optimaliseren van de bereikbaarheid, kan de gewenste groei van de logistieke sector in Twente vooral bereikt worden door verder te investeren in de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

 

Start uitvoeringsprogramma

Het goed afstemmen van vraag naar en aanbod van geschikte en goed geschoolde arbeidskrachten is daarbij een aandachtspunt. De regio Twente start in dat kader samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen nog dit jaar met het uitvoeringsprogramma. Daarmee moet de regio doorgroeien tot logistieke hotspot.

 

Integrale gebiedsontwikkeling

Het adviesrapport is opgesteld in het kader van het Programma A1-zone. Dit is een integrale gebiedsontwikkeling rondom de A1 waar Regio Twente en de provincie Overijssel gezamenlijk aan hebben meegewerkt.

 

Download hier het volledige rapport van Buck Consultants.

 

Reageer op dit artikel